Điện lực Tân An

11/4/2021 (7h30-16h30): KP Bình Yên Đông 1 phường 4; KP Thủ Tửu, Thủ Tửu 2, Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2 phường Tân Khánh

11/4/2021 (7h30-12h00): KP Bình Yên Đông 1 phường 4; KP Thủ Tửu, Thủ Tửu 2, Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, đường Hoàng Anh, phường Tân Khánh

11/4/2021 (13h00-16h30): Công ty Mien Hua 2

12/4/2021 (9h00-12h00): Một phần đường Trần Phong Sắc thuộc KP Bình Yên Đông 2 phường 4

12/4/2021 (13h00-15h00): Một phần đường Võ Văn Môn thuộc KP Bình Quân 1 phường 4

Điện lực Thủ Thừa

10/4/2021 (15h00-15h15): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

10/4/2021 (15h15-15h30): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An, TT Thủ Thừa, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

10/4/2021 (16h00-16h15): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, TT Thủ Thừa, Tân Thành, Tân Long, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

11/4/2021 (5h00-17h30): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

12/4/2021 (6h00-6h15): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, TT Thủ Thừa, Tân Thành, Tân Long, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

12/4/2021 (6h30-6h45): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

12/4/2021 (6h45-7h00): Một phần xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An, TT Thủ Thừa, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc Long Thuận, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

13/4/2021 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Tân Long, huyện Thủ Thừa

14/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

14/4/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

10/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Phú. Một phần xã Đức Lập Hạ

10/4/2021 (12h00-14h00): Một phần xã Lộc Giang

10/4/2021 (14h30-16h30): Một phần xã Tân Phú. Một phần xã Hiệp Hòa

11/4/2021 (5h00-17h30): Một phần TT Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, xã Đức Hòa Hạ

11/4/2021 (5h00-7h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông

12/4/2021 (6h00-7h00): Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

12/4/2021 (8h00-11h00): Một phần xã Lộc Giang

12/4/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Mỹ

12/4/2021 (8h00-11h30): Công ty Yi Ting, Công ty Orain Chem

12/4/2021 (13h00-16h30): Công ty Thành Công, Công ty Hùng Phát

12/4/2021 (8h00-8h45): Công ty Hùng Phát, (9h00-9h45): Công ty Lâm Hoàng Nam, (10h00-10h45): Công ty Sunrise

12/4/2021 (13h00-14h00): Công ty Edjo, (14h15-15h15): Công ty Hòa Long, (15h30-16h30): Công ty Tân Đức Khánh

12/4/2021 (13h00-16h00): Một phần xã An Ninh Đông, Đức Hòa Đông, Tân Mỹ

13/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Đức Lập Hạ

13/4/2021 (8h00-15h00): Một phần TT Hậu Nghĩa

13/4/2021 (8h00-11h30): Công ty Tân Đại Việt, Công ty PNP Chemitech

13/4/2021 (13h00-16h00): Công ty Điền Dương, Công ty Thiên Quỳnh

13/4/2021 (13h00-16h00): Một phần xã Đức Lập Thượng

13/4/2021 (8h00-8h45): Công ty Chấn Hưng, (9h00-9h45): Công ty Nhật Tiến, (10h00-10h45; 11h00-11h45): Công ty Mỹ Anh

13/4/2021 (13h00-14h00): Công ty Greenhappy Life, (14h15-15h15): Công ty Phước Chí, (15h30-16h30): Công ty Goodchem

Điện lực Cần Giuộc

11/4/2021 (5h00-6h00): Toàn bộ xã Long Thượng, Phước Lý

12/4/2021 (6h00-7h00): Toàn bộ xã Long Thượng, Phước Lý

13/4/2021 (8h00-11h30): Toàn bộ KTĐC Long Phú, thị trấn Cần Giuộc

13/4/2021 (13h00-16h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

14/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

15/4/2021 (8h00-14h00; 14h30-16h30): Một phần xã Long Thượng

16/4/2021 (8h00-10h00; 10h30-13h30; 14h00-16h30): Một phần xã Tân Tập

Điện lực Mộc Hóa

10/4/2021 (8h00-11h00): Một phần KP 5 phường 1, thị xã Kiến Tường. Một phần xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Đông, Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

12/4/2021 (7h30-11h30; 13h00-15h30): Một phần ấp Bào Chứa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

13/4/2021 (7h30-15h30): KH Lê Trường Sơn, Phan Thanh Chăm, Bùi Văn An, Bùi Phú Cường

13/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Bào Vuông, Sồ Đô, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

13/4/2021 (13h00-15h30): Một phần ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường

14/4/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

15/4/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Một phần ấp Bình Tây 1, 2, Gò Dồ xã Bình Hòa Tây. Một phần ấp Bình Trung 1 xã Bình Hòa Trung huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

10/4/2021 (9h00-15h00): Hộ trồng chanh Trương Thị Ngọc Lãm

11/4/2021 (5h00-18h00): Một phần xã Lương Hòa, Lương Bình

11/4/2021 (5h00-5h30): Một phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi

11/4/2021 (5h00-6h00): Một phần TT Bến Lức, một phần xã An Thạnh, Lương Hòa

11/4/2021 (16h30-18h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình

12/4/2021 (5h30-7h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, thị trấn Bến Lức

12/4/2021 (6h00-6h30): Một phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi. Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

13/4/2021 (9h00-15h30): Một phần ấp 2 xã Thạnh Đức

13/4/2021 (9h00-9h45): Một phần ấp 2 xã An Thạnh

13/4/2021 (10h00-10h45): Một phần ấp Tấn Long, xã Thanh Phú

13/4/2021 (11h00-11h45): Một phần KP 8 thị trấn Bến Lức

13/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Phước Tĩnh xã Long Hiệp

14/4/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp 3, 4 xã Nhựt Chánh

15/4/2021 (8h30-15h30): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Thạnh Đức

Điện lực Cần Đước

10/4/2021 (13h00-16h30): Công ty TNHH TM In Bao Bì Tân Thành Long

11/4/2021 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Hòa

11/4/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp 1A, 1B, 3, 4A, 4B, 5, 6 xã Tân Trạch; ấp 4, 5 xã Phước Vân; toàn bộ xã Long Sơn

12/4/2021 (9h00-10h00): Thép Thành Công (Tân Thành), (10h00-11h00): Trường mầm non tư thục IQ, (11h00-12h00): Công ty TNHH TM DV XNK Trung Thành (Trung Hiền), (14h00-15h00): Công ty TNHH TM XNK Kim Thắng, (16h00-17h00): Công ty TNHH Nhựa Vĩnh Thành

13/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Đông Nhì, Bà Nghĩa, xã Tân Chánh

13/4/2021 (9h00-10h00): Công ty TNHH ĐT TM SX Bắc Hà, (10h00-11h00): CN Công ty TNHH ĐT TM SX Bắc Hà 2, (11h00-12h00): Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp điện Đại Long 2, (14h00-15h00): Công ty Hisheng LuggageGarment Accessory, (15h00-16h00): HKD Nhà trọ Bảo Anh, (16h00-17h00): Công ty TNHH Inox Tuấn Phát Đạt

13/4/2021 (14h00-17h00): Công ty An Hóa

13/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân

14/4/2021 (9h00-14h00): Cơ sở Nước đá Cầu Nổi

15/4/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Phước Tuy

15/4/2021 (14h00-15h30): Cơ sở Đường Trị

15/4/2021 (15h30-17h00): Cơ sở inox Phát Thành

16/4/2021 (8h00-11h30): In Vạn Cường (Duy Đức)

16/4/2021 (14h00-17h00): Đào Duy Tân

Điện lực Tân Thạnh

10/4/2021 (6h00-6h30): KP 1, 3, 5 thị trấn Tân Thạnh; xã Kiến Bình (trừ ấp Bảy Thước), xã Tân Bình (trừ ấp Cà Nhíp), xã Tân Hòa.

10/4/2021 (6h00-6h30; 17h00-17h30): Xã Bắc Hòa; xã Hậu Thạnh Đông; xã Hậu Thạnh Tây; xã Nhơn Hòa Lập; ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành

10/4/2021 (7h30-16h30): Ấp Hòa Tân, Thận Cần, xã Bắc Hòa

12/4/2021 (8h00-15h00): Ấp 7000 xã Tân Ninh; ấp Bằng Lăng xã Tân Lập

13/4/2021 (8h00-12h00): Trạm bơm điện Kinh 1000 Bắc ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây

13/4/2021 (13h00-16h30): Trạm Kinh Xẻo Điển ấp Bảy Mét,, xã Kiến Bình

14/4/2021 (6h00-6h30; 17h00-17h30): KP 4, 6 TT Tân Thạnh; ấp Hiệp Thành, Cà Nhíp xã Tân Bình; các xã Nhơn Hòa, Tân Lập; ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập; Nhơn Ninh; Tân Ninh; ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành

15/4/2021 (8h00-12h00): Trạm CDC Bắc Hòa, ấp Hòa Hưng xã Bắc Hòa

16/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 2 xã Nhơn Hòa Lập; ấp 2 xã Hậu Thạnh Đông; ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành

Điện lực Tân Trụ

10/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình. Ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh

12/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

13/4/2021 (8h00-11h00; 13h00-16h00): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

