Ngày

Giờ

Điện lực Tân An

14/10/2023

7:00 - 7:30

Một phần phường 2; phường 3; phường 7; xã An Vĩnh Ngãi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Thừa

12/10/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

12/10/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Bình An, huyện Thủ Thừa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Hòa

12/10/2023

8:00 - 12:00

Một phần TT Đức Hòa

12/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần xã Đức Hòa Đông

13/10/2023

8:00 - 8:40

Cty Trương Hoàng Phát

13/10/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

13/10/2023

9:00 - 9:40

Cty Nghiệp Nông

13/10/2023

10:00 - 10:40

Cty Hoàng Chung Minh

13/10/2023

11:00 - 11:40

HKD Phan Thị Anh Thư

13/10/2023

13:00 - 13:40

Cty giấy An Khang

13/10/2023

13:00 - 14:00

Cty Việt Sơn

13/10/2023

13:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

13/10/2023

14:00 - 14:40

Cty Lê Thành Phát

13/10/2023

15:50 - 16:30

Cty Lsingsung VN

14/10/2023

6:00 - 18:00

Một phần xã Tân Mỹ; An Ninh Đông; An Ninh Tây; Lộc Giang; Đức Lập Hạ; Đức Hòa Thượng; Hòa Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

12/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần TT Cần Giuộc

13/10/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Phước Hậu

14/10/2023

6:30 - 7:00

Một phần xã Đông Thạnh; Long Phụng; Phước Vinh Tây; Phước Lại

14/10/2023

7:00 - 16:30

Một phần xã Đông Thạnh; Tân Tập

14/10/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Đông Thạnh; Long Phụng; Phước Vinh Tây; Phước Lại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

14/10/2023

6:30 - 6:34

Một phần xã Bình Hòa Trung; Bình Hòa Đông; Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

14/10/2023

6:30 - 16:49

Một phần xã Bình Hòa Tây; Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

14/10/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP 5 phường 2, TX Kiến Tường

14/10/2023

13:00 - 16:30

Một phần KP 5 phường 1, TX Kiến Tường

14/10/2023

16:45 - 16:49

Một phần xã Bình Hòa Trung; Bình Hòa Đông; Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Lức

12/10/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phước Lợi

12/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp 3A, 3B xã Phước Lợi

13/10/2023

8:30 - 15:30

Một phần ấp 1, 2, 5 xã Phước Lợi; một phần ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cần Đước

12/10/2023

9:00 - 9:45

Một phần ấp 5 xã Phước Vân

12/10/2023

11:00 - 11:45

Một phần ấp 4 xã Phước Vân

12/10/2023

14:00 - 14:45

Một phần ấp 4 xã Phước Vân; ấp 2 xã Long Cang

12/10/2023

16:00 - 16:45

Một phần ấp 3 xã Long Định

13/10/2023

9:00 - 9:45

Một phần ấp 3 xã Long Hòa

13/10/2023

11:00 - 11:45

Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

13/10/2023

14:00 - 14:45

Một phần ấp 1 xã Long Khê

13/10/2023

16:00 - 16:45

Một phần ấp 1 xã Long Khê

14/10/2023

8:00 - 8:45

DNTN Ngọc Hằng

14/10/2023

9:00 - 9:45

CS Huỳnh Văn Thành

14/10/2023

10:00 - 11:30

HNT Lương Thành Long 2

14/10/2023

14:00 - 14:45

Cơ sở Vĩnh Hưng

14/10/2023

16:00 - 16:45

Công ty TNHH cơ khí Sáu Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

14/10/2023

8:00 - 12:00

Ấp Bùi Thắng, một phần ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

12/10/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

14/10/2023

8:00 - 11:30

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

14/10/2023

13:00 - 15:00

Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Huệ

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trại Bí, xã Hiệp Hòa

14/10/2023

7:30 - 16:30

Xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Hóa

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Đông

14/10/2023

7:30 - 16:00

Xã Thuận Bình; một phần ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

12/10/2023

7:30 - 16:30

Một phần KP 1 thị trấn Vĩnh Hưng

13/10/2023

7:30 - 16:30

Một phần KP 1 thị trấn Vĩnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hưng

14/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Hưng Hà; một phần ấp Ngã Tư, Hưng Thuận, Bưng Ràm, Gò Pháo, xã Hưng Điền B; xã Hưng Điền