Điện lực Tân An

3/10/2020 (8h00-10h00): Một phần KDC Indico 2 thuộc KP Bình Cư 3, phường 6; Trạm mô hình Nấm

3/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Cần Giờ

3/10/2020 (10h00-12h00): Dọc QL 1A đoạn từ NH Công Thương đến Trường Lý Tự Trọng, đường Lưu Văn Tế thuộc KP Bình Cư 2, phường 4

5/10/2020 (8h00-12h00): Đường Bùi Tấn, Lê Thị Trâm, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung thuộc ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung

6/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Thọ An

Điện lực Thủ Thừa

6/10/2020 (8h00-11h30): Một phần KDC Thị Trấn, TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

8/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

3/10/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

3/10/2020 (8h00-15h00): Công ty Tân Phú Minh

4/10/2020 (6h00-17h30): Một phần xã Đức Hòa Hạ

4/10/2020 (8h00-15h00): Công ty Atad

5/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây

6/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

6/10/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

7/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

7/10/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa

8/10/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Hiệp Hòa

8/10/2020 (13h00-16h00): Một phần xã An Ninh Tây

9/10/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Lộc Giang

Điện lực Cần Giuộc

3/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Thượng

4/10/2020 (7h00-16h00): Một phần xã Tân Tập 

4/10/2020 (7h00-7h30; 15h30-16h00): Một phần xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông

6/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/10/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/10/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Phước Lại

8/10/2020 (7h00-8h00): Công ty May mặc Đức

8/10/2020 (9h00-10h00): Hòa Oanh Hiệp

9/10/2020 (8h00-9h30; 14h00-16h30): Một phần xã Long An

9/10/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

Điện lực Mộc Hóa

3/10/2020 (7h30-11h30): Một phần KP 5, phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

3/10/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Đức

3/10/2020 (11h30-12h00): Nhà máy TID Miền Nam

3/10/2020 (13h00-15h00): Công ty Thép Trường Thành

4/10/2020 (8h00-13h00): Một phần KCN Vĩnh Lộc II

4/10/2020 (8h00-16h30): Công ty San Hà, xã Thạnh Lợi

5/10/2020 (8h30-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp 2 xã Thạnh Hòa

5/10/2020 (14h30-16h30): Công ty TNHH VLXD Kiến Hoa

Điện lực Cần Đước

4/10/2020 (8h00-9h00): HKD Hữu Đào

4/10/2020 (8h00-11h00): Công ty PB Bình Điền GĐ2, Công ty Jia Hsin 1, Jia Hsin 3, Jia Hsin 5, ANT

4/10/2020 (10h00-11h00): Công ty Cẩm Thành

4/10/2020 (13h00-14h00): HKD Vạn Phúc Lộc

4/10/2020 (14h00-16h00): Công ty PB Bình Điền, Công ty Jia Hsin 2, Jia Hsin 4, Shimmer

4/10/2020 (15h00-16h00): Công ty Vinh Lợi

Điện lực Tân Thạnh

3/10/2020 (8h00-16h00): Từ trụ số T01 đến trụ số T04 nhánh rẽ CCN Hoàng Hương - 473 Thạnh Hóa

Điện lực Tân Trụ

3/10/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ

3/10/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

3/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ; Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Tịnh

3/10/2020 (13h30-15h30): Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

5/10/2020 (7h30-8h00): Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

5/10/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

Điện lực Đức Huệ

3/10/2020 (7h30-9h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây

3/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây; Một phần xã Bình Hòa Nam

3/10/2020 (8h00-16h00): Một phần thị trấn Đông Thành

3/10/2020 (9h30-11h30): Một phần xã Mỹ Quý Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

6/10/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây.

7/10/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Sậy Giăng, xã Khánh Hưng

Điện lực Tân Hưng

6/10/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h30): Một phần ấp 5, xã Vĩnh Bửu

8/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Vĩnh Châu B