Điện lực Tân An

16/1/2021 (8h00-16h00): Đường Nguyễn Thị Hạnh, Huỳnh Việt Thanh, Nguyễn Thanh Cần, Huỳnh Văn Gấm, Võ Thị Kế, Lê Thị Thôi, Lê Văn Tao thuộc KP 3, 5, 6, 7 phường 2; KP Bình Cư 2, DC Thái Dương, phường 6

16/1/2021 (8h00-11h30): Công ty Long Sơn

16/1/2021 (13h00-14h30): Công ty May Thành Trực

16/1/2021 (15h00-16h30): Công ty Hòa An

18/1/2021 (8h00-10h00): Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc ấp Đạo Thạnh; một phần ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

18/1/2021 (13h00-16h00): KV cầu dân sinh số 6 thuộc ấp 1 xã Hướng Thọ Phú; Một phần đường Đỗ Trình Thoại thuộc ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

19/1/2021 (8h00-11h30): Xay xát Ngọc Tùng

19/1/2021 (13h00-14h30): DNTN Ngọc Mai

19/1/2021 (15h00-16h30): DNTN Công Thành 2

20/1/2021 (8h00-11h30): DNTN Năm Điều

20/1/2021 (13h00-14h30): DNTN Tám Trang

20/1/2021 (15h00-16h30): Công ty kính YJ Glass Long An 

21/1/2021 (8h00-11h30): DNTN Công Tâm

21/1/2021 (13h00-14h30): DNTN Công Tâm 1B

21/1/2021 (15h00-16h30): HKD Nguyễn Văn Lân

22/1/2021 (8h00-11h30): DNTN Công Tâm 1

22/1/2021 (13h00-14h30): Trường mẫu giáo Nhơn Thạnh Trung

22/1/2021 (15h00-16h30): Chả giò rế Nhơn Thuận

Điện lực Thủ Thừa

16/1/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

19/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

19/1/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

19/1/2021 (14h30-15h30): Một phần xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

20/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

20/1/2021 (8h00-11h30; 14h30-15h30): Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

20/1/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

20/1/2021 (13h00-16h00): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

20/1/2021 (16h00-17h00): Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Cần Giuộc

17/1/2021 (8h00-8h30; 15h30-16h00): Một phần ấp Long Hưng, xã Long Thượng

17/1/2021 (8h00-16h00): KCN Hải Sơn

18/1/2021 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần xã Phước Lý

18/1/2021 (10h00-11h00): Một phần xã Long Thượng

18/1/2021 (13h00-14h30; 14h30-16h30): Một phần KDC Hải Sơn

19/1/2021 (14h30-15h30): Một phần xã Đông Thạnh

20/1/2021 (8h00-13h00): Một phần xã Thuận Thành

20/1/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Phước Hậu

20/1/2021 (14h30-16h00): Một phần xã Long Hậu

21/1/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Phước Hậu

22/1/2021 (8h00-11h00; 11h00-12h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

22/1/2021 (13h30-16h00): Một phần xã Long An

Điện lực Bến Lức

16/1/2021 (8h00-16h00): TSTL Lê Văn Minh

16/1/2021 (8h30-16h00): Một phần xã Lương Hoà, Tân Hòa

17/1/2021 (7h00-8h00): Một phần KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp

18/1/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Đức

19/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Nhựt Chánh

20/1/2021 (9h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

21/1/2021 (9h00-15h30): Một phần ấp 6 xã Tân Bửu

21/1/2021 (9h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Phước Lợi

22/1/2021 (9h00-15h00): Công ty TNHH Bình An

Điện lực Cần Đước

16/1/2021 (8h00-16h00): Công ty Long Thủy

16/1/2021 (9h00-11h00): Một phần khu 4, thị trấn Cần Đước; Ấp 1 xã Phước Đông

16/1/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Hựu Lộc, Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

19/1/2021 (9h00-11h00; 14h00-16h00): Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang

20/1/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

20/1/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 3, 4 xã Long Khê

21/1/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Tân Lân

21/1/2021 (14h00-16h00): Một phần khu 1C, thị trấn Cần Đước; Ấp 6, 7 xã Phước Tuy

Điện lực Tân Thạnh

19/1/2021 (7h30-11h30): Ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa

Điện lực Tân Trụ

16/1/2021 (7h30-17h30): KP Bình Hoà, Bình Lợi, Tân Bình, thị trấn Tân Trụ. Xã Bình Trinh Đông, xã Đức Tân. Ấp Bình Thạnh, Thuận Lợi, Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

19/1/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Tịnh; Ấp Bình Tây, xã Tân Bình

19/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

20/1/2021 (7h30-8h20): HKD Trần Công Sương

20/1/2021 (8h30-9h20): TSTL Tăng Văn Dững

20/1/2021 (9h30-10h20): TSTL Đỗ Hữu Út

20/1/2021 (10h30-11h20): TSTL Đõ Văn Khanh

20/1/2021 (13h00-13h50): HNT Đỗ Thị Sánh

20/1/2021 (14h00-14h50): HNT Huỳnh Văn Tặng

20/1/2021 (15h00-15h50): HNT Lê Ngọc Hải

21/1/2021 (7h30-8h20): HNT Dương Văn Tuấn An

21/1/2021 (8h30-9h20): HNT Võ Văn Trắng

21/1/2021 (9h30-10h20): HNT Trần Văn À

21/1/2021 (10h30-11h20): HNT Phan Thị Bảy

21/1/2021 (13h00-13h50): HNT Huỳnh Văn Phích

21/1/2021 (14h00-14h50): HNT Đoàn Thị Buôn

21/1/2021 (15h00-15h50): HNT Đỗ Thị Ngọc

22/1/2021 (7h30-8h20): HNT Trần Huỳnh Huy

22/1/2021 (8h30-9h20): HNT Nguyễn Văn Hiển

22/1/2021 (9h30-10h20): HNT Phạm Văn Tấn

22/1/2021 (10h30-11h20): HNT Phạm Văn Thiên

22/1/2021 (13h00-13h50): HNT Võ Văn Cẩu

22/1/2021 (14h00-14h50): HNT Nguyễn Văn Hồng Phát

22/1/2021 (15h00-15h50): HNT Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Điện lực Đức Huệ

16/1/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Mỹ Quý Tây

16/1/2021 (11h00-12h30): Một phần thị trấn Đông Thành

19/1/2021 (7h30-8h30): Một phần thị trấn Đông Thành

19/1/2021 (8h40-9h30; 9h40-10h30): Một phần xã Mỹ Thạnh Đông

19/1/2021 (10h50-11h30; 13h00-14h50; 15h30-16h30): Một phần xã Mỹ Quý Tây

20/1/2021 (8h00-9h10; 9h50-11h10; 13h00-14h10): Một phần xã Mỹ Quý Tây

20/1/2021 (15h00-16h10): Một phần xã Mỹ Quý Đông

22/1/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Bình Hòa Hưng

Điện lực Thạnh Hóa

16/1/2021 (8h00-15h00): Ấp 5 xã Tân Tây; Một phần ấp 3 xã Thạnh An

18/1/2021 (8h00-9h00): Một phần KP 3, 4 thị trấn Thạnh Hóa

18/1/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 3 xã Tân Đông

18/1/2021 (9h30-10h30): Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa

18/1/2021 (11h00-12h00): Một phần KP 1 thị trấn Thạnh Hóa; Ấp 3 xã Thủy Tây

18/1/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 1 xã Thủy Tây

18/1/2021 (15h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Thạnh An

19/1/2021 (8h00-16h00): Trung tâm dạy nghề

20/1/2021 (8h00-15h00): Ấp 2, 3, 4 xã Tân Tây

21/1/2021 (8h00-15h00): DNTN Út Dũng; Công ty TNHH Trấu Viên Minh Khoa

Điện lực Vĩnh Hưng

18/1/2021 (8h00-10h00; 10h15-11h30): Một phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị

18/1/2021 (13h00-14h30; 14h45-15h10): Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

Điện lực Tân Hưng

18/1/2021 (8h00-8h40): Lò giết mổ, thị trấn Tân Hưng

18/1/2021 (9h00-9h40): Trạm T15A/1 Dương Văn Tý, xã Hưng Điền B

18/1/2021 (10h00-10h40): Trạm bơm điện T77/1 Lê Thái Sơn, xã Hưng Điền

18/1/2021 (13h00-13h40): Tổ hợp tác bơm điện kênh KT9, xã Hưng Điền B

19/1/2021 (8h30-9h30): Trạm bơm điện T49/1 Trương Như Toản, xã Thạnh Hưng

19/1/2021 (10h30-11h30): Tổ hợp tác trạm bơm Anh Đào I, xã Thạnh Hưng

Điện lực Châu Thành

18/1/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp 1 xã Phước Tân Hưng

18/1/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội

19/1/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông

19/1/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 4 xã Hòa Phú

19/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Công

20/1/2021 (7h30-8h10): Cơ sở thu mua thanh long Khánh Ngọc

20/1/2021 (8h20-9h00): HKD Trần Thị Út Oanh

20/1/2021 (9h10-9h50): HKD Đoàn Thị Kim Loan

20/1/2021 (10h00-10h40): HKD Nguyễn Ngọc Nga

20/1/2021 (10h50-11h30): HKD Lê Văn Tâm

20/1/2021 (13h00-13h40): HKD Trương Văn Tuấn

20/1/2021 (14h00-14h40): Hộ cắt LBFCO Nhánh rẽ Cơ sở thu mua thanh long Trường Thuận Phát

20/1/2021 (15h00-15h40): Hộ cắt LBFCO Nhánh rẽ Cửa hàng bách hóa tổng hợp Việt Mỹ

21/1/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Long Hòa, xã Long Trì

21/1/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Hội Xuân, xã Dương Xuân Hội