Điện lực Tân An

5/5/2021 (8h00-11h30): CSCN Võ Thành Nguyên

5/5/2021 (13h00-16h30): TSTL Phan Văn Huyến

6/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ Phú

6/5/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp 3, ấp 4 xã Mỹ An

Điện lực Đức Hòa

4/5/2021 (6h00-7h00): Một phần xã Hòa Khánh Tây; một phần xã Đức Hòa Hạ; một phần xã Đức Lập Hạ

Điện lực Cần Giuộc

3/5/2021 (8h00-16h00): XX Đặng Phước Trí

3/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Tập

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Tập

4/5/2021 (8h00-16h00): KDC Lộc Thành

5/5/2021 (8h00-9h00): CS Tiến Thành

5/5/2021 (9h00-10h00): Nhánh rẽ HKD Châu Trân Thành

5/5/2021 (10h00-11h30): Cao Viên 3 - 001 - 250KVA

5/5/2021 (13h00-14h00): Cty TNHH Thiết bị đồ dùng khách sạn Xu Ri Yang Guang - T1-T2 - 560KVA

5/5/2021 (14h00-16h00): Trường cấp 3 - 01 - 3x25KVA

Điện lực Bến Lức

4/5/2021 (9h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Bình Đức

7/5/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

7/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp 8 xã Nhựt Chánh

Điện lực Cần Đước

4/5/2021 (15h00-16h30): Một phần khu 1A TT Cần Đước

5/5/2021 (8h00-11h00): Dệt Chiếu Việt Thắng Lợi

5/5/2021 (14h00-16h00): Dương Văn Tỷ

6/5/2021 (8h00-11h00): CS Vạn An

6/5/2021 (14h00-16h00): Công ty Hưng Thuận Lợi

7/5/2021 (8h00-10h00): Một phần khu 1B TT Cần Đước

7/5/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Tây, xã Long Hựu Tây

Điện lực Tân Trụ

5/5/2021 (7h30-8h00): Một phần KP Tân Bình, thị trấn Tân Trụ

5/5/2021 (8h00-15h00): Xay xát Tấn Hưng

5/5/2021 (8h15-8h45; 9h00-9h30; 10h30-11h00; 13h00-13h30; 13h45-14h15): Một phần ấp Tân Hoà, xã Đức Tân

5/5/2021 (9h45-10h15): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

5/5/2021 (14h30-15h00; 15h15-15h45): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

5/5/2021 (16h00-16h30): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

6/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

6/5/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

7/5/2021 (7h30-8h00; 8h15-8h45; 9h00-9h30; 9h45-10h15): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

7/5/2021 (10h30-11h00; 13h00-13h30; 13h45-14h15; 14h30-15h00): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

7/5/2021 (15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

Điện lực Đức Huệ

4/5/2021 (8h00-8h40): Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý Tây

4/5/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp 5 xã Mỹ Quý Tây

4/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Mỹ Quý Đông

5/5/2021 (8h00-8h40): Một phần ấp 3, 4 nhánh rẽ Bình Hòa Hưng

7/5/2021 (13h30-14h30): Một phần KP 1 thị trấn Đông Thành. Một phần ấp 1 ,2 xã Mỹ Thạnh Đông

Điện lực Thạnh Hóa

5/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 1 xã Tân Đông

6/5/2021 (8h00-13h00): Ấp 5 xã Tân Tây

Điện lực Tân Hưng

5/5/2021 (7h40-11h30): Một phần KP Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

5/5/2021 (13h00-14h20): Một phần KP Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

5/5/2021 (14h40-16h30): Một phần KP Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng

7/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, Một phần ấp Vàm Gừa, một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu