Điện lực Tân An

26/10/2020 (8h00-10h00): Một phần đường Nguyễn Công Trung thuộc KP 2 phường 3

26/10/2020 (10h00-11h30): Đường Lê Văn Lâm, một phần đường Nguyễn Thông thuộc Bình Đông 3, Bình Đông 4, phường 3

26/10/2020 (13h00-15h00): Một phần đường tỉnh 833 thuộc KP Nhơn Hòa 1, phường 5; Ấp Nhơn Thuận, xã Lợi Bình Nhơn

26/10/2020 (15h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Kim Công thuộc Bình Yên Đông 1, phường 4

28/10/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi

28/10/2020 (10h00-11h30): Xưởng cưa Ngọc Sơn

28/10/2020 (13h00-15h00): HKD Thái Hùng

28/10/2020 (14h30-16h30): TSTL Trần Văn Lý

29/10/2020 (7h30-9h00): TSTL Nguyễn Văn Tịnh

29/10/2020 (9h00-10h30): TSTL Đặng Minh Tú

29/10/2020 (10h30-12h00): Trạm Hội Thánh Tin Lành

29/10/2020 (13h30-15h00): Trạm TSTL Bạch Văn Mừng

29/10/2020 (15h00-16h30): Trạm Tổng đài bưu điện

Điện lực Thủ Thừa

24/10/2020 (6h00-18h00): Một phần xã Long Thạnh, Tân Long, huyện Thủ Thừa

26/10/2020 (7h30-11h30): Một phần TT Thủ Thừa, một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

24/10/2020 (8h00-15h00): Công ty Nam Đan

24/10/2020 (11h00-13h00): Công ty Thiên Long

24/10/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

25/10/2020 (7h00-17h00): Tân Á Đại Thành

25/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Lập Hạ, Hòa Khánh Tây, Tân Mỹ, Đức Hòa Đông

25/10/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam

26/10/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

26/10/2020 (8h00-12h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

26/10/2020 (8h00-11h30): Công ty IT Plastic

26/10/2020 (8h00-8h45): Công ty Đại Hanh

26/10/2020 (9h00-9h45): Công ty Hải An

26/10/2020 (10h00-10h45): Công ty Việt Long

26/10/2020 (11h00-11h45): Công ty Nam Sung

26/10/2020 (13h00-16h30): Công ty Nguyên Phát

26/10/2020 (13h00-14h00): Công ty Hữu Tín

26/10/2020 (14h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

26/10/2020 (14h15-15h15): Công ty Hùng Đào

26/10/2020 (15h30-16h30): Công ty Nhất Vỹ

27/10/2020 (8h00-13h00; 14h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

27/10/2020 (8h00-11h30): Công ty Hán Minh

27/10/2020 (8h00-8h45): Công ty Vũ Trụ La

27/10/2020 (9h00-9h45): Công ty Cheng Xing

27/10/2020 (10h00-10h45): Công ty Bảo Toàn

27/10/2020 (11h00-11h45): Công ty Asata

27/10/2020 (13h00-16h30): Công ty Cường Tuấn

27/10/2020 (13h00-14h00): Công ty Trung Quy

27/10/2020 (14h15-15h15): Công ty Hải Thiên

28/10/2020 (8h00-11h30): Cơ sở Mạnh Hùng

28/10/2020 (8h00-8h45): Công ty Gracerich

28/10/2020 (8h00-13h00; 14h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

28/10/2020 (9h00-9h45): Công ty Jin Li Cheng

28/10/2020 (10h00-10h45): Công ty Yongxing

28/10/2020 (11h00-11h45): Công ty Thiên Thạc

28/10/2020 (13h00-16h30): Công ty Quang Vinh

28/10/2020 (13h00-14h00): Công ty Cao Phong, Công ty Bodoni International

28/10/2020 (14h00-16h00): Công ty Cải tiến thực phẩm

29/10/2020 (8h00-11h30): Công ty Phan Huỳnh Duy

29/10/2020 (8h00-8h45; 9h00-9h45; 10h00-10h45; 11h00-11h45): Công ty Tân Đô

29/10/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa

29/10/2020 (13h00-16h30): Công ty Hà Siêu

29/10/2020 (13h00-14h00): Công ty Cheer Ascent

29/10/2020 (14h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

29/10/2020 (14h15-15h15): Công ty Thuận Tiến Phát

29/10/2020 (15h30-16h30): Công ty Đại Nghĩa

30/10/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

30/10/2020 (8h00-11h30): HKD Nguyễn Quang Hòa

30/10/2020 (8h00-8h45): Công ty Khởi Hưng

30/10/2020 (9h00-9h45): HKD Cẩm Linh

30/10/2020 (10h00-10h45): HKD Phạm Văn Hùng

30/10/2020 (11h00-11h45; 13h00-14h00): Cơ sở Cẩm Liên

30/10/2020 (13h00-16h30): Cơ sở Nguyễn Dương

30/10/2020 (14h15-15h15): HKD Nhà của gấu

30/10/2020 (15h30-16h30): HKD Huỳnh Sỹ Cón

Điện lực Cần Giuộc

24/10/2020 (8h00-16h30): Công ty Kizuna 5

24/10/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Long Hậu

25/10/2020 (6h00-6h30; 17h30-18h00): Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu, Thuận Thành, thị trấn Cần Giuộc

26/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

27/10/2020 (8h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

27/10/2020 (8h00-13h00; 13h00-16h30): Một phần xã Long Phụng

27/10/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Phước Lại

28/10/2020 (8h00-9h30; 14h00-16h30): Một phần xã Long An

28/10/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đông Thạnh

28/10/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

30/10/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

Điện lực Mộc Hóa

24/10/2020 (6h00-18h30): Toàn bộ thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa

27/10/2020 (7h00-11h30): Ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, TX Kiến Tường

27/10/2020 (8h00-11h30; 13h00-14h30; 14h30-15h30): Một phần phường 1, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

24/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Thép vạn Phú Xuân

24/10/2020 (9h00-11h30): Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long - CN Long An

25/10/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Phước Lợi

25/10/2020 (7h00-16h00): Công ty Hạ tầng Phan Vũ

26/10/2020 (8h00-9h00; 9h10-10h00): Trại giam Long Hòa

26/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH SX TM XNK Đức Hoa

26/10/2020 (8h00-16h00): Công ty Bao bì Nhựa Sen Việt, KCN Phú An Thạnh, huyện Bến Lức

26/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Chánh, xã Long Hiệp

26/10/2020 (9h10-10h00): Công ty TNHH Long Hòa

26/10/2020 (10h30-11h30): Công ty TNHH MTV ĐT XD PT Nam Khang; Công ty TNHH SX TM Phương Hòa

26/10/2020 (11h45-12h15): Công ty TNHH SX TM Hù Kiệt

26/10/2020 (12h00-13h00): Cơ sở Nhôm Tấn Đạt

26/10/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Phước Vân, huyện Cần Đước

26/10/2020 (13h00-14h00): Công ty cổ Phần SX TM Thép Sunrise

26/10/2020 (14h00-15h00; 15h30-16h30): TT Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức

26/10/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH SXTM Tân Ngọc Long

27/10/2020 (8h00-9h30): Nhà máy xay xát Thuận Lợi

27/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH King Show - Việt Nam

27/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 1 xã Phước Lợi

27/10/2020 (9h30-10h30): Cơ sở Thuận Thành

27/10/2020 (10h00-11h00): Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1 - 715

27/10/2020 (11h00-11h45): DNTN Hồng Đức Phát

27/10/2020 (11h30-12h15): Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An

27/10/2020 (12h00-13h00): Công ty TNHH MTV Thép Phú Xuân Việt

27/10/2020 (12h30-13h30): Công ty TNHH TM SX Nhựa EPS Tín Thành

27/10/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Tân Bửu

27/10/2020 (13h30-14h30): DNTN Tân Tuấn Lộc - chi nhánh Long An

27/10/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Quốc tế Tấn Dương; Công ty CP Kim khí MeKong

28/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH Ba Huân Long An; CN Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài

28/10/2020 (8h30-14h30): Một phần ấp 10 xã Lương Hòa

28/10/2020 (9h30-10h30): Cơ sở Phế liệu Đỗ Quang Phú; Công ty CP SX TM DV Mỹ Nhật Pháp VN

28/10/2020 (11h00-12h00): Công ty CP Cơ khí Nhôm Xingfa Window - Nhà máy Nhôm Xingfa

28/10/2020 (11h00-11h30): Cơ sở Nguyễn Văn Việt

28/10/2020 (12h00-13h00): Công ty TNHH SX TM DV Thiên Việt Phú

28/10/2020 (12h30-13h30): Công ty CP TM ĐT Chanh Việt Long An

28/10/2020 (14h00-15h00): HKD Thuận Thành

28/10/2020 (15h30-16h30): Công ty TNHH Tân Hưng; Công ty TNHH Dương Tiến

29/10/2020 (8h00-10h30): DNTN Phan Hữu Phước; Một phần ấp 2 xã Thạnh Đức

29/10/2020 (8h00-9h00): Công ty TNHH SX TM Thép Phương Vũ

29/10/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 4 xã Thạnh Lợi

29/10/2020 (9h30-10h30): HKD Trịnh Hiệp

29/10/2020 (11h00-13h00): Công ty TNHH MTV Sơn Đồng Tâm

29/10/2020 (11h30-12h30): Công ty CP Bao Bì Nhựa Thành Phú

29/10/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 5 xã Bình Đức

29/10/2020 (13h00-14h00): HKD Phan Thẩm Hằng

29/10/2020 (14h30-15h30): Cơ sở Quý Khang

29/10/2020 (15h00-16h30): Công ty CP Đồng Tâm

29/10/2020 (16h00-17h00): Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi

30/10/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SX TM Thép Phương Vũ

30/10/2020 (8h30-11h30): Công ty Đông Mê Kong

30/10/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Phước Lợi

Điện lực Cần Đước

24/10/2020 (7h00-16h00): Công ty CP Kim Tín

25/10/2020 (6h30-17h30): Một phần ấp 3, 5, xã Phước Vân; Ấp 1, xã Long Khê; Ấp 1A, 1B, 2, 4, 5, xã Long Hòa; Ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch

25/10/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Một phần xã Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hòa

25/10/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây

25/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông; Một phần TT Cần Đước

Điện lực Tân Thạnh

24/10/2020 (6h00-18h30): Toàn huyện Tân Thạnh

Điện lực Tân Trụ

24/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

24/10/2020 (13h00-15h00): TSTL Đỗ Quốc Dũng

27/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Toàn

27/10/2020 (8h30-9h20): TSTL Đinh Mỹ Châu

27/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Lê Cao Thắm

27/10/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Văn Dòn

27/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Văn Tui

27/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thị Chính

27/10/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Văn Mèo

28/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Bùi Đức Đê

28/10/2020 (8h30-9h20): TSTL Mai Thanh Bình

28/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Bùi Đức Huỳnh Phong

28/10/2020 (10h30-11h20): TSTL Huỳnh Phát Tôn

28/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Bùi Đức Niềm

28/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Đoàn Hồng Lưu

28/10/2020 (15h00-15h50): TSTL Trần Thị Thu

29/10/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Tân Bình

30/10/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Chọn, TSTL Trần Quốc Dân

30/10/2020 (8h30-9h20): TSTL Trần Quốc Dân

30/10/2020 (9h30-10h20): TSTL Lê Phước Hải

30/10/2020 (10h30-11h20): TSTL Đào Thị Bích Dung

30/10/2020 (13h00-13h50): TSTL Ngô Xuân Lĩnh

30/10/2020 (14h00-14h50): TSTL Lưu Trung Vinh

30/10/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Xuân Mười

Điện lực Thạnh Hóa

24/10/2020 (6h00-18h30): Xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước, Thủy Tây, Thạnh An, Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông, thị trấn Thạnh Hóa

28/10/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 1 thị trấn Thạnh Hóa; Ấp 3 xã Thủy Tây

29/10/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Nước Trong, xã Thủy Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

24/10/2020 (6h00-18h30): Huyện Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

24/10/2020 (6h00-18h30): Toàn bộ huyện Tân Hưng