Điện lực Tân An

5/12/2020 (7h30-9h00): Bệnh viện Đa khoa

5/12/2020 (9h00-10h30): Xay xát Lương thực 1

5/12/2020 (10h30-11h30): Trạm TT Đăng kiểm

5/12/2020 (13h00-14h30): Nhà máy nước Bảo Định

5/12/2020 (14h30-16h00): Công ty Thanh Sơn

5/12/2020 (16h00-17h00): Trạm Tổng đài Bưu điện 1

6/12/2020 (7h30-10h30): Công ty NDC, Công ty Prince VN

6/12/2020 (8h00-16h00): Công ty Minh Tân

6/12/2020 (9h30-13h00): Đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Hồng Sến, Trần Văn Nam, Đinh Viết Cừu thuộc KP Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3, phường 3

6/12/2020 (9h30-12h00): Công ty Hồng Hà

6/12/2020 (10h30-11h30): Nhựa Hóa Chất, Công ty Lainco 2

6/12/2020 (13h00-16h30): Công ty Lacashew 1, Công ty Thảo Duy

8/12/2020 (7h30-9h00): TSTL Bạch Văn Non

8/12/2020 (9h00-10h30): HKD Nhật Vượng

8/12/2020 (10h30-11h30): HKD Gia Khang

8/12/2020 (13h00-14h30): Công ty Việt Thanh

8/12/2020 (14h30-16h00): Quỹ hỗ trợ Nông dân

9/12/2020 (7h30-9h00): HKD Tuấn Anh

9/12/2020 (9h00-10h30): HKD Hai Cư

9/12/2020 (9h30-12h00): Đường Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Văn Giàu thuộc KP An Thuận 2, phường 7

9/12/2020 (10h30-11h30): Nước đá Thái Trung 1

9/12/2020 (13h00-14h00): HKD Hồ Tấn Đầy

9/12/2020 (14h30-15h30): Công ty Club House

9/12/2020 (15h30-17h00): Nicotex Tiền Giang

10/12/2020 (8h00-10h00): Đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm thuộc KP Xuân Hòa 2, phường 5; Ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung

10/12/2020 (10h00-12h00): Một phần đường Võ Văn Môn thuộc KP Bình Quân 2, phường 4

10/12/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 1, xã Hướng Thọ Phú

11/12/2020 (9h00-16h00): Một phần ấp 2, ấp 4, xã Mỹ An

Điện lực Thủ Thừa

5/12/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

8/12/2020 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

8/12/2020 (13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

10/12/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

6/12/2020 (6h00-18h00): Một phần TT Hậu Nghĩa, TT Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Lộc Giang, Đức Lập Thượng, TT Hiệp Hòa

6/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

6/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

6/12/2020 (8h00-17h00): Công ty Tân Hùng Cơ

7/12/2020 (8h00-16h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

8/12/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Thượng

8/12/2020 (9h00-16h00): Nhà máy cơ khí An Hạ

9/12/2020 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

11/12/2020 (8h00-16h00): Công ty Mái nhà xanh

Điện lực Cần Giuộc

5/12/2020 (5h00-6h00; 21h00-22h00): Một phần KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng

5/12/2020 (5h00-6h00; 6h00-7h00; 16h00-17h00; 17h00-18h00): Một phần xã Long Hậu, Phước Lại

5/12/2020 (5h00-6h00; 17h00-18h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

5/12/2020 (6h00-7h00; 16h00-17h00): Một phần KCN Long Tân Kim

5/12/2020 (6h00-17h00): Toàn bộ KCN Long Hậu 3

6/12/2020 (6h30-7h00; 17h30-18h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Phước Lâm, Mỹ Lộc

6/12/2020 (6h30-7h00; 17h30-18h00): Một phần xã Phước Lâm, Mỹ Lộc, Thuận Thành, Phước Hậu

6/12/2020 (7h00-17h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

6/12/2020 (14h00-16h30): Nhánh rẽ Công ty Lotas

7/12/2020 (8h00-15h00): KDC Tân Phú Thịnh

8/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Lý

9/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Long Hậu

10/12/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lộc; Một phần xã Phước Vĩnh Tây

11/12/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Thuận Thành

11/12/2020 (10h30-11h30; 13h00-15h30): Một phần xã Phước Lại

Điện lực Mộc Hóa

5/12/2020 (8h00-15h30): Một phần xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường; Một phần xã Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

5/12/2020 (8h00-8h30): Một phần phường 1, phường 2, phường 3, xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường; Một phần xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng; Một phần xã Tân Lập, Tân Thành, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

9/12/2020 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

5/12/2020 (7h00-18h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa

5/12/2020 (8h00-16h30): Công ty Khoan Nghị KangXin

6/12/2020 (5h00-6h00; 17h00-17h30): Một phần xã Long Hiệp, Phước Lợi

6/12/2020 (5h00-6h00): Một phần xã Mỹ Yên

6/12/2020 (6h00-7h00): Công ty Toàn Cầu LDR VN

6/12/2020 (6h00-7h00; 17h30-18h30): Một phần thị trấn Bến Lức; một phần xã Nhựt Chánh

6/12/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Long Hiệp, Mỹ Yên, Phước Lợi

6/12/2020 (16h30-17h30): Xã Long Hiệp, Mỹ Yên

6/12/2020 (16h30-17h30): Công ty TNHH Tài Nguyên Toàn Cầu LDR Việt Nam

Điện lực Cần Đước

6/12/2020 (6h00-7h00; 17h00-18h00): Một phần xã Long Định, Long Cang. Một phần KCN Long Định - Long Cang. Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

6/12/2020 (6h00-18h00): Một phần xã Long Định, KCN Long Định - Long Cang

6/12/2020 (6h00-18h00): Một phần khu 1C thị trấn Cần Đước; Ấp Nhà Thờ, Xóm Chùa, xã Tân Lân; Ấp 6, 7 xã Phước Tuy; Ấp Vạn Phước, Cầu Làng, Rạch Đào, Mỹ Tây, Cầu Chùa, Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ; Ấp 1A, 2, 4A, 5, 6 xã Tân Trạch; Ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, xã Long Trạch

6/12/2020 (6h00-7h00; 17h00-18h00): Một phần xã Phước Vân, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê

6/12/2020 (7h00-7h30; 17h00-18h00): Một phần thị trấn Cần Đước, xã Phước Tuy, Tân Lân

6/12/2020 (8h00-16h00): CN Công ty Phú Bảo (Công ty TNHH Bao bì Gia Phát-Long An 2)

9/12/2020 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần ấp 4B xã Tân Trạch

9/12/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Long Sơn

10/12/2020 (8h00-11h00; 14h00-16h30): Một phần ấp 1A, 1B, 5 xã Long Sơn

11/12/2020 (8h00-11h00; 14h00-16h30): Một phần ấp 1B xã Long Sơn

11/12/2020 (8h00-16h00): Công ty Misa

Điện lực Tân Thạnh

5/12/2020 (8h00-8h30): Ấp 7 mét xã Kiến Bình; Một phần khu 2, 3 thị trấn Tân Thạnh

9/12/2020 (7h30-16h30): Ấp Hoà Hưng, xã Bắc Hoà; Ấp 4, 5 xã Hậu Thạnh Tây

10/12/2020 (7h30-16h30): Ấp Kinh Đứng, ấp Kinh 915, xã Nhơn Ninh

Điện lực Tân Trụ

5/12/2020 (7h30-16h30): Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh; Ấp Bình Đông, xã Tân Bình

5/12/2020 (13h00-14h00): Một phần KP Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ

5/12/2020 (14h30-15h30): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

6/12/2020 (5h00-5h15; 18h00-18h15): Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh và xã Tân Bình

7/12/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

8/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

8/12/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

11/12/2020 (7h30-8h20; 8h30-9h20; 9h30-10h20; 10h30-11h20; 13h00-13h50): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

11/12/2020 (14h00-14h50; 15h00-15h50): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

Điện lực Đức Huệ

6/12/2020 (6h00-18h00): Một phần thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Huệ

11/12/2020 (8h00-16h30): Một phần xã Bình Hòa Hưng

Điện lực Thạnh Hóa

6/12/2020 (6h00-18h00): Xã Tân Hiệp; Một phần ấp 61 xã Thuận Bình

7/12/2020 (8h00-15h00): CN Công ty TNHH Dư Hoài

8/12/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Tân Đông

9/12/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 3 xã Thạnh An

Điện lực Vĩnh Hưng

8/12/2020 (7h00-16h00): Xã Hưng Điền A; Một phần xã Khánh Hưng

Điện lực Tân Hưng

5/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Gò Gòn, một phần ấp Hưng Trung, Hưng Tân, xã Hưng Thạnh

10/12/2020 (8h10-16h00): Một phần ấp 2 xã Vĩnh Châu B

11/12/2020 (8h00-15h30): Xã Hưng Hà

Điện lực Châu Thành

9/12/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông

9/12/2020 (8h30-15h00): Hộ Việt Thắng

10/12/2020 (7h30-11h30): Hộ Cắt LBFCO NR Cơ sở TMTL Việt Thắng 2

10/12/2020 (13h00-16h30): Hộ Cắt LBFCO NR Kho thanh long Tú Thảo

11/12/2020 (7h00-7h30; 17h00-17h30): Một phần xã Bình Quới, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông

11/12/2020 (7h00-17h30): Một phần xã Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị