Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

10/9/2023

5:30 - 5:45

Một phần TT Thủ Thừa; xã Nhị Thành; Tân Thành; Tân Long

10/9/2023

5:30 - 5:45

Một phần xã Nhị Thành; TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

10/9/2023

5:45 - 6:00

Một phần xã Bình An; Mỹ Thạnh; TT Thủ Thừa

10/9/2023

5:45 - 6:00

Một phần xã Mỹ Thạnh; Mỹ Lạc; Long Thuận, huyện Thủ Thừa

10/9/2023

6:00 - 18:00

Một phần xã Bình Thạnh; Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

10/9/2023

17:00 - 17:15

Một phần xã Bình An; Mỹ Thạnh; TT Thủ Thừa

10/9/2023

17:15 - 17:30

Một phần xã Nhị Thành; TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

10/9/2023

17:30 - 17:45

Một phần xã Mỹ Thạnh; Mỹ Lạc; Long Thuận, huyện Thủ Thừa

10/9/2023

17:45 - 18:00

Một phần TT Thủ Thừa; xã Nhị Thành; Tân Thành; Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

10/9/2023

5:30 - 6:00

Một phần xã Hựu Thạnh; TT Đức Hòa

10/9/2023

6:00 - 17:30

Một phần xã Hựu Thạnh. Một phần Cty Idico

10/9/2023

8:00 - 11:00

Đường N5 KCN Nam Thuận

10/9/2023

8:00 - 16:00

Cty Lê Nam; Cty Free Beauty; Cty Mian Lan; Cty Sembcop Solar 

10/9/2023

11:00 - 13:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

10/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần xã Đức Lập Hạ

10/9/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Hựu Thạnh; TT Đức Hòa

11/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

11/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

12/9/2023

8:00 - 8:40

Cty Confitech Miền Nam

12/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ

12/9/2023

9:00 - 9:40

Cty Hoàng Nguyên

12/9/2023

10:00 - 10:40

Cty TNHH năng lượng xanh Confitech

12/9/2023

11:00 - 11:40

Cty Hoàng Nguyên

12/9/2023

13:00 - 13:40

CtyY Hoàng Nguyên

12/9/2023

14:00 - 14:40

Cty Hoàng Nguyên

12/9/2023

15:00 - 15:40

Cty TNHH năng lượng Confitech

12/9/2023

15:50 - 16:30

Cty CP đầu tư Green Energy VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc  

10/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần TT Cần Giuộc

11/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Lộc; Phước Lâm

12/9/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lâm

12/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

11/9/2023

7:30 - 10:30

Một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

11/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP 5 phường 2, TT Kiến Tường

11/9/2023

10:30 - 14:30

Một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

11/9/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

12/9/2023

7:30 - 14:30

Một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

12/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP 1 phường 1, TX Kiến Tường

12/9/2023

14:30 - 16:30

Một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

10/9/2023

6:00 - 17:00

Một phần xã Lương Hòa; Lương Bình; An Thạnh; Tân Hòa; Tân Bửu, huyện Bến Lức. Một phần xã Hựu Thạnh huyện Đức Hòa

10/9/2023

8:00 - 14:00

Cty đồ hộp Việt Cường; Cty đồ hộp Việt Cường 2

10/9/2023

8:00 - 16:00

Cty thép Vina One 1; CN Cty CP XD Nam Nguyên - NM bê tông Nam Nguyên BL

10/9/2023

14:00 - 16:30

Cty NLTT Hòa Bình

11/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Bửu

11/9/2023

8:30 - 16:30

Một phần KDC Đường 10 KP 3 thị trấn Bến Lức

12/9/2023

8:30 - 11:30

TBA trạm bơm nước số 5 - Xí nghiệp cấp nước Gò Đen

12/9/2023

8:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Yên

12/9/2023

13:00 - 16:00

TBA Cty CP cấp nước Long An - XN cấp nước Gò Đen

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

10/9/2023

8:00 - 11:30

Cty TNHH SX TM Phú Sang

10/9/2023

12:30 - 16:00

Cty Tín Thành Phát

12/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp 3, 4 xã Long Hòa

12/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

12/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 2 xã Long Hòa

12/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp 1B, 2 xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

11/9/2023

7:30 - 12:00

Trạm Cái Tôm 1 - một phần ấp Bắc Đông xã Kiến Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

12/9/2023

7:30 - 8:30

Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

12/9/2023

8:45 - 9:15

Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

12/9/2023

9:30 - 10:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

12/9/2023

10:15 - 10:45

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

12/9/2023

11:00 - 11:30

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

12/9/2023

13:00 - 13:30

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

12/9/2023

13:45 - 14:15

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

12/9/2023

14:30 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

12/9/2023

15:15 - 15:45

Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

12/9/2023

16:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

11/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 6 xã Mỹ Quý Đông

11/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã Mỹ Quý Tây

12/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 1 xã Mỹ Quý Tây; ấp 3, 4, 5 xã Mỹ Quý Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

10/9/2023

0:08 - 11:30

XX Quốc Doanh 2

10/9/2023

13:00 - 15:30

Cty Hòa Bình

12/9/2023

11:00 - 13:00

Cty TNHH ĐT SX XD TM Thanh Tam Thanh Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

11/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây

11/9/2023

8:30 - 9:30

Trạm T166 TB TT NC ĐTM

11/9/2023

9:30 - 10:30

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

11/9/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

11/9/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

11/9/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

11/9/2023

16:00 - 17:00

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình