Điện lực Tân An

1/11/2020 (7h00-17h00): Đường Huỳnh Văn Gấm, Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thanh Cần, Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi thuộc KP 3, 5 ,6, 7 phường 2; Đường Nguyễn Thị Hạnh thuộc KP Bình Cư 2, Bình Cư 3, phường 6

1/11/2020 (7h00-17h00): KP 3, 4, 6, 7, 8 phường 2; KP Xuân Hòa 1, một phần KP Bình Cư 1, Bình Cư 2, Bình Cư 3, Xuân Hòa 2, phường 6; Toàn bộ xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, xã Mỹ Phú

1/11/2020 (12h00-14h00): Một phần KDC Đồng Tâm thuộc KP Bình Cư 3, phường 6

4/11/2020 (7h30-9h00): Đường Châu Văn Bảy thuộc KP Bình An 2, phường 7

4/11/2020 (9h00-10h00): Trạm Châu Hồng Phượng

4/11/2020 (10h00-11h30): Công ty Hiệp Phát

4/11/2020 (13h00-14h30): Công ty Cơ điện NN

4/11/2020 (14h30-15h30): Trạm Nguyễn Hữu Phước 1

4/11/2020 (15h30-16h30): Trạm Nguyễn Hữu Phước 2

5/11/2020 (7h30-9h00): Trạm Nguyễn Văn Lắm

5/11/2020 (9h00-10h00): Trạm Công ty Duy Thịnh Phát

5/11/2020 (10h00-11h30): Công ty Khánh Tâm

5/11/2020 (13h00-14h30): Trạm BCH QS TP Tân An

5/11/2020 (14h30-15h30): Trạm Xay xát Ba Kỹ

5/11/2020 (15h30-16h30): Công ty Phát Tiến

Điện lực Thủ Thừa

1/11/2020 (7h00-7h30; 16h30-17h00): Một phần TT Thủ Thừa, xã Nhị Thành, Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

1/11/2020 (7h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành, huyện Thủ Thừa

5/11/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

6/11/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

Điện Lực Đức Hòa

1/11/2020 (7h00-16h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam; một phần xã Đức Hòa Đông

1/11/2020 (8h00-13h00): Công ty Sơn Á Đông, công ty Ta Cheng

1/11/2020 (8h00-13h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

1/11/2020 (8h00-11h00): Công ty Hwata

1/11/2020 (11h00-14h00): Một phần xã Hựu Thạnh

1/11/2020 (13h00-16h00): Công ty Hiệp Vĩnh Phong

2/11/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

3/11/2020 (8h00-12h00): Một phần xã An Ninh Tây

4/11/2020 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần xã Tân Mỹ

5/11/2020 (8h00-12h00; 13h00-15g00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

6/11/2020 (8h00-10h00; 10h30-12h00; 13h00-15h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Điện lực Cần Giuộc

1/11/2020 (6h30-7h00; 17h30-18h00): Một phần xã Phước Lâm, Phước Hậu, Phước Lý, toàn bộ xã Long Thượng

2/11/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

3/11/2020 (8h00-15h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc.

4/11/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

6/11/2020 (8h00-11h30; 13h00-16h00): Một phần xã Long Thượng

Điện lực Bến Lức

1/11/2020 (8h00-17h00): CN Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Long An

1/11/2020 (8h00-16h00): Tân Quang Hiệp

1/11/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SXTM Bảo Bảo

1/11/2020 (13h00-16h00): Công ty CP SAVINA, Công ty May Toàn cầu Elite

2/11/2020 (8h00-17h00): Công ty Kiệt Kiệt

2/11/2020 (8h30-15h30): Một phần ấp 3 xã Phước Lợi

3/11/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH TM Lâm Hồng Sanh

3/11/2020 (8h00-15h30): Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

3/11/2020 (13h00-16h00): Công ty TNHH TM SX DV Cơ khí Tân Tân Thành

4/11/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH SX TM Phương Quân, DNTN Hiếu Thảo

4/11/2020 (8h30-11h30; 13h30-16h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

4/11/2020 (13h00-16h00): DNTN Thanh Tâm I

5/11/2020 (8h00-11h00): Công ty CP Cơ khí SINCO

5/11/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 5 xã Bình Đức

5/11/2020 (13h00-16h00): Công ty CP SX TM Nhựa Hiệp Thành

6/11/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Lợi

Điện lực Cần Đước

1/11/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Tân Trạch, Tân Lân, Phước Tuy, TT Cần Đước

1/11/2020 (6h30-17h30): Một phần khu 1C, TT Cần Đước; Ấp 6, 7 xã Phước Tuy; Ấp Nhà Thờ, Xóm Chùa, xã Tân Lân; Ấp Vạn Phước, Cầu Chùa, Rạch Đào, Cầu Làng, Mỹ Tây, Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ; Ấp 1A, 2, 6, xã Tân Trạch

3/11/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp 1A, 1B, xã Long Hòa

3/11/2020 (8h00-16h00): Công ty Cáp điện Đại Long

3/11/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 2, xã Long Sơn

3/11/2020 (14h00-16h30): Một phần ấp 5, xã Phước Vân

4/11/2020 (9h00-11h00): Một phần ấp 2, xã Phước Vân

4/11/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp 3, xã Phước Vân

4/11/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp 1, 2, xã Long Cang

Điện lực Tân Trụ

3/11/2020 (9h30-11h30): Một phần KP Bình Hoà, ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

3/11/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

4/11/2020 (7h30-8h20): TSTL Trần Văn Ân

4/11/2020 (8h30-9h20): TSTL Phạm Văn Khen

4/11/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Dũng

4/11/2020 (10h30-11h20): HNT Trần Văn Đúng

4/11/2020 (13h00-13h50): TSTL Nguyễn Minh Trung

4/11/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thanh Chánh

4/11/2020 (15h00-15h50): TSTL Bùi Đức Đê 1

5/11/2020 (7h30-8h20): TSTL Huỳnh Văn Chính

5/11/2020 (8h30-9h20): TSTL Nguyễn Hữu Thoại

5/11/2020 (9h30-10h20): TSTL Ngô Văn Đảnh

5/11/2020 (10h30-11h20): TSTL Cao Thanh Tân

5/11/2020 (13h00-13h50): TSTL Kiều Công Nhàn

5/11/2020 (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Thị Ánh

5/11/2020 (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Cầm

6/11/2020 (7h30-8h20): TSTL Nguyễn Văn Hùng

6/11/2020 (8h30-9h20): TSTL Võ Văn Cẩu

6/11/2020 (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Văn Một

6/11/2020 (10h30-11h20): TSTL Nguyễn Minh Trấn

6/11/2020 (13h00-13h50): TSTL Trần Quang Vinh

6/11/2020 (14h00-14h50): TSTL Tạ Văn Dưỡng

6/11/2020 (15h00-15h50): TSTL Huỳnh Thị Giáp

Điện lực Vĩnh Hưng

2/11/2020 (8h30-9h10): Một phần ấp Bàu Sen, xã Khánh Hưng

2/11/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng

3/11/2020 (8h30-11h30): Một phần KP Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng

4/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung