Điện lực Tân An

7/11/2020 (8h00-11h30): KV Bộ chỉ huy quân sự Long An, dọc QL 62 từ giao lộ Tuyến tránh đến cây xăng Nam Phong, hẻm 299, hẻm 203 QL 62 thuộc KP Bình Cư 1, KP Xuân Hòa 1, phường 6

7/11/2020 (13h00-16h00): Nước đá Hữu Nghĩa, Công ty Hoàng Việt; XX Chí Công

8/11/2020 (8h00-12h00): Công ty May Thịnh Phát

10/11/2020 (13h00-16h30): Hẻm 401 QL 1A phường 4 thuộc KP Bình Quân 1, phường 4

11/11/2020 (8h00-16h00): Một phần đường Đặng Văn Truyện thuộc KP Bình Phú, phường 5

Điện lực Thủ Thừa

9/11/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

12/11/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

7/11/2020 (8h00-11h00): HKD 7 công

8/11/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Hòa Thượng, TT Hậu Nghĩa, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hòa Khánh Tây

8/11/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Một phần TT Hậu Nghĩa, TT Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ

8/11/2020 (8h00-11h00; 13h00-17h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

Điện lực Cần Giuộc

8/11/2020 (6h00-7h00; 17h00-18h00): Một phần xã Phước Lại, Long Hậu, thị trấn Cần Giuộc

8/11/2020 (7h00-16h30): Một phần xã Long Hậu, Phước Lại

8/11/2020 (7h30-11h30): Công ty Giày Fuluh 2

8/11/2020 (9h00-10h00): Công ty May mặc Đức

8/11/2020 (11h30-15h00): Công ty Giày Fuluh 1

9/11/2020 (8h00-16h00): KDC-TĐC Phước Lý

10/11/2020 (8h00-11h30; 13h00-15h00): Một phần xã Phước Lại

11/11/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Long Phụng

12/11/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

12/11/2020 (13h00-15h00): Một phần xã Phước Hậu

12/11/2020 (15h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

13/11/2020 (8h00-9h30): Một phần xã Long An

13/11/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Long Phụng

Điện lực Mộc Hóa

7/11/2020 (7h30-15h30): Một phần ấp Mương Khai, xã Tân Thành; Một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

7/11/2020 (8h00-16h00): Cơ sở Chiếu Hòa Thành

7/11/2020 (8h00-17h00): TSTL Lê Văn Minh

8/11/2020 (8h00-17h00): Công ty Tôn Đông Á (Công ty TNHH VINA GE cũ)

10/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Bình Đức

12/11/2020 (8h00-10h30; 13h30-16h30): Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

12/11/2020 (11h00-12h00): Một phần KP 9 thị trấn Bến Lức

13/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

13/11/2020 (13h00-16h30): Một phần ấp 1B xã An Thạnh

Điện lực Cần Đước

7/11/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

8/11/2020 (5h30-6h00; 18h00-18h30): Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

8/11/2020 (6h00-7h00; 17h00-18h00): Một phần KCN Long Định Long Cang; một phần xã Long Định, Long Cang, Long Sơn, Phước Vân

11/11/2020 (9h00-12h00): Công ty TNHH Chung Dũng

12/11/2020 (8h00-9h30): Một phần khu 8, TT Cần Đước; Ấp 2 xã Tân Ân

12/11/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Phước Tuy; Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa

Điện lực Tân Thạnh

7/11/2020 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Khu 3, 5 thị trấn Tân Thạnh; xã Tân Hòa, Tân Bình

Điện lực Tân Trụ

7/11/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

7/11/2020 (13h00-15h00): HKD Châu Thanh Chỉnh

10/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

11/11/2020 (8h00-11h30): HNT Nguyễn Văn Tý

Điện lực Thạnh Hóa

7/11/2020 (7h00-7h10; 15h55-16h05): Xã Thủy Tây, Thủy Đông, thị trấn Thạnh Hóa

7/11/2020 (7h00-16h00): Ấp 2, 3, 4 xã Tân Tân Tây; Ấp 3, 4 xã Thạnh An

7/11/2020 (7h03-16h00): Xã Thủy Tây; KP 1 thị trấn Thạnh Hóa

Điện lực Tân Hưng

7/11/2020 (7h00-16h00): Ấp Hà Long, Hà Tân, Hà Hưng, xã Hưng Hà

Điện lực Châu Thành

9/11/2020 (8h00-10h00): Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ Trần Văn Ba

9/11/2020 (9h00-12h00): Hộ Công ty TNHH An Hưng Nông

9/11/2020 (10h00-13h00): Hộ TSTL Huỳnh Thị Kim Hằng

9/11/2020 (13h00-15h00): Hộ Kho thanh long Vạn Phát Thành

10/11/2020 (7h30-9h30; 10h00-11h30; 13h00-14h30): Một phần ấp 7 xã Hiệp Thạnh

10/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long

10/11/2020 (15h00-16h30): Một phần ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị

11/11/2020 (7h30-9h30): Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh

11/11/2020 (10h00-11h30; 13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị