Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

8/8/2023

7:30 - 8:45

TSTL Nguyễn Quốc Phương

8/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần QL 1A, một phần đường Nguyễn Trung Trực KP 1 phường 2

8/8/2023

8:00 - 10:30

Một phần KP Bình Cư 1, phường 6

8/8/2023

9:00 - 10:15

TSTL Trần Văn Minh

8/8/2023

9:45 - 11:30

Dọc QL 1A đoạn từ Công ty xăng dầu Long An đến chùa thuốc nam thuộc KP 1 phường 2

8/8/2023

10:30 - 11:30

TSTL Đặng Quốc Phẩm

8/8/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ phú

8/8/2023

13:00 - 16:00

Một phần đường Võ Duy Tạo, ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn

8/8/2023

13:30 - 14:45

TSTL Mai Tấn Hải

8/8/2023

15:00 - 16:15

TSTL Bạch Minh Trí

9/8/2023

8:00 - 16:00

Khu dân cư Thái Dương thuộc KP Bình Cư 2, phường 6

10/8/2023

8:00 - 9:30

Công ty TNHH Arysta Lifescience VN; Cục Hải Quan

10/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường 3

10/8/2023

10:00 - 11:30

Công ty CP Vietcif; Công ty gỗ Minh Tân; TSTL Võ Thành Hội

10/8/2023

13:00 - 16:00

Đường Châu Thị Kim, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Hùng Vương thuộc KP 1, 2, 3 phường 3; Công ty Goldstar

10/8/2023

13:15 - 14:30

Cty Hưng Khang MT; HKD Hồ Văn Lâm

10/8/2023

14:45 - 16:00

Công ty bê tông Hồng Hà; Công ty TNHH Vũ Gia - Lainco

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

9/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

9/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

8/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

8/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Hòa Khánh Tây

9/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng

9/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Đức Lập Hạ

10/8/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Đức Lập Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

10/8/2023

13:00 - 15:00

Một phần thị trấn Cần Giuộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

9/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

10/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

9/8/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 3, ấp 4 xã Lương Bình

9/8/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

8/8/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Khê

8/8/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Chợ, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông; Một phần ấp 7 xã Tân Ân

9/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ

9/8/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh

9/8/2023

13:00 - 14:30

Một phần khu 3, 4 TT Cần Đước

9/8/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây

10/8/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3 xã Long Cang

10/8/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 2 xã Long Sơn

10/8/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

9/8/2023

8:00 - 11:30

Trạm bờ bắc DVD T69 - một phần ấp Gò Nôi, xã Nhơn Hòa

9/8/2023

13:00 - 16:30

Trạm ấp 4 Nhơn Hòa Lập 3 - một phần ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập

10/8/2023

8:00 - 16:30

Trạm ấp 3 Tân Thành - một phần ấp 3 xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

8/8/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh; một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân

8/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

8/8/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Tây, ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

8/8/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh; một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

9/8/2023

7:30 - 8:00

Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

9/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

9/8/2023

8:15 - 8:45

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

9/8/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

9/8/2023

9:45 - 10:15

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

9/8/2023

10:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

9/8/2023

13:00 - 13:30

TSTL Đỗ Hữu Khoa

9/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

9/8/2023

13:45 - 14:15

KH Huỳnh Thị Trang

9/8/2023

14:30 - 15:00

TSTL Phạm Thị Anh

9/8/2023

15:15 - 15:45

TSTL Nguyễn Thành Phi

9/8/2023

16:00 - 16:30

TSTL Trần Văn Sáu

10/8/2023

7:30 - 8:00

Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân

10/8/2023

8:15 - 8:45

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

9:00 - 9:30

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

9:45 - 10:15

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

10:30 - 11:00

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

13:00 - 13:30

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

13:45 - 14:15

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

14:30 - 15:00

Một phần ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh

10/8/2023

15:15 - 15:45

Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

10/8/2023

16:00 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Tân Phước Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

8/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

8/8/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam

9/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Bình Thành

10/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam

10/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

9/8/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Rạch Bay, xã Tuyên Bình Tây

10/8/2023

7:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

9/8/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại

10/8/2023

8:30 - 10:30

Một phần ấp 2 xã Thạnh Hưng

10/8/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

8/8/2023

14:30 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

9/8/2023

8:00 - 11:30

Hộ cắt 3 LBFCO Nr Cty TNHH Đại Đức Định (477TV)

10/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 7 xã Vĩnh Công

10/8/2023

8:00 - 10:00

Hộ cắt LBFCO Nr TSTL Trần Văn Trông

10/8/2023

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