Điện lực Tân An

24/4/2021 (7h30-11h30): Công ty Thủy sản Trọng Nhân

24/4/2021 (8h00-12h00): Đường Lưu Văn Tế thuộc KP Bình Cư 2, phường 4

24/4/2021 (8h00-16h30): Công ty Lông Vũ 2

24/4/2021 (13h00-16h30): Đường Trần Văn Nam, Nguyễn Minh Trường thuộc KP Bình Đông 2, Bình Đông 3, phường 3. Công ty Vinh Phúc

26/4/2021 (7h30-16h00): Đường Nguyễn Văn Quá thuộc ấp Rạch Chanh, ấp Bình An B, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

26/4/2021 (13h00-17h00): Đường Mai Bá Hương, Trần Thị Đức, Quách Văn Tuấn thuộc KP Thọ Cang, phường 5

27/4/2021 (8h30-12h00): Một phần đường Võ Duy Tạo, Phạm Văn Tuấn thuộc ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn

28/4/2021 (8h00-14h00): Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Công Phên thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

28/4/2021 (8h00-16h00): Một phần đường Khương Minh Ngọc thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi

Điện lực Thủ Thừa

24/4/2021 (7h30-9h00): Công ty Cấp thoát nước Long An

24/4/2021 (10h00-11h30): TT ĐT Kỹ thuật giao thông

24/4/2021 (13h30-15h00): Công ty Tân Thành Lợi

25/4/2021 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Công ty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Long An

Điện lực Đức Hòa

24/4/2021 (8h00-12h00): Một phần TT Hiệp Hòa; Một phần xã Hựu Thạnh

24/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Tân Phú

24/4/2021 (13h00-16h00): Một phần xã Lộc Giang

25/4/2021 (6h00-7h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa

25/4/2021 (8h00-11h00; 11h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

25/4/2021 (8h00-11h00): Một phần xã Đức Hòa Đông

25/4/2021 (11h00-12h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh

25/4/2021 (11h00-14h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

25/4/2021 (11h00-17h00): Một phần xã Hựu Thạnh, Đức Hòa Hạ, TT Đức Hòa

26/4/2021 (6h00-7h00): Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, TT Đức Hòa, Hựu Thạnh

Điện lực Cần Giuộc

24/4/2021 (8h00-16h00): Nr HNT Phí Khắc Hiếu; Nr Cơ sở Liên Thành

24/4/2021 (8h00-9h00): Nr Topcake

24/4/2021 (9h00-10h00): Nr Nhà điều hành Công ty CP Long Hậu

24/4/2021 (10h00-11h30): Nr Thực phẩm GN TP - 2000KVA

25/4/2021 (8h00-11h30): Nr Công ty CP Long Hậu

25/4/2021 (8h00-16h00): Nr TBA NHNN Tân Tập

25/4/2021 (17h00-18h00): Một phần xã Phước Lý

26/4/2021 (6h00-7h00): Một phần xã Phước Lý

26/4/2021 (11h00-12h00): Công ty TNHH nhà xưởng DV Tân Kim OSSIF T2 - TP - 1000KVA

26/4/2021 (12h00-13h00): Công ty TNHH nhà xưởng DV Tân Kim OSSIF T1 - TP - 2000KVA

26/4/2021 (13h00-16h30): Công ty Lộc Thiện Phú - 01+02 - 320KVA

26/4/2021 (16h30-17h30): Công ty Tân Thành OSSIF - 02 - 2000KVA

27/4/2021 (8h00-11h30): Công ty Hoàng Phúc Quốc tế

27/4/2021 (13h00-16h30): Công ty Lộc Minh

28/4/2021 (8h00-9h00): Công ty Hàng hoá A.N.C

28/4/2021 (9h00-10h00): Công ty VNT

28/4/2021 (10h00-11h00): Công ty TNHH MTV CLIO Vina

28/4/2021 (11h00-12h00): Công ty CP Thuỷ tinh Hưng Phú

28/4/2021 (13h00-14h00): Công ty CP Khai thác và Quản lý LCN Đặng Huỳnh

28/4/2021 (14h00-15h00): XX Hà Minh Tuấn (HKD Hà Minh Đạt)

28/4/2021 (15h00-16h30): Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan

29/4/2021 (9h00-10h00): Công ty TNHH SX Tân Kim Phụng

29/4/2021 (10h00-11h00): Cơ sở Đúc Gang Huỳnh Thị Hoa

29/4/2021 (11h00-12h00): Công ty TNHH Cơ khí nhựa Minh Trung

29/4/2021 (13h00-14h00): Công ty TNHH Giày Nam Việt

29/4/2021 (14h00-15h00): DNTN Quốc Tín

29/4/2021 (15h00-16h30): Công ty TNHH SX Trang trí nội thất Nhật Phi

Điện lực Mộc Hóa

26/4/2021 (7h30-11h30; 13h00-15h30): Một phần ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã kiến Tường

27/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

27/4/2021 (13h00-15h30): Một phần ấp 1 xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

28/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Bình Trung 1, 2 xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

28/4/2021 (9h00-11h30): Một phần ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

28/4/2021 (13h00-15h30): Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

28/4/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

29/4/2021 (9h00-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

24/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Yên

24/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 5 xã Mỹ Yên

25/4/2021 (7h30-10h30): Công ty TNHH Long An GWFNV; Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát

25/4/2021 (14h00-16h30): Một phần xã Lương Hoà, Lương Bình

25/4/2021 (16h00-17h00): KCN Thịnh Phát, xã Lương Bình

25/4/2021 (17h00-17h30): Một phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi

25/4/2021 (17h00-18h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình

25/4/2021 (17h00-18h30): Một phần xã Lương Hòa, xã An Thạnh

26/4/2021 (5h30-7h00): Một phần xã An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình.

26/4/2021 (5h30-7h00): KCN Thịnh Phát, xã Lương Bình

26/4/2021 (6h00-6h30): Một phần xã Mỹ Yên, Long Hiệp, Phước Lợi

27/4/2021 (8h00-11h30): Một phần KP 8 thị trấn Bến Lức

27/4/2021 (8h00-10h00): Cơ sở Phước Thành 3

27/4/2021 (12h00-13h00): TT Viễn thông Bến Lức, Thủ Thừa

27/4/2021 (13h00-16h00): Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

27/4/2021 (14h30-16h30): Võ Thị Kim Xuân (Nhà trọ)

28/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên

28/4/2021 (8h00-10h00): TSTL Huỳnh Kim Sơn

28/4/2021 (10h30-11h30): TSTL Trần Thị Thu Ba

28/4/2021 (13h00-15h00): KDC Vĩnh Lộc 2 xã Long Hiệp

28/4/2021 (13h00-14h30): TSTL Võ Thành Trong

28/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 1A xã Thanh Phú

28/4/2021 (15h00-16h30): TSTL Huỳnh Văn Lập

29/4/2021 (8h00-9h30): Trại Giống Vạn An

29/4/2021 (10h00-11h30): TSTL Nguyễn Văn Lâm

29/4/2021 (13h00-14h30): Hộ trồng chanh Trương Thị Ngọc Lãm

29/4/2021 (15h00-16h00): HKD Tứ Quý

29/4/2021 (16h30-17h30): Hộ sản xuất Trần Minh Tâm

Điện lực Cần Đước

25/4/2021 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần xã Long Khê, Phước Vân, Long Trạch; Một phần huyện Bến Lức

25/4/2021 (7h00-12h00): Một phần xã Long Khê, một phần xã Long Trạch

25/4/2021 (9h00-9h30): Công ty CP KCN Đồng Tâm

25/4/2021 (10h00-10h30): Lô H1 Công ty CP KCN Đồng Tâm (1000kVA)

25/4/2021 (11h00-11h30): Lô D7 Công ty CP KCN Đồng Tâm (2000kVA)

25/4/2021 (12h30-13h00): DNTN Tân Tiến Đạt

25/4/2021 (14h00-14h30): Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA); HKD Hữu Phúc 5

25/4/2021 (15h00-15h30): Cơ sở Trần Thoại Linh 2; Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)

26/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp 5 xã Tân Trạch

26/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khu 1A, 3 TT Cần Đước

26/4/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Cầu Tràm, Long Thanh, xã Long Trạch

26/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 3, 4 xã Long Cang

26/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Minh Thiện, Xoài Đôi, xã Long Trạch

27/4/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

27/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Rạch Bộng, một phần ấp Bà Thoại, xã Tân Lân

27/4/2021 (14h00-14h30): Công ty Hoàn Tân; Công ty Tư Lai II

27/4/2021 (15h00-15h30): Công ty Bê tông 620; Công ty Tuấn Phúc

28/4/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp 4 xã Phước Đông

28/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 7 xã Phước Đông

Điện lực Tân Thạnh

24/4/2021 (14h00-14h30): Xã Tân Bình, Tân Hòa, một phần thị trấn Tân Thạnh. Ấp Cái Tôm, Bắc Đông, xã Kiến Bình

Điện lực Tân Trụ

24/4/2021 (7h30-8h30): CN Công ty TNHH UNIMAX Sài Gòn chi nhánh Long An

24/4/2021 (8h45-9h45): HKD Võ Văn Thanh Triều

24/4/2021 (10h00-11h00): DNTN Phương Nhi

24/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây

24/4/2021 (14h30-15h00): Một phần ấp 2 xã Tân Bình

27/4/2021 (7h30-8h00; 8h15-8h45; 9h00-9h30): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

27/4/2021 (9h45-10h15): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

27/4/2021 (10h30-11h00; 13h00-13h30; 13h45-14h15): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

27/4/2021 (14h30-15h00; 15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

28/4/2021 (7h30-8h00; 9h45-10h15): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

28/4/2021 (8h15-8h45; 9h00-9h30): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

28/4/2021 (10h30-11h00): Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

28/4/2021 (13h00-13h30; 14h30-15h00; 15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

28/4/2021 (13h45-14h15): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

29/4/2021 (7h30-9h30): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

29/4/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp Tân Hoà, xã Đức Tân

Điện lực Thạnh Hóa

24/4/2021 (8h00-13h00): Xã Thủy Tây, xã Thủy Đông, thị trấn Thạnh Hóa

27/4/2021 (8h07-15h00): Một phần ấp Nhơn Xuyên, ấp Trà Cú, xã Thuận Nghĩa Hòa

27/4/2021 (8h00-8h07; 14h53-15h00): Xã Thuận Nghĩa Hòa, Thuận Bình, Thạnh Phú, Thạnh Phước; một phần ấp 4 xã Thủy Tây

29/4/2021 (8h00-9h30; 10h00-12h00): Một phần ấp Cả Cỏ, xã Thạnh Phú

29/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước

Điện lực Vĩnh Hưng

24/4/2021 (7h30-16h00): Xã Thái Trị; một phần xã Thái Bình Trung

24/4/2021 (7h20-7h25; 16h00-16h05): Một phần xã Thái Trị, Thái Bình Trung

26/4/2021 (7h30-11h30): Trạm T3A/2 Xay xát Minh Tân

26/4/2021 (13h00-16h30): Trạm T8/1 Xay xát Hoàng Chơn

27/4/2021 (8h30-9h10): Trạm T18/1 Xay xát Vũ Thị Uyên

27/4/2021 (9h50-10h20): Trạm T45/1 Nguyễn Thanh An

27/4/2021 (10h50-11h10): Trạm T25 Rác Thải

27/4/2021 (13h00-13h30): Trạm T249/1 Trần Văn Tín

27/4/2021 (14h00-14h40): Trạm T16/1 TB Vĩnh Bình

27/4/2021 (15h20-15h50): Trạm T5 Bưu Điện

28/4/2021 (8h30-12h30): Ấp Rọc Đô, ấp Lò Gạch, một phần ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị

28/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình

Điện lực Tân Hưng

27/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh

27/4/2021 (13h00-16h30): Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B

Điện lực Châu Thành

24/4/2021 (8h00-11h30): Công ty TNHH MTV Tâm Trang Long An.

24/4/2021 (8h30-11h30): Hộ cắt LBFCO NR TSTL Trương Văn Nguyễn - tuyến 473TV-PNT

24/4/2021 (13h00-13h40): Hộ cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Văn Xê. Hộ cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Tấn Quốc

24/4/2021 (14h00-14h40): Hộ cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Thế Du. Hộ cắt FCO trạm TSTL Hà Ngọc Ẩn

24/4/2021 (15h00-15h40): Hộ cắt FCO trạm TSTL Trần Bá Xiêm. Hộ cắt FCO trạm TSTL Lê Văn Lầu

24/4/2021 (16h00-16h40): Hộ cắt FCO trạm TSTL Trần Thị An

28/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Ngãi Trị

28/4/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Bình Quới

29/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 1 xã Hòa Phú

29/4/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp 4 xã Hòa Phú