13/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

13/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn

14/4/2021 (7h30-8h20): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

14/4/2021 (8h30-9h20; 9h30-10h20): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

14/4/2021 (10h30-11h20): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Đức Tân

14/4/2021 (13h00-13h50): Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

14/4/2021 (14h00-14h50): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

14/4/2021 (15h00-15h50): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

15/4/2021 (7h30-8h20; 8h30-9h20; 9h30-10h20; 10h30-11h20; 13h00-13h50; 14h00-14h50): Một phần KP Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ

15/4/2021 (15h00-15h50): Một phần ấp Bình Tây, Bình Đông, Bình Hoà, xã Bình Trinh Đông

16/4/2021 (7h30-8h20): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây; một phần ấp Tân Hoà, xã Đức Tân

16/4/2021 (8h30-9h20): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

16/4/2021 (9h30-10h20): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

16/4/2021 (10h30-11h20): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

16/4/2021 (13h00-13h50; 14h00-14h50; 15h00-15h50): Một phần ấp 5 xã Tân Phước Tây

Điện lực Đức Huệ

10/4/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Bình Thành; ấp 3, 4 xã Bình Hòa Hưng

13/4/2021 (9h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Quý Đông

14/4/2021 (7h30-9h00; 13h00-15h00): Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

14/4/2021 (9h30-11h30): Một phần ấp Mỹ 5 xã Mỹ Thạnh Đông

15/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-15h00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc

16/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Bình Hòa Nam

16/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam

Điện lực Thạnh Hóa

10/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Cả Cỏ, Thạnh Lập, xã Thạnh Phú; Ấp Đình, Cả Sáu, xã Thạnh Phước

10/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 3 xã Tân Đông

12/4/2021 (8h00-11h00): DNTN XD Thu Ngân

12/4/2021 (8h00-9h30): Công ty TNHH Ba Đực LA

12/4/2021 (10h00-11h30): DNTN Ba Đực

12/4/2021 (13h00-14h00): Công ty TNHH XXLG Tân Tiến Phúc

12/4/2021 (14h30-15h30): XX Thuận Hoà 1

13/4/2021 (8h00-14h00): Ấp Gãy xã Thuận Bình

14/4/2021 (8h00-8h50): Cơ sở Bùi Ngọc Hải

14/4/2021 (9h00-9h50): Công ty TNHH MTV 9 Có

14/4/2021 (10h00-10h50): Trang trại Trần Hữu Vũ Khoa

14/4/2021 (11h00-11h50): Trang trại Nguyễn Duy Khánh

14/4/2021 (13h30-14h30): XX Nguyễn Văn Độ

14/4/2021 (15h00-16h00): HKD Nguyễn Văn Sững

15/4/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước

16/4/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

16/4/2021 (8h00-9h30): DNTN Bùi Tiến Đạt

16/4/2021 (10h00-11h30): DNTN Lê Thị Liêm

16/4/2021 (13h00-14h30): Công ty Thành Phát 2

16/4/2021 (15h00-16h30): Công ty TNHH Thành Phát

Điện lực Vĩnh Hưng

10/4/2021 (8h30-10h30): Một phần ấp Ông Lẹt xã Thuận

12/4/2021 (8h30-9h10): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình. Một phần ấp Rạch Bùi, TT Vĩnh Hưng

12/4/2021 (9h30-10h10): Một phần ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị

12/4/2021 (9h30-10h30): Một phần KP Chiến Thắng, TT Vĩnh Hưng

12/4/2021 (10h30-11h10): Một phần ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Trị

12/4/2021 (13h00-13h30): Một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

12/4/2021 (14h00-14h30): T66/1 TB Máng Chợ

12/4/2021 (15h00-15h30): T57/1 Cần Đen

16/4/2021 (8h30-11h00): Một phần ấp 1, 2 xã Hưng Điền A

Điện lực Tân Hưng

13/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu

13/4/2021 (13h30-16h30): Lâm trường ngập nước Láng Sen, xã Vĩnh Châu A

15/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Thạnh Hưng

Điện lực Châu Thành

10/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Thanh Bình, Xuân Hòa, xã Thanh Vĩnh Đông

10/4/2021 (8h00-8h20; 16h20-16h30): Một phần xã Thanh Phú Long

13/4/2021 (8h30-11h30): Một phần ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long

13/4/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long

14/4/2021 (7h00-8h00; 8h20-9h20; 9h30-10h30; 10h40-11h30): Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

15/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 2 xã Vĩnh Công

15/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh

16/4/2021 (7h00-8h00; 8h20-9h20): Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

16/4/2021 (9h30-10h30): Một phần ấp Long Bình, xã Long Trì

16/4/2021 (10h40-11h30): Một phần ấp Long Hòa, xã Long Trì