Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

14/9/2023

8:00 - 11:30

TSTL Nguyễn Văn Hải

14/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm, xã Nhơn Thạnh Trung

14/9/2023

13:30 - 16:30

Một phần đường Hùng Vương, Sương Nguyệt Anh, QL 62 thuộc KP 4, KP 8, KP 7 phường 2

16/9/2023

7:00 - 7:30

Một phần đường Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, QL 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn

16/9/2023

7:00 - 16:30

Một phần đường Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, QL 62, toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn. Xã Mỹ An; xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

16/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần đường Bùi Tấn, Huỳnh Thị Lung, Trần Công Oanh, xã Nhơn Thạnh Trung

16/9/2023

16:00 - 16:30

Một phần đường Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, QL 62, toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn, xã lợi Bình Nhơn. Xã Mỹ An; xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

14/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần xã Đức Hòa Hạ; Đức Hòa Đông. Cty Việt Hoa

15/9/2023

8:00 - 8:40

Cty Trường Hưng

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông. Cty CP Centa Agro (Hợp Lực)

15/9/2023

9:00 - 9:40

Cty  Sanwame

15/9/2023

10:00 - 10:40

Cty DKK

15/9/2023

11:00 - 11:40

Cty Hệ Thống

15/9/2023

13:00 - 13:40

Cty Hoàng Anh Gia Lai

15/9/2023

14:00 - 14:40

Cty Đức Thuận

15/9/2023

15:00 - 15:40

Cty HTC

15/9/2023

15:00 - 16:30

Cty Thắng Hà Long An

16/9/2023

6:00 - 6:30

Một phần TT Đức Hòa; xã Hựu Thạnh; Đức Hòa Thượng; Đức Hòa Đông

16/9/2023

6:00 - 18:00

Một phần xã Hòa Khánh Đông; Hòa Khánh Tây; Hòa Khánh Nam; Đức Hòa Thượng; TT Đức Hòa, TT Hậu Nghĩa; Đức Lập Hạ; Đức Lập Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

14/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lại

14/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần xã Phước Vĩnh Đông

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lại

15/9/2023

8:40 - 9:10

Trạm HKD Đào Thị Kim Cúc

15/9/2023

10:20 - 10:50

Trạm HKD Nguyễn Văn Khởi

15/9/2023

11:00 - 11:30

Trạm HNT Nguyễn Văn Cưng

15/9/2023

13:00 - 13:30

Trạm ICT Plus

15/9/2023

13:40 - 14:40

Nr chùa Pháp Thạnh

15/9/2023

15:00 - 15:30

Trạm HĐ Huỳnh Ngọc Linh

15/9/2023

15:40 - 16:20

Trạm HNT Nguyễn Hoàng Lâm

16/9/2023

7:30 - 16:30

Nhánh rẽ DNTN Vĩnh Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

14/9/2023

7:30 - 10:30

Một phần ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

14/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP 2 phường 1, TX Kiến Tường

14/9/2023

10:30 - 16:30

Một phần ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

15/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

15/9/2023

8:30 - 15:30

Một phần KP 2 phường 1, TX Kiến Tường

16/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP 1 phường 1, TX Kiến Tường

16/9/2023

8:30 - 13:30

KH Phạm Ngọc Chấm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

14/9/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp 5, ấp Chợ, xã Phước Lợi

15/9/2023

8:30 - 11:30

Một phần KDC Lago Centro City T4, ấp 4 xã Lương Bình

16/9/2023

8:00 - 11:30

HKD Trần Văn Vụ

16/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 1 xã Tân Bửu; Một phần ấp 1B xã Thanh Phú. Công ty TNHH Din Sen VN - CN Long An

16/9/2023

16:30 - 17:00

Một phần ấp Voi Lá, ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp; Một phần KP 3, KP 7, KP 9, KP 10 thị trấn Bến Lức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

14/9/2023

9:00 - 11:30

Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi xã Long Trạch

14/9/2023

9:00 - 12:00

Một phần ấp Đông Trung, Đông Nhì, xã Tân Chánh

14/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp 1B, 2, 3 xã Long Hòa; ấp Minh Thiện, xã Long Trạch

15/9/2023

8:00 - 9:30

Gara Ba Trọng; một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân

15/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Nhà Dài, xã Tân Lân

15/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Mỹ, Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ

16/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân

16/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3 xã Long Cang

16/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân

16/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân

16/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

14/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

14/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh

14/9/2023

8:15 - 8:45

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

14/9/2023

9:00 - 10:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

14/9/2023

10:30 - 11:30

HNT Nguyễn Thị Thu Thủy

15/9/2023

7:30 - 11:30

TSTL Đặng Hữu Long

16/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

14/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

15/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

15/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

16/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Thủy Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

14/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần CDC Cả Trốt, xã Khánh Hưng

14/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần CDC Cả Trốt, xã Khánh Hưng

15/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

14/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần KP Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng

14/9/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh

15/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần KP Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng