Điện lực Đà Lạt

28/7/2021

6:30 - 15:00

 Vòng Lâm Viên, Đa Thiện, HVLQ

28/7/2021

8:00 - 15:00

 Prenn, Mimoza

Điện lực Bảo Lộc

28/7/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030280155 - 478/101/30 Nausri

 Mã trạm-tên trạm: 030220020 - 472/32 Ngã 3 Fermer

 Mã trạm-tên trạm: 030240015 - 474/105/4/7 Nguyễn Thị Minh Khai

29/7/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030240380 - 474/186/21 Đạ Nghịch

30/7/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030240460 - 474/204/16 Xóm Bắc

Điện lực Di Linh

28/7/2021

8:00 - 14:00

 Trạm UBX Gung Ré trụ 473/28/31

Điện lực Đức Trọng

30/7/2021

8:30 - 14:30

 Khu vực từ ngã 3 sân Golf Đạ Ròn dọc Quốc lộ 20 đến khu vực cầu Prenn (bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp An)

2/8/2021

8:30 - 14:30

 Một phần khu vực thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội

3/8/2021

8:30 - 14:30

 Một phần khu vực các thôn Tân Đà, thôn Tân Hòa, thôn Tân Liên thuộc xã Tân Hội; thôn Đoàn Kết, thôn Bia Ray thuộc xã N’Thol Hạ; tổ 29, tổ 30, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

Điện lực Đạ Tẻh

30/7/2021

8:30 - 14:30

 Thôn Tôn Klong, xã Đạ Pal

2/8/2021

8:30 - 9:00

 Một phần thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

2/8/2021

9:15 - 9:45

 Một phần thôn 2 xã Mỹ Đức

3/8/2021

8:30 - 11:30

 Một phần thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal

3/8/2021

13:30 - 16:30

 Một phần thôn 5 xã Triệu Hải

Điện lực Bảo Lâm

30/7/2021

7:00 - 13:00

 Một phần tổ 24, thị trấn Lộc Thắng; Thôn 6 xã Lộc Tân; Toàn bộ xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, B Lá, huyện Bảo Lâm