Điện lực Tân An

17/10/2020 (7h00-17h00): Dọc đường Nguyễn Thông, TL 827A từ UBND phường 3 đến UBND xã Hòa Phú thuộc KP 3, 4, Bình Đông 4 phường 3; KP Bình An 1, An Thuận 2 phường 7; Ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi; Ấp 4, Bình Nam, xã Bình Tâm

17/10/2020 (9h00-10h30): KV Văn phòng Tỉnh ủy Long An

18/10/2020 (7h00-17h00): Đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6; Đường Trần Văn Đấu, phường Tân Khánh; Ấp Bình An, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An

18/10/2020 (7h00-17h00): KP Bình Yên Đông 2, Bình Yên Đông 3, Bình Quân 1, Bình Quân 2, Bình Quân 3, Bình Cư 1, Bình Cư 2, phường 4; KP Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, phường 6; Toàn bộ phường Tân Khánh, Khánh Hậu

18/10/2020 (7h00-8h00; 16h00-17h00): Tuyến tránh phường 4

18/10/2020 (7h00-8h00; 16h00-17h00): Đường Phạm Văn Ngô, phường Tân Khánh

20/10/2020 (8h00-10h00; 10h00-12h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn

20/10/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn

22/10/2020 (7h30-9h00; 9h00-10h30): Một phần đường Đỗ Trình Thoại, ấp 3, xã Hướng Thọ Phú

22/10/2020 (10h30-12h00): Một phần đường Phạm Văn Ngô, KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh

22/10/2020 (13h00-14h30; 14h30-16h30): Một phần KP Nhơn Hậu, phường Tân Khánh

Điện lực Thủ Thừa

18/10/2020 (6h30-7h00; 16h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

18/10/2020 (6h30-16h30): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/10/2020 (8h00-9h30): HKD Nguyễn Thị Ngọc Châu

20/10/2020 (10h00-11h30): Công ty CP ĐT XD HT Hòa Bình

20/10/2020 (13h00-14h30): HKD Nguyễn Vũ Phương 2

20/10/2020 (15h00-16h30): HKD Nguyễn Huỳnh

Điện lực Đức Hòa

17/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

18/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, TT Đức Hòa

18/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

18/10/2020 (8h00-11h00): Công ty Thanh Sa

18/10/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Đức Hòa Đông; Một phần xã Đức Hòa Hạ

19/10/2020 (8h00-11h30): Công ty Châu Úc

19/10/2020 (13h00-16h30): Công ty Tân Minh Lợi; Công ty Sheng Liang

19/10/2020 (13h30-15h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

19/10/2020 (15h30-16h30): Một phần xã Đức Lập Hạ

Điện lực Cần Giuộc

18/10/2020 (7h00-16h00): Công ty Hoàng Sơn Fltashcemnt

19/10/2020 (8h00-9h30): Cấp nước Tân Kim

19/10/2020 (10h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

19/10/2020 (13h00-14h30): Một phần xã Mỹ Lộc; Công ty Quân Quân

19/10/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Long An

21/10/2020 (8h00-9h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

21/10/2020 (10h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Tân Tập

22/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Vĩnh Đông

Điện lực Bến Lức

18/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Lương Hòa, Lương Bình

18/10/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH SX TM Bảo Bảo

18/10/2020 (8h00-12h00): Công ty Phụ gia nhựa Thuận Lợi

18/10/2020 (13h00-16h30): Công ty CP SAVINA, Công ty Toàn cầu Elite

19/10/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp 3 An Thạnh

19/10/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 1 An Thạnh

20/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Tâm Bửu

20/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 3 xã Phước Lợi

20/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

21/10/2020 (8h00-10h30): CN Công ty TNHH SX TM Hoàng Thiên Lộc

21/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1B xã Thanh Phú

21/10/2020 (11h30-13h00): Công ty TNHH Tân Dương

21/10/2020 (14h30-15h30): DNTN Thái Hòa

21/10/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Á Châu

22/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Phi Minh Ngọc

22/10/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH Ép cọc bê tông Đại Lộc

22/10/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH MTV TM DL Phạm Minh Nhựt

22/10/2020 (14h30-15h30): Chi nhánh Công ty TNHH SX TM Huy Hiển

22/10/2020 (16h00-17h00): Trường tiểu học, THCS, THPT iSchool Long An

23/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp

23/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2, xã Phước Lợi

Điện lực Cần Đước

17/10/2020 (7h00-16h00): Công ty Thiên Lộc Thành

17/10/2020 (8h00-13h00): Công ty Lâm Phong

17/10/2020 (8h00-9h00): HKD Đỗ Thành Búp

17/10/2020 (9h30-10h30): Cửa hàng VLXD Mười Thòn

17/10/2020 (11h00-12h00): Công ty TNHH MTV Cầu Nổi

17/10/2020 (13h00-16h00): Công ty Lâm Phong 2

17/10/2020 (14h00-15h00): Khách hàng Trần Văn Phú, Trần Văn Phú 2

17/10/2020 (15h30-16h30): Khách hàng Đàn Chiếu Minh

Điện lực Tân Thạnh

17/10/2020 (17h00-17h30): Xã Tân Hòa, Tân Bình, khu 1 thị trấn Tân Thạnh

Điện lực Tân Trụ

17/10/2020 (7h30-17h00): Xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh

20/10/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2, xã Tân Bình

20/10/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Hoà, Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

21/10/2020 (7h30-8h20; 8h30-9h20; 15h40-16h10): Một phần KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

21/10/2020 (9h30-10h20): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

21/10/2020 (10h30-11h20): Một phần ấp 4, xã Quê Mỹ Thạnh

21/10/2020 (13h00-13h30; 13h40-14h10): Một phần ấp 5, xã Lạc Tấn

21/10/2020 (14h20-14h50): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

21/10/2020 (15h00-15h30): Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

Điện lực Tân Hưng

21/10/2020 (8h00-9h20; 13h30-15h00): Một phần ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi

21/10/2020 (10h00-11h30): Trạm bơm T14A/1 TB Cả Sách, xã Vĩnh Lợi