Điện lực Tân An

17/2/2021 (6h00-6h30): Phường 4, Tân Khánh, Khánh Hậu. Một phần xã Lợi Bình Nhơn

22/2/2021 (8h00-9h00): Trạm Nước đá Thái Trung

22/2/2021 (9h00-10h30): Trạm Ngọc Châu

22/2/2021 (10h30-12h00): HKD Trâm Anh

22/2/2021 (13h00-14h30): Sấy lúa Văn Đực

22/2/2021 (14h30-16h00): Sấy lúa Văn Hùng

22/2/2021 (16h00-17h00): Cơ Khí Cây Bàng

Điện lực Thủ Thừa

17/2/2021 (8h30-9h00): Một phần xã Long Thuận, Long Thạnh

20/2/2021 (7h30-11h30): Công ty TNHH Buhler Asia Việt Nam

Điện lực Cần Giuộc

17/2/2021 (6h00-7h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc. Một phần xã Long Thượng, Long An, Long Phụng, Đông Thạnh

17/2/2021 (6h30-7h00): Một phần xã Phước Lâm

19/2/2021 (8h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

22/2/2021 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

23/2/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Long Phụng

Điện lực Cần Đước

17/2/2021 (6h00-6h30): Một phần xã Long Sơn, Phước Vân, Long Khê, Long Hoà, Long Trạch

17/2/2021 (6h30-7h00): Một phần xã Long Cang, Long Định, KCN Long Định - Long Cang, CCN Hoàng Long. Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng. Một phần xã Tân Lân, Phước Tuy, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hoà, Long Trạch

Điện lực Tân Trụ

18/2/2021 (7h30-8h20): Cơ sở Ấp Vịt giống Tú; (8h30-9h20): TSTL Tô Thị Gôm; (9h30-10h20): HNT Huỳnh Văn Phích; (10h30-1h20): HNT Đoàn Thị Buôn; (13h00-13h50): HNT Đỗ Thị Ngọc 1; (14h00-14h50): HKD Từ Thanh Việt; (15h00-15h50): TSTL Phan Văn Thiệu

19/2/2021 (7h30-8h20): TSTL Đoàn Hồng Lưu; (8h30-9h20): TSTL Đỗ Thị Hồng Trang; (9h30-10h20): TSTL Nguyễn Ngọc Thanh Phương; (10h30-11h20): TSTL Lê Văn Hương; (13h00-13h50): TSTL Huỳnh Minh Hoàng; (14h00-14h50): TSTL Nguyễn Lộc Hậu; (15h00-15h50): TSTL Nguyễn Văn Thơi 

Điện lực Vĩnh Hưng

19/2/2021 (9h00-11h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị

20/2/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

22/2/2021 (8h30-9h00): Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây

Điện lực Tân Hưng

22/2/2021 (8h30-9h00): Hợp tác xã Hưng Phát, xã Hưng Điền

Điện lực Châu Thành

17/2/2021 (12h00-12h20): Một phần xã Thuận Mỹ

22/2/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

23/2/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Long Thuận, Long An, xã Long Trì. Hộ Võ Văn Sanh

23/2/2021 (13h00-13h15; 16h30-16h45): Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội; ấp Long Thuận, Long An, Long Trường, Long Hưng, xã Long Trì

23/2/2021 (13h00-16h45): Một phần ấp Long Thuận, Long An, Long Trường, Long Hưng, xã Long Trì