Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

18/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần đường Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung, xã Nhơn Thạnh Trung

19/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An

19/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần đường Phạm Văn Điền, xã An Vĩnh Ngãi

19/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An

19/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần đường Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc KP Bình Phú, phường 5. TSTL Nguyễn Văn Đạo

19/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần Quốc lộ 1A, Hùng Vương, phường 2

19/9/2023

15:00 - 16:30

Một phần đường Bùi Tấn, Huỳnh Thị Lung, xã Nhơn Thạnh Trung

20/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần đường Nguyễn Văn Quá thuộc KP Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu

20/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp 4 xã Mỹ An; ấp 2 xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

10:00 - 12:00

Một phần đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu

20/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần phường Khánh Hậu, TP Tân An

20/9/2023

15:00 - 17:00

Một phần KP Bình Cư 2, đường Lưu Văn Tế, phường 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

19/9/2023

7:30 - 8:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

19/9/2023

9:00 - 10:00

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

19/9/2023

13:00 - 14:00

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

19/9/2023

14:15 - 15:15

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

19/9/2023

15:30 - 16:30

Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

7:30 - 8:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

9:00 - 10:00

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

10:30 - 11:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

14:15 - 15:15

Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

20/9/2023

15:30 - 16:30

Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

18/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Lập Hạ; Một phần TT Hậu Nghĩa

18/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần TT Hậu Nghĩa

19/9/2023

8:00 - 13:00

Cty Thành Hữu Nghị

19/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Thượng; Đức Hòa Đông; TT Đức Hòa

20/9/2023

8:00 - 8:40

Nhà trọ Nguyễn Văn Lắm

20/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

20/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông; TT Đức Hòa

20/9/2023

9:00 - 9:40

Cty Xin Zhan Việt Nam

20/9/2023

10:00 - 10:40

Cty Đại Nam Phát

20/9/2023

11:00 - 11:40

Cty Vima Long An

20/9/2023

13:00 - 13:40

Cty FKK Việt Nam

20/9/2023

14:00 - 14:40

Cty Đại Phát (Tân Hưng Lợi)

20/9/2023

15:00 - 15:40

Cty VPC

20/9/2023

15:50 - 16:30

Cty Zhen Yuan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

18/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Long An

18/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Long An

19/9/2023

7:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lâm

19/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Thuận Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

18/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP 2 phường 2, TX Kiến Tường

19/9/2023

7:30 - 15:30

Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, TX Kiến Tường

20/9/2023

8:00 - 15:30

Một phần KP1 phường 2, TX Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

18/9/2023

6:00 - 6:30

Một phần ấp Voi Lá, Lò Gạch, xã Long Hiệp; Một phần KP 3, KP 7, KP 9, KP 10 thị trấn Bến Lức

18/9/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp Voi Lá, xã Long Hiệp; Một phần KP 10 thị trấn Bến Lức

19/9/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp 2, ấp 3 xã Thạnh Hòa

20/9/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 KDC Nam Long, xã An Thạnh

20/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp 6 xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

19/9/2023

9:00 - 15:00

Một phần ấp Ao Gòn, Bà Thoại, Nhà Trường, toàn bộ ấp Cầu Xây, Bình Hòa, xã Tân Lân

20/9/2023

9:00 - 11:00

Một phần ấp 7 xã Phước Đông; ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây

20/9/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Trung, Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông; Một phần ấp Tây, Mỹ Điền, Mỹ Điện, xã Long Hựu Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

19/9/2023

8:00 - 11:30

Trạm Tân Thành 3 ấp 3 xã Tân Thành; Kinh 6000 ấp 4 xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

20/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

20/9/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

20/9/2023

8:00 - 16:00

Ấp Hòa Thuận, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

19/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông

19/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 4 xã Tân Đông

19/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông

19/9/2023

13:00 - 14:30

Một phần ấp 3 xã Tân Đông

19/9/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp 3 xã Tân Tây

20/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần KP 1 thị trấn Thạnh Hóa; Một phần ấp 3 xã Thủy Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

18/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng

20/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

20/9/2023

8:30 - 9:30

Một phần ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi

20/9/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp 2 xã Vĩnh Châu B

20/9/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh

20/9/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh