Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

27/6/2023

7:30 - 11:30

Ấp 3 xã Mỹ An

27/6/2023

13:00 - 16:30

Ấp 2 xã Mỹ Phú

29/6/2023

7:30 - 16:30

Ấp 1 xã Mỹ Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

27/6/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

29/6/2023

8:00 - 10:00

Một phần TT Thủ Thừa; xã Bình An; Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

27/6/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Tân Mỹ

27/6/2023

8:30 - 11:00

Công ty TNHH Sơn Sanq Tito

27/6/2023

13:00 - 16:00

Công ty Tân Minh Lợi

28/6/2023

8:00 - 9:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

28/6/2023

8:00 - 13:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

28/6/2023

8:30 - 11:00

Cơ sở SX Dũ

28/6/2023

9:15 - 10:15

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

28/6/2023

10:30 - 11:30

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

28/6/2023

13:00 - 14:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

28/6/2023

13:00 - 16:00

Công ty TNHH bông vải sợi Hằng Bang

28/6/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

29/6/2023

8:00 - 9:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông

29/6/2023

8:00 - 13:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

29/6/2023

8:30 - 10:00

Công ty Liên Minh

29/6/2023

9:15 - 10:15

Một phần xã Hòa Khánh Nam

29/6/2023

10:30 - 11:30

Một phần xã Hòa Khánh Tây

29/6/2023

10:30 - 12:00

Sợi Đông Quang

29/6/2023

13:00 - 14:30

Một phần xã Hòa Khánh Tây. Công ty TNHH vải KT Phương Nam

29/6/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

29/6/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

29/6/2023

7:30 - 8:30

Trang trại Hòa Oanh Hiệp

29/6/2023

9:00 - 9:30

Công ty TNHH MTV Bách Tùng Long An

29/6/2023

9:40 - 10:10

Công ty CP may Hữu Nghị

29/6/2023

10:20 - 10:50

Công ty CP năng lượng Thái Dương Á Châu

29/6/2023

11:00 - 11:30

Công ty TNHH SX TM An Lộc Phát

29/6/2023

13:30 - 14:00

Công ty TNHH Nhơn Hòa Long An

29/6/2023

14:50 - 15:30

Công ty CP phân bón Hà Lan

29/6/2023

15:50 - 16:30

Công ty CP phân bón Hà Lan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

27/6/2023

9:00 - 10:30

Một phần ấp 1, 2 xã Lương Bình

28/6/2023

8:00 - 9:00

Công ty CP nước đá Long An chi nhánh Bến Lức

28/6/2023

8:30 - 15:30

Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

28/6/2023

9:10 - 10:00

Công ty CP 479 Hòa Bình

28/6/2023

10:10 - 11:00

Hộ chăn nuôi Phạm Thị Kim Loan

28/6/2023

13:00 - 14:00

Công ty CP MT Gas

28/6/2023

14:30 - 15:30

Công ty TNHH suất ăn công nghiệp Minh Hoa

28/6/2023

16:00 - 17:00

Công ty TNHH TM và xây lắp công nghiệp Sài Gòn - Long An

29/6/2023

8:00 - 9:00

TSTL Lê Đắc Thành

29/6/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

29/6/2023

9:30 - 10:30

TSTL Huỳnh Văn Hóa

29/6/2023

11:00 - 13:00

Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Lưu Yến Oanh

29/6/2023

13:00 - 16:00

KDC 135 thị trấn Bến Lức

29/6/2023

14:00 - 15:30

Công ty TNHH MTV TM Hiệp Phú Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

27/6/2023

7:30 - 11:30

Ấp Bình Tây, xã Tân Bình

27/6/2023

13:00 - 16:00

Ấp Bình Tây, xã Tân Bình

28/6/2023

8:00 - 11:00

Ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

29/6/2023

8:00 - 11:00

KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

29/6/2023

13:00 - 16:00

KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

29/6/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

29/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh; Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B