Điện lực Tân An

22/9/2020 (8h00-11h30): Đường Hồ Văn Long, KP 6 phường 2

22/9/2020 (13h00-16h00): Đường Huỳnh Văn Tạo, Châu Thị Kim, Võ Văn Mùi, Hùng Vương thuộc KP 1, 4, Bình An, phường 3

23/9/2020 (8h00-11h30): Một phần đường Trần Văn Ngà, xã An Vĩnh ngãi

23/9/2020 (8h00-12h00): Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, KP Xuân Hòa 1, phường 6

23/9/2020 (13h00-16h00): Một phần đường Hùng Vương nối dài, KP 7 phường 2

Điện lực Thủ Thừa

20/9/2020 (7h30-16h00): Một phần KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

23/9/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 4 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

25/9/2020 (8h00-9h00): Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

25/9/2020 (10h00-11h30): Công ty TNHH Bao bì nhựa Việt Nam

Điện lực Đức Hòa

20/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

20/9/2020 (11h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

21/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây; Một phần xã Đức Hòa Đông

21/9/2020 (8h00-10h00; 11h00-13h00; 14h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

21/9/2020 (8h00-8h45): Nhà trọ Đức Anh

21/9/2020 (9h00-9h45): HKD Đạt Tiền

21/9/2020 (10h00-10h45): HKD Thành Liêm

21/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

22/9/2020 (8h00-11h30): HKD Trần Gia Hương

22/9/2020 (8h00-12h00): Nhánh rẽ TB Bình Hữu; Một phần xã Đức Lập Thượng

22/9/2020 (13h00-14h00): Công ty Hoài Phan

22/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng; Một phần xã Hòa Khánh Tây

22/9/2020 (15h00-16h00): Cơ sở Nam Phát Tài

23/9/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Hòa Khánh Tây, xã Hòa Khánh Nam

23/9/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

23/9/2020 (10h30-12h30): Một phần xã Đức Hòa Thượng

23/9/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

24/9/2020 (7h00-12h00): Công ty Omega

24/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

24/9/2020 (10h30-12h30; 13h00-16h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

24/9/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

25/9/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông; Một phần xã Tân Mỹ

25/9/2020 (8h00-10h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

25/9/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây; Một phần xã An Ninh Tây

Điện lực Cần Giuộc

20/9/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần TT Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lâm, Thuận Thành, Mỹ Lộc, Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu

20/9/2020 (6h30-17h30): Một phần xã Phước Lâm

21/9/2020 (7h30-17h00): Công ty Giày TL

21/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 9h30-10h30; 10h30-11h30; 13h00-14h00; 14h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lộc

21/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần xã Thuận Thành

21/9/2020 (9h30-11h30): Cơ sở Bích Vân

21/9/2020 (15h00-16h00): Công ty Tuấn Lộc

21/9/2020 (16h00-17h00): HNT Nguyễn Văn Cưng

22/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 16h00-17h00): Một phần xã Long An

22/9/2020 (8h30-9h30): HNT Trần Thị Tuyết

22/9/2020 (9h30-10h30): HNT Lê Vinh Duẫn; Hồ Thị Nhỏ

22/9/2020 (10h30-11h30): HNT Phí Khắc Hiệu; HNT Nguyễn Văn Khởi

22/9/2020 (13h00-14h00): Trương Ngọc Oanh

22/9/2020 (13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần TT Cần Giuộc

22/9/2020 (14h00-15h00): Nguyễn Tấn Tài

22/9/2020 (15h00-16h00): Nguyễn Quốc Trung

23/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 9h30-10h30; 10h30-11h30; 13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần TT Cần Giuộc

23/9/2020 (7h30-8h30): Trạm Thủy sản

23/9/2020 (13h00-14h00): Trạm Trần Hồng Thúy

23/9/2020 (14h00-15h00): Trạm Tân Thành

23/9/2020 (15h00-16h00): Trạm HĐ Út Đậu

23/9/2020 (16h00-17h00): Trạm DNTN Phương Trâm

24/9/2020 (7h30-8h30): Nhánh rẽ Nguyễn Tuấn Dũng

24/9/2020 (7h30-15h00): Toàn bộ KDC Tân Phú Thịnh

24/9/2020 (8h30-9h30): Công ty CP Tân Phú Thịnh

24/9/2020 (9h30-10h30): Khách hàng Nguyễn Thị Hồng Dung

24/9/2020 (10h30-11h30): VLXD Bà Bầu

24/9/2020 (13h00-14h00): Nhánh rẽ DNTN Hiệp Nhân

24/9/2020 (14h00-15h00): Nhánh rẽ DNTN Đại Hồng

24/9/2020 (15h00-16h00): Nhánh rẽ Công an

24/9/2020 (16h00-17h00): Nhánh rẽ Chi cục thuế

25/9/2020 (7h30-8h30): Nhánh rẽ Kho bạc Cần Giuộc

25/9/2020 (8h30-13h00; 8h30-16h00): Một phần xã Phước Lý

25/9/2020 (9h30-10h30): Nhánh rẽ TTVHTH Cần Giuộc

25/9/2020 (10h30-11h30): Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Vương Mỹ Yến

Điện lực Mộc Hóa

22/9/2020 (11h30-13h00): Một phần ấp Bào Chứa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

23/9/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp 1, ấp 2 xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

20/9/2020 (6h00-6h30): Một phần KP 1, 2 TT Bến Lức; Một phần xã An Thạnh

20/9/2020 (7h00-17h30): Một phần KP 1, 2, 7 TT Bến Lức; Một phần xã An Thạnh; Xã Thạnh Đức, Bình Đức, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Nhựt Chánh

20/9/2020 (9h00-16h00): Công ty Tân Gia Hưng

20/9/2020 (16h30-17h30): Một phần TT Bến Lức; Một phần xã An Thạnh

23/9/2020 (8h00-11h00): Quán ăn Đồng Xanh 2

23/9/2020 (8h00-9h00): Cơ sở Tân Nghi Thành

23/9/2020 (8h30-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

23/9/2020 (9h30-10h30): Cơ sở Thụy Hưng Long

23/9/2020 (11h00-12h00): Cơ sở Hiệp Long

23/9/2020 (12h10-13h00): Công ty TNHH Inox Thành Phát

23/9/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH SX XD Đông Á

23/9/2020 (13h30-14h30): Xưởng Sản xuất Đại Minh Châu - 400 kVA

23/9/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 6 xã Thạnh Lợi

23/9/2020 (15h00-16h00): Một phần KP 2 TT Bến Lức

24/9/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH MTV Lạc Thành

24/9/2020 (13h00-16h00): Công ty CP Blue Pacific

25/9/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát

25/9/2020 (8h00-10h30): Công ty TNHH SX TM Thịnh Hanh Phát

25/9/2020 (8h30-15h30): Một phần KP 7 TT Bến Lức

25/9/2020 (11h00-13h00): Công ty TNHH TM Xương Tường (Công ty Quốc tế Anh Đạt)

25/9/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH TM CN XD SX Cơ khí Lâm Xương

25/9/2020 (14h30-16h30): Công ty TNHH TM Vật liệu Xây dựng Gia Thuận

Điện lực Cần Đước

20/9/2020 (6h30-7h00; 17h30-18h00): Một phần xã Long Trạch, Phước Vân, Long Hòa, Long Khê, Mỹ Lệ, Tân Lân, Tân Trạch, một phần huyện Cần Giuộc

20/9/2020 (6h30-18h00): Một phần xã Tân Trạch, Long Trạch, Long Hòa, Mỹ Lệ, Tân Lân, Tân Trạch, một phần huyện Cần Giuộc, một phần huyện Bến Lức

22/9/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Nhà Dài, xã Tân Lân 

22/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1, xã Phước Đông; Khu 3, TT Cần Đước

24/9/2020 (9h00-11h30): Một phần khu 1A, 1B, TT Cần Đước; Ấp 6 xã Phước Tuy

24/9/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

25/9/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Đông Nhì, Bà Nghĩa, xã Tân Chánh

25/9/2020 (10h00-11h30; 14h00-16h00): Một phần ấp Đình, ấp Lăng, xã Tân Chánh

Điện lực Tân Thạnh

25/9/2020 (13h00-16h30): Trạm khu đô thị Hoàng Hương trụ số T02-473TH

Điện lực Tân Trụ

21/9/2020 (8h00-10h00): HKD Phan Minh Châu

22/9/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

22/9/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Tân Bình

23/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Trương Văn Đáo

23/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Bùi Hữu Phương

23/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Ngọc Dãy

23/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Quang Trung

23/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Công Hiếu

23/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Trần Huỳnh Dệt

23/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Lê Thiện Khiêm

24/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Lê Hoàng Đạt Thịnh

24/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Nguyễn Văn Tuấn

24/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Tô Thị Gôm 1

24/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Trần Thị Diển

24/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Thị Biết

24/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Tô Văn Chán

24/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Văn Kiếm

25/9/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Công Lộc

25/9/2020 (8h30-9h20): TSTL Đặng Thị Nhan

25/9/2020 (9h30-10h20): TSTL Dương Anh Tuấn

25/9/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Đăng Khôi

25/9/2020 (13h00-13h50): TSTL Đặng Văn Mười

25/9/2020 (14h00-14h50): TSTL Đoàn Quỳnh Hương 2

25/9/2020 (15h00-15h50): TSTL Đoàn Quỳnh Hương 3

Điện lực Đức Huệ

23/9/2020 (8h00-9h00): Một phần xã Bình Hòa Nam

23/9/2020 (9h30-10h30; 10h50-11h30; 13h00-14h00): Một phần xã Bình Hòa Bắc

23/9/2020 (14h30-15h30): Một phần xã Bình Thành

24/9/2020 (7h30-8h30; 9h00-10h00; 10h30-11h30; 13h00-14h00; 14h30-15h30; 15h40-16h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

25/9/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Bắc

Điện lực Thạnh Hóa

23/9/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Đại Hưng

23/9/2020 (13h00-16h00): DNTN Út Dũng; Cơ sở trấu viên Minh Khoa

Điện lực Vĩnh Hưng

21/9/2020 (8h30-10h00): Một phần ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung