Điện lực Thủ Thừa

10/10/2020 (6h00-18h00): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

10/10/2020 (6h00-6h30; 18h00-18h30): Một phần xã Long Thạnh, Tân Long, huyện Thủ Thừa

12/10/2020 (8h00-9h30): HKD Mỹ Liên

12/10/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

15/10/2020 (11h00-12h30): Một phần xã Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

16/10/2020 (11h30-12h30): Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu

Điện Lực Đức Hòa

11/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

11/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

11/10/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc; Đức Hòa Hạ

13/10/2020 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Một phần xã Hiệp Hòa

14/10/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Đức Hòa

14/10/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

15/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

15/10/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam

16/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

16/10/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

Điện Lực Cần Giuộc

10/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long An

11/10/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Phước Lý, Phước Hậu, toàn bộ xã Long Thương, một phần xã Phước Lâm, Mỹ Lộc,Thuận Thành

11/10/2020 (7h00-17h30): Một phần xã Phước Hậu

13/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00): HKD Nguyễn Thị Kim Ngân

13/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00; 9h00-9h45; 9h45-10h30; 10h30-11h15; 13h00-13h45; 13h45-14h30; 14h30-15h15; 15h15-16h00; 16h00-16h45): Một phần xã Mỹ Lộc

13/10/2020 (9h00-9h45): Công ty Thần Sơn

13/10/2020 (13h00-13h45): Cơ sở Bánh Nhất Nam

13/10/2020 (13h45-14h30): Nhánh rẽ Cao Viên 2

13/10/2020 (14h30-15h15): Nhánh rẽ Cao Viên 3

13/10/2020 (15h15-16h00): Nhánh rẽ Công ty Nước sạch Hà Lan

14/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00; 9h00-9h45): Một phần xã Mỹ Lộc

14/10/2020 (7h30-8h15; 9h00-9h45; 9h45-10h30; 10h30-11h15; 13h00-13h45; 13h45-14h30; 14h30-15h15; 15h15-16h00): Một phần xã Phước Lâm

14/10/2020 (8h15-9h00): Hòa Oanh Hiệp

14/10/2020 (14h30-15h15): HKD Lý Lệ Thu - 01 - 630KVA

14/10/2020 (15h15-16h00; 16h00-16h45): Một phần xã Thuận Thành

15/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00; 9h00-9h45; 9h45-10h30; 13h45-14h30; 15h15-16h00; 16h00-16h45): Một phần xã Thuận Thành

15/10/2020 (8h15-9h00; 9h00-9h45): Một phần xã Phước Lâm

15/10/2020 (9h45-10h30; 15h15-16h00; 16h00-16h45): Một phần xã Mỹ Lộc

15/10/2020 (10h30-11h15): Cơ sở Phạm Văn Du; N.Đ Phước Nhung

15/10/2020 (13h00-13h45): Công ty Sametex; DNTN Cao Viên

15/10/2020 (13h45-14h30): DNTN Kim Đại Lợi

15/10/2020 (14h30-15h15): HKD T5/6/5 HKD Vũ Phá Giang; Trường Nguyễn Đình Chiểu

16/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00; 9h00-9h45; 9h45-10h30; 10h30-11h15; 13h00-13h45; 15h15-16h00; 16h00-16h45): Một phần xã Mỹ Lộc

16/10/2020 (7h30-8h15; 8h15-9h00; 9h00-9h45; 9h45-10h30; 14h30-15h15): Một phần xã Phước Lâm

16/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Thịnh Phát

16/10/2020 (10h30-11h15): Cơ sở Nguyễn Ngọc Dũng

16/10/2020 (13h00-13h45): Công ty Lộc Tiền

16/10/2020 (13h45-14h30): HKD Giang Nguyễn; Công ty Yến Sào Cao Viên 4

16/10/2020 (14h30-15h15): KDC Trần Thanh Liêm

16/10/2020 (15h30-16h30): Nhánh rẽ Vĩnh Dương

Điện Lực Mộc Hóa

10/10/2020 (6h00-18h30): Toàn bộ thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa

Điện Lực Bến Lức

10/10/2020 (8h00-16h00): Cty Tú Khang, Cty San Hà, Cty Thạnh Lợi Long An, Cty Vạn Phú Xuân

12/10/2020 (8h30-10h30): Một phần ấp Phước Tú, xã Thanh Phú

12/10/2020 (11h00-12h00): Một phần ấp 1 xã Nhựt Chánh

13/10/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Vina Eco Board

13/10/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Bình Đức

13/10/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát

14/10/2020 (8h00-10h00): CN Công ty TNHH Đồng Bằng Xanh

14/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 5 xã Bình Đức

14/10/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Thạnh Lợi

14/10/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH SX TM Thùy Vân

15/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Xây dựng Cố vấn Đầu tư Kiến Phong

15/10/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Lợi

15/10/2020 (9h30-10h30): Công ty TNHH TM DV Vật tư nông nghiệp Minh Hưng - CN Long An

15/10/2020 (11h30-12h30): Công ty CP Bao Bì Nhựa Sen Việt

15/10/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH Vitraco Green Nature

15/10/2020 (15h30-16h30): Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ô tô Út

16/10/2020 (8h00-10h00): Công ty TNHH SX TM Thịnh Hanh Phát

16/10/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 2 xã Lương Bình

16/10/2020 (10h30-12h30): Công ty TNHH TM Xương Tường (Cty Quốc tế Anh Đạt)

16/10/2020 (14h00-16h30): Công ty TNHH TM VLXD Gia Thuận (Tuấn Kiệt PB06060022377)

Điện lực Cần Đước

11/10/2020 (6h30-18h00): Một phần ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 6, xã Tân Trạch; Ấp 1A, 3, 4, 5, xã Long Hòa; Toàn xã Long Trạch; Một phần xã Long Khê

11/10/2020 (6h30-7h00; 17h30-18h00): Một phần xã Phước Vân, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê; Một phần xã Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch

13/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh

14/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 4, xã Tân Ân

15/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bà Nghĩa, xã Tân Chánh

15/10/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Ao Gòn, xã Tân Lân

15/10/2020 (13h00-14h30): Một phần ấp 5, xã Tân Trạch

15/10/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 2, xã Long Định

Điện Lực Tân Thạnh

10/10/2020 (6h00-18h00): Toàn huyện Tân Thạnh

Điện lực Tân Trụ

10/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

13/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

13/10/2020 (13h00-16h00): Công ty In Ấn Bao Bì Đại Lộc; TSTL Đỗ Thị Nâu

14/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Trần Lê Cẩm Giang

14/10/2020 (8h30-9h20): TSTL Hà Thị Thảo Ly

14/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Công Đoàn

14/10/2020 (10h30-11h20): TSTL Lê Thanh Tú

14/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Thị Ngoan

14/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Trần Văn Ân

14/10/2020 (15h00-15h50): TSTL Phạm Văn Khen

15/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Thị Khuya

15/10/2020 (8h30-9h20): TSTL Đỗ Tiến Lâm

15/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Võ Thái Thi

15/10/2020 (10h30-11h20): TSTL Dương Văn Hánh

15/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Dương Văn Hánh

15/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Lê Văn Cộng

15/10/2020 (15h00-15h50): HNT Nguyễn Ngọc Hờn

16/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Cẩn

16/10/2020 (8h30-9h20): HNT Lê Văn Me

16/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Dũng

16/10/2020 (10h30-11h20): HNT Trần Văn Đúng

16/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Minh Trung

16/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thanh Chánh

16/10/2020 (15h00-15h50): TSTL Bùi Đức Đê 1

Điện Lực Đức Huệ

13/10/2020 (9h40-10h20): HKD Nguyễn Kim Hòa

13/10/2020 (15h40-16h10): Một phần xã Bình Hòa Nam 

14/10/2020 (7h30-8h00): Một phần xã Bình Hòa Bắc

14/10/2020 (8h30-9h10; 8h30-10h10; 10h30-11h20): Một phần xã Bình Thành

14/10/2020 (15h10-15h50): Một phần xã Mỹ Thạnh Tây

15/10/2020 (7h30-8h10): Một phần xã Mỹ Quý Tây

Điện lực Thạnh Hóa

10/10/2020 (6h00-18h30): Xã Thủy Tây, Thạnh An, Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông, TT Thạnh Hóa

13/10/2020 (8h00-11h30): Trang trại Phạm Văn Đấu

13/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 61 xã Thuận Bình

14/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Tân Tây

16/10/2020 (8h00-16h00): DNTN Út Dũng; Cơ sở trấu viên Minh Khoa

Điện lực Vĩnh Hưng

10/10/2020 (6h00-18h30): Huyện Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

10/10/2020 (6h00-18h30): Một phần ấp Cả Môn, Cái Tràm, Cả Bát, Rượng Lưới, Gò Thuyền, xã Vĩnh Thạnh

10/10/2020 (6h00-18h30): Một phần KP Gò Thuyền A, Gò Thuyền, Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

10/10/2020 (6h00-18h30):  Ấp Gò Gòn, Hưng Trung, Hưng Tân, Hưng Thành, Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh

10/10/2020 (6h00-18h30): Một phần ấp Cả Nga, Cả Sách, Cả Nổ, Cá Cát, xã Vĩnh Lợi 

10/10/2020 (6h00-18h30): Xã Hưng Hà; Hưng Điền; Hưng Điền B; Thạnh Hưng; Vĩnh Châu A; Vĩnh Châu B

10/10/2020 (6h00-18h30): Một phần ấp Vàm Gừa, Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu; Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại