Điện lực Tân An

3/4/2021 (7h00-17h00): Dọc đường tỉnh 833, đường Mai Bá Hương, Huỳnh Thị Đức, Quách Văn Tuấn thuộc KP Thọ Cang phường 5; Một phần ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh Trung

5/4/2021 (8h00-11h30): Đường Nguyễn Văn Quá thuộc KP Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu

5/4/2021 (13h00-15h30): Đường Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính thuộc KP Giồng Dinh phường Khánh Hậu; Ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

5/4/2021 (15h00-17h00): Hẻm 159 thuộc KP Xuân Hòa 1, phường 6

7/4/2021 (8h00-11h30): Một phần đường Huỳnh Văn Gấm thuộc KP 6, KP 7 phường 2. Cty Nhựa PP

7/4/2021 (13h00-16h30): Khu vực chợ phường 2 thuộc KP 3 phường 2

7/4/2021 (13h00-16h00): Công ty Thanh Duy Phương

8/4/2021 (7h30-9h00): Trạm XX Năm Hà

8/4/2021 (8h45-10h00): Công ty Nhân Thuận Phát 1

8/4/2021 (10h00-11h30): Công ty Thuận Hưng Phát

8/4/2021 (13h00-16h00): HKD Huỳnh Hoàng Lan

Điện lực Thủ Thừa

3/4/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

4/4/2021 (7h30-8h15): Công ty TNHH Giten

4/4/2021 (8h20-9h05): Công ty TNHH Active Creation

4/4/2021 (9h15-10h00): Công ty TNHH ĐT Việt Thái An

Điện lực Đức Hòa

3/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

4/4/2021 (8h00-13h00): Một phần xã Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Đông

4/4/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

4/4/2021 (13h00-16h00): Một phần xã Hòa Khánh Đông

Điện lực Cần Giuộc

3/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Mỹ Lộc

3/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

3/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-13h30; 15h30-16h00): Một phần xã Long Thượng

3/4/2021 (8h00-11h30): NH TMCP Ngoại Thương

3/4/2021 (13h00-16h00): KCN Hải Sơn

4/4/2021 (7h00-17h00): Một phần xã Phước Lý

4/4/2021 (8h00-8h30; 11h30-12h00): Nhánh rẽ KCN Long Hậu 3

4/4/2021 (8h00-12h00): Nhánh rẽ Công ty TNHH Arikel Korea

5/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

5/4/2021 (8h00-16h30): Một phần xã Phước Vĩnh Đông

6/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

7/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Long An

7/4/2021 (8h00-13h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

7/4/2021 (10h30-15h00): Một phần xã Đông Thạnh

8/4/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Đông Thạnh

8/4/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

9/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Mỹ Lộc

Điện lực Mộc Hóa

8/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 5 phường 2, thị xã Kiến Tường

8/4/2021 (13h00-15h30): Một phần KP 5, KP 6 phường 2, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

3/4/2021 (7h00-13h00): Một phần ấp 6, 7 xã Nhựt Chánh

4/4/2021 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Một phần xã Mỹ Yên

4/4/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Long Hiệp, xã Mỹ Yên

4/4/2021 (7h00-15h00): KDC Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp

5/4/2021 (8h30-16h00): Một phần ấp 5 xã Thạnh Hòa

6/4/2021 (8h30-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp 3 xã An Thạnh

6/4/2021 (13h00-15h30): Một phần ấp 4 xã Lương Bình

Điện lực Cần Đước

4/4/2021 (8h00-8h30; 8h00-13h00; 13h00-13h30; 13h00-17h00): Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng

4/4/2021 (8h00-17h00): Công ty CP KCN Đồng Tâm (400kVA)

4/4/2021 (8h00-12h00): Công ty Thanh Phong, Xe máy HC, Quân Hân Quang, Sân bóng Anh Khoa

4/4/2021 (9h00-10h00): Công ty Thiên Bang

4/4/2021 (10h00-11h00): Nhà máy Phân bón Bình Điền GĐ2

4/4/2021 (11h00-12h00): Than Thuận An

4/4/2021 (15h00-16h00): Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2

4/4/2021 (16h00-17h00): Công ty TNHH MTV XNK TM DV Hùng Xin

5/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp 2A, 2B xã Tân Ân

5/4/2021 (9h00-10h00): HKD Lê Văn Bằng

5/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Phước Đông

5/4/2021 (10h00-11h00): Cà phê sân vườn - Karaoke Quê Hương

5/4/2021 (11h00-12h00): HKD Nguyễn Hữu Nghĩa

5/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Phước Đông

5/4/2021 (14h00-15h00): HKD Cơ sở Ý Yên

5/4/2021 (15h00-16h00): Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng

6/4/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

6/4/2021 (9h00-10h00): HNT Nguyễn Thị Phỉ

6/4/2021 (10h00-11h00): CS Huỳnh Văn Thành (Huỳnh Thành Đức)

6/4/2021 (11h00-12h00): DNTN Ngọc Hằng

6/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Long Ninh, Rạch Cát, xã Long Hựu Đông

6/4/2021 (14h00-15h00): Cơ sở Vĩnh Hưng (Vĩnh Minh Mỹ)

6/4/2021 (15h00-16h00): Lê Thị Ngọc Trảng

6/4/2021 (16h00-17h00): HKD Inox Kim Phúc

7/4/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Đông, Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

7/4/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Xóm Mới, xã Tân Lân

7/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ

7/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây

7/4/2021 (14h30-16h00): Một phần ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ

8/4/2021 (8h00-10h00): Một phần khu 2, 4 TTCĐ

8/4/2021 (9h00-10h00): Cơ khí Chín Mách

8/4/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp 4 xã Phước Đông

8/4/2021 (10h00-11h00): HKD Phương Thảo

8/4/2021 (11h00-12h00): Công ty Phân bón Năm Sao

8/4/2021 (13h00-14h30): Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông

8/4/2021 (14h00-15h00): Nhà máy Bê tông VINA-PSMS

8/4/2021 (14h30-16h00): Một phần ấp Chợ, ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

8/4/2021 (15h00-16h00): Công ty TNHH Cảng Hoàng Tuấn LA

8/4/2021 (16h00-17h00): Công ty Hoàng Tuấn

9/4/2021 (9h00-10h00): HKD Tấn Tài, HKD Nguyễn Văn Hường

9/4/2021 (10h00-11h00): HKD Nguyễn Minh Khương

9/4/2021 (11h00-12h00): Công ty bê tông Dinmy

9/4/2021 (14h00-15h00): Cty Ibero VN

9/4/2021 (15h00-16h00): Công ty Nền móng Phía Nam

9/4/2021 (16h00-17h00): Công ty vận tải Nam Việt Thuận

Điện lực Tân Thạnh

3/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập

5/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Hòa Thạnh, xã Tân Hòa; Kinh Ranh - ấp Bắc Đông, xã Kiến Bình

6/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 1, 2, 5 xã Hậu Thạnh Đông; Kinh 2000 nam - ấp 3, xã Hậu Thạnh Tây

6/4/2021 (10h00-11h30): Trạm Chợ Hậu Thạnh

6/4/2021 (13h30-16h00): Kinh Hậu, xã Hậu Thạnh Đông

Điện lực Tân Trụ

3/4/2021 (7h30-17h30): KP Bình Hoà, Bình Lợi, Tân Bình, thị trấn Tân Trụ. Xã Bình Trinh Đông, xã Đức Tân; ấp Bình Thạnh, Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

6/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

6/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

7/4/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần KP Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ

7/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Tân Bình

7/4/2021 (15h30-16h30): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

8/4/2021 (7h30-8h20): DNTN Năm Đông

8/4/2021 (8h30-9h20): Cấp nước Tân Trụ 3; (9h30-10h20): Hộ chăn nuôi Huỳnh Văn Hồng; (10h30-11h20): Cơ sở giết mổ gia súc Thanh Nhân; (13h00-13h50): Công ty Unimax Sài Gòn; (14h00-14h50): HKD Võ Văn Thanh Triều; (15h00-15h50): DNTN Phương Nhi

9/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Bình Hoà, xã Đức Tân

Điện lực Đức Huệ

3/4/2021 (7h30-11h00): Toàn xã Mỹ Thạnh Tây. Một phần ấp 5 xã Mỹ Bình

3/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

6/4/2021 (7h30-9h00; 9h10-10h00; 10h10-11h30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Quý Tây

6/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

6/4/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Mỹ Quý Tây

7/4/2021 (7h30-9h00): Một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Bắc

7/4/2021 (9h10-10h10; 10h20-11h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

7/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ Thạnh Bắc

7/4/2021 (14h10-15h00): Trạm bơm Bà Mùi

8/4/2021 (7h30-8h30; 8h40-9h30; 9h40-11h30; 13h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông

9/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Quý Tây

9/4/2021 (13h00-14h00; 14h15-14h45; 15h00-15h30; 15h45-16h30): Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý Đông

Điện lực Thạnh Hóa

3/4/2021 (8h00-14h00): Ấp 3, 4 xã Tân Đông

5/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Bà Luông, Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

5/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Tân Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

5/4/2021 (9h00-11h00): Ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung

6/4/2021 (8h30-9h00): Một phần ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị

6/4/2021 (9h40-10h10): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình

6/4/2021 (10h40-11h20): Một phần KP Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng

6/4/2021 (13h30-15h30): Một phần ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng

8/4/2021 (8h30-9h00; 9h30-10h10): Trạm T15/1 Nguyễn Thế Đường

8/4/2021 (10h50-11h30): Trạm T45/1 Nguyễn Thanh An

8/4/2021 (13h30-14h00): Trạm T129/27 HTX DV TM NN Cây Trôm

Điện lực Tân Hưng

5/4/2021 (8h30-9h00): Tổ hợp tác trạm bơm điện Thuận Lợi, xã Vĩnh Châu A

5/4/2021 (9h30-10h30): Tổ hợp tác trạm bơm điện Kênh Sườn 79, xã Vĩnh Châu A

5/4/2021 (11h00-11h30): Hợp tác xã nông nghiệp 1/5, xã Vĩnh Châu A

5/4/2021 (13h30-15h00): Trạm bơm điện Nguyễn Thị Bé, xã Vĩnh Châu A

6/4/2021 (13h00-16h30): Một phần KP Gò Thuyền, Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng

7/4/2021 (8h30-9h00): Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh

7/4/2021 (9h30-10h00): Trạm bơm điện nuôi cá Bùi Văn Cương, xã Hưng Điền

7/4/2021 (10h30-11h00; 13h00-13h30): TT dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hưng, xã Hưng Điền

7/4/2021 (14h00-14h30): Lò bánh mì Tứ Quý, xã Hưng Điền B

8/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại

8/4/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại

Điện lực Châu Thành

3/4/2021 (8h20-8h30; 15h00-15h10): Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Hiệp Thạnh

3/4/2021 (8h30-15h00): Một phần ấp 2, 3, 4, 5 xã Hiệp Thạnh

7/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị

8/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ

8/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 6 xã Phước Tân Hưng

9/4/2021 (7h00-7h30; 16h00-16h30): Một phần xã Long Trì

9/4/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Dương Xuân Hội, Long Trì

9/4/2021 (7h00-11h30): Một phần xã Hiệp Thạnh. Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã Dương Xuân Hội