Điện lực Tân An

28/11/2020 (8h00-16h00): Đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, KDC IDICO, đường Nguyễn Thị Bảy, Phạm Văn Trạch, Võ Ngọc Quân, Phan Văn Lại, một phần đường Nguyễn Thị Hạnh thuộc KP Bình Cư 1, Bình Cư 3, phường 6

30/11/2020 (8h00-16h00): KDC Lợi Bình Nhơn thuộc ấp Cầu Tre, ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn

1/12/2020 (8h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức; Đường Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính thuộc KP Tường Khánh, KP Giồng Dinh, KP Quyết Thắng 1, phường Khánh Hậu; Ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

1/12/2020 (9h00-11h30): Một phần QL 62 thuộc KP Xuân Hòa 2, phường 6

4/12/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

Điện Lực Thủ Thừa

28/11/2020 (15h30-16h00): Một phần TT Thủ Thừa, xã Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

28/11/2020 (16h30-17h00): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

28/11/2020 (17h00-17h30): Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

29/11/2020 (5h00-5h30; 17h30-18h30): Một phần KCN Hòa Bình, ấp 7 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

29/11/2020 (5h00-5h30; 17h30-18h30): Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình Thạnh, Nhị Thành, Tân Thành, huyện Thủ Thừa

30/11/2020 (6h00-6h30): Một phần TT Thủ Thừa, xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh, Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

30/11/2020 (7h30-8h00): Một phần TT Thủ Thừa, xã Tân Thành, Tân Long, huyện Thủ Thừa

3/12/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

4/12/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

28/11/2020 (8h00-9h00): Một phần TT Hậu Nghĩa; Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

28/11/2020 (9h30-10h30): Một phần TT Hậu Nghĩa; Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

28/11/2020 (11h00-12h00): Một phần xã An Ninh Đông; Một phần xã Đức Hòa Thượng

28/11/2020 (13h00-14h00): Một phần xã An Ninh Đông; Một phần TT Đức Hòa

28/11/2020 (14h30-15h30): Một phần xả Đức Hòa Hạ; Một phần xã Lộc Giang

29/11/2020 (5h00-10h00; 18h00-19h00): Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

29/11/2020 (5h00-6h00; 18h00-19h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh

29/11/2020 (5h00-19h00): Một phần xã Hựu Thạnh

29/11/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Đức Lập Hạ; Một phần xã Đức Hòa Đông

29/11/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Mỹ; Một phần xã Đức Hòa Đông

29/11/2020 (13h00-16h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

30/11/2020 (8h00-15h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

30/11/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Tân Phú

30/11/2020 (8h00-16h00): K/h Trương Hoàng Phát

30/11/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây

1/12/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

1/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú

1/12/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

2/12/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Hựu Thạnh

2/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ; Một phần xã Đức Hòa Đông

3/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Hựu Thạnh

3/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ; Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

4/12/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

4/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

4/12/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam; Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

Điện lực Cần Giuộc

29/11/2020 (6h00-18h00): Một phần KCN Long Hậu; Toàn bộ KCN Tân Kim

29/11/2020 (6h00-18h00): Một phần xã Long Hậu, Phước Lại

Điện lực Mộc Hóa

28/11/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường; Một phần xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

28/11/2020 (8h00-11h30): K/h Nguyễn Văn Kính, Trần Thiện Quốc, Nguyễn Thị Truyện

28/11/2020 (11h30-13h00): Một phần phường 2, thị xã Kiến Tường

4/12/2020 (8h00-10h30): Nước đá Vĩnh Hưng

4/12/2020 (10h30-13h30): DNTN Tám Cảm

4/12/2020 (14h30-16h30): Nước đá Võ Văn Lợi

Điện lực Bến Lức

28/11/2020 (7h30-16h30): Xã Mỹ Yên

29/11/2020 (5h00-18h30): Một phần xã Lương Hoà, xã Lương Bình

29/11/2020 (5h00-6h00; 17h30-18h30): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, thị trấn Bến Lức

29/11/2020 (5h00-18h30): Một phần KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh

30/11/2020 (8h00-12h00): Công ty TNHH Thành Khánh CN Thu Đông

1/12/2020 (8h00-16h00): Xã Thanh Phú

2/12/2020 (8h30-14h30): Xã Thạnh Đức

2/12/2020 (15h00-16h30): Thị trấn Bến Lức

4/12/2020 (8h30-11h30): Xã Thanh Phú

4/12/2020 (13h30-16h00): Xã Thạnh Đức

Điện lực Cần Đước

28/11/2020 (6h00-7h00): Một phần xã Long Cang, Long Định

28/11/2020 (7h00-18h00): Một phần ấp 1, 2, 3, 4 xã Long Cang; Ấp 1, 2, 3 xã Phước Vân; Ấp 1A,1B, 2 xã Long Hòa; Ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch; Một phần ấp 1, 2, 3, 4, xã Long Định

Điện lực Tân Thạnh

29/11/2020 (7h30-7h45; 14h15-14h30): Xã Tân Hòa, Tân Bình, Kiến Bình, khu 1, 2, 3, 5 TT Tân Thạnh

2/12/2020 (7h30-11h30): Trạm tổ 8 khu 3; Trạm chợ Hậu Thạnh

2/12/2020 (7h30-15h00): Trạm ấp 6 Tân Ninh; Trạm kinh Bằng Lăng 2

2/12/2020 (13h00-16h30): Trạm ấp 3 Tân Thành

4/12/2020 (7h30-16h30): Ấp 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập

Điện lực Tân Trụ

28/11/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Tân Trụ, xã Đức Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ

29/11/2020 (5h00-5h15; 18h00-18h15): Xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh

1/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh

1/12/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh

2/12/2020 (7h30-8h20): TSTL Đặng Hữu Long

2/12/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

2/12/2020 (9h00-10h00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

3/12/2020 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh

4/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

4/12/2020 (14h00-15h00): Ấp 3, 4, 5 xã Quê Mỹ Thạnh

Điện lực Đức Huệ

28/11/2020 (8h00-11h00): Xã Mỹ Thạnh Tây

1/12/2020 (8h00-9h30): Một phần thị trấn Đông Thành

1/12/2020 (10h00-11h30): Một phần xã Bình Hòa Hưng

3/12/2020 (9h00-10h30): Một phần ấp 4 Mỹ Quý Tây

Điện lực Thạnh Hóa

28/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Tân Tây; Khu SX phân trại số 1 trại giam Thạnh Hòa

29/11/2020 (7h30-7h45; 14h15-14h30): Xã Thủy Đông, Thủy Tây, Tân Tây, Tân Đông, Thạnh An, thị trấn Thạnh Hóa

29/11/2020 (8h00-14h00): Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa

Điện lực Vĩnh Hưng

1/12/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Ông Lẹt, Cả Nga, xã Vĩnh Thuận

1/12/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

2/12/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng

Điện lực Tân Hưng

2/12/2020 (8h20-11h30): Một phần ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B

2/12/2020 (13h00-14h30; 15h00-16h30): Trạm bơm điện kênh Tập Đoàn 2, xã Hưng Điền B

3/12/2020 (7h30-10h00): Một phần ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh; Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B

4/12/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng; Một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Châu Thành

28/11/2020 (7h00-17h00): Một phần ấp 1, 2 xã Phước Tân Hưng; Ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Bàu Dài, Tân Long, xã Thanh Phú Long; Ấp Xuân Hòa, Thanh Bình 2, xã Thanh Vĩnh Đông; Một phần ấp Hồi Xuân, TT Tầm Vu

28/11/2020 (9h30-12h00): Hộ cắt 3xLBFCO NR Cơ sở TMTL Trần Đức

28/11/2020 (13h00-15h00): Hộ cắt LBFCO NR TSTL Lê Văn Mười

30/11/2020 (9h00-11h00): Hộ cắt LBFCO NR TSTL Lê Văn Ngoãn - tuyến 479TV

3/12/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Xuân Hòa, xã Thanh Vĩnh Đông

3/12/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long

3/12/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng