Điện lực Tân An

10/5/2021 (7h30-9h00): Xay xát Phượng Hùng Phát

10/5/2021 (9h00-10h30): Công ty Hoa Tiên

10/5/2021 (10h30-12h00): Khách sạn Hoàng Gia

10/5/2021 (13h00-16h30): Đặng Huy Cận

11/5/2021 (7h30-9h00): Công ty Công Thành

11/5/2021 (8h00-14h00): Công ty VinCom

11/5/2021 (9h00-10h30): Xay xát Út Hạnh 1

11/5/2021 (9h00-12h00): Đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm thuộc KP Nhơn Hòa 2, phường 5; ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung

11/5/2021 (10h30-12h00): Xay xát Út Hạnh

11/5/2021 (13h00-16h00): Đường Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 xã Hướng Thọ Phú

11/5/2021 (13h00-16h30): Một phần đường Hùng Vương nối dài phường 2

11/5/2021 (14h00-15h30): Công ty Nam Phong

11/5/2021 (15h30-17h00): Sấy lúa Lưu Nhật Tân

Điện lực Đức Hòa

10/5/2021 (8h00-8h45): Công ty Hoàng Gia Long An

10/5/2021 (8h00-11h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam

10/5/2021 (8h00-16h00): Công ty Vân Hạnh

10/5/2021 (9h00-9h45): Công ty Hứa Thành

10/5/2021 (10h00-10h45): HKD Bảy Tài

10/5/2021 (11h00-11h45): HKD Hiệp Sinh

10/5/2021 (13h00-14h00): Công ty So Say Hung

10/5/2021 (13h00-16h00): Một phần TT Đức Hòa. Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

10/5/2021 (14h15-15h15): Công ty Thiên Long

10/5/2021 (15h30-16h30): Công ty Đồ mộc VN

11/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Tân Mỹ

11/5/2021 (9h00-9h45): Công ty Nanoil USA

11/5/2021 (10h00-10h45): Công ty Allen

11/5/2021 (11h00-11h45): Công ty Yue Feng

11/5/2021 (13h00-14h00): Công ty Sáu Lu

11/5/2021 (14h15-15h15): Công ty Vina Hưng

11/5/2021 (15h30-16h30): Công ty Nam Nguyên

12/5/2021 (8h00-8h45): DNTN Thanh Sa

12/5/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Đức Lập Hạ

12/5/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

12/5/2021 (9h00-9h45): Công ty Sơn Thủy Hà

12/5/2021 (10h00-10h45; 11h00-11h45): Công ty I Hoa Vina

12/5/2021 (13h00-14h00): Công ty YS Vina

12/5/2021 (13h00-14h00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

12/5/2021 (14h15-15h15): Công ty Tấn Phát

12/5/2021 (14h30-16h30): Một phần TT Đức Hòa

12/5/2021 (15h30-16h30): Công ty Phú Thịnh Đức Hòa

Điện lực Cần Giuộc

10/5/2021 (8h00-10h00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

10/5/2021 (8h00-11h30): Công ty May mặc Đức

10/5/2021 (10h00-11h30): Một phần thị trấn Cần Giuộc. Một phần xã Mỹ Lộc

11/5/2021 (8h00-9h30; 10h00-11h30): Một phần xã Long Thượng

11/5/2021 (14h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

12/5/2021 (14h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

13/5/2021 (8h00-9h30): Một phần xã Mỹ Lộc

13/5/2021 (9h30-11h30): Một phần xã Phước Hậu

13/5/2021 (13h00-15h00): Một phần xã Phước Lâm

13/5/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Mỹ Lộc

14/5/2021 (8h00-9h00): CSSX Minh Trí

14/5/2021 (8h00-11h30): Công ty Lộc Thiện Phú

14/5/2021 (9h00-10h00): Công ty Newconnection

14/5/2021 (10h00-11h30): Đặng Thị Thu Thủy

14/5/2021 (13h00-14h00): Lê Quốc Vũ

14/5/2021 (14h00-15h00): Trường Nguyễn Đình Chiểu

14/5/2021 (15h00-16h30): Công ty Huynh Đệ

Điện lực Mộc Hóa

11/5/2021 (7h30-9h30): Một phần ấp 5 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

13/5/2021 (7h30-12h30): Một phần ấp 6 xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

12/5/2021 (8h00-10h00): Trại giam Long Hòa

12/5/2021 (11h30-13h00): CN Công ty CP Vải Địa kỹ thuật Việt Nam

12/5/2021 (15h00-16h30): DNTN Quang Thịnh

13/5/2021 (8h00-9h00): Công ty TNHH Đa Năng

13/5/2021 (9h00-10h30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Yên

13/5/2021 (9h30-10h30): Công ty CP Thanh Yến (nhà máy xử lý nước thải)

13/5/2021 (11h30-13h00): CN Công ty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh

13/5/2021 (13h00-14h30): Một phần KP 2 thị trấn Bến Lức

13/5/2021 (15h00-16h00): DNTN Thái Hòa

14/5/2021 (8h00-9h00): Công ty TNHH Đức Hưng (Việt Nam) TBA 320 kVA

14/5/2021 (9h00-10h30): Một phần ấp 4 xã Nhựt Chánh

14/5/2021 (9h30-10h30): Công ty Lâm Thiện Phước

14/5/2021 (11h30-13h00): Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng Phan Vũ

14/5/2021 (13h00-14h30): Một phần KP 8 thị trấn Bến Lức

14/5/2021 (15h00-16h30): DNTN Phạm Thị Cúc

Điện lực Cần Đước

11/5/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp 5 xã Phước Đông

11/5/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp 5, một phần ấp 6 xã Phước Đông

12/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 2 xã Long Cang. Một phần ấp Cầu Xây, xã Long Trạch

12/5/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp 2 xã Long Sơn. Một phần ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch

Điện lực Tân Thạnh

13/5/2021 (8h00-12h30): Trạm CDC Tân Hòa, ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Hòa

Điện lực Tân Trụ

11/5/2021 (7h30-8h00; 8h15-8h45): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

11/5/2021 (9h00-9h30; 9h45-10h15; 10h30-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Trinh Đông

11/5/2021 (13h00-13h30): Hộ dân Huỳnh Minh Sơn

11/5/2021 (13h45-14h15; 14h30-15h00): Một phần ấp 1, 3 xã Tân Bình

11/5/2021 (15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

12/5/2021 (7h30-8h00; 8h15-8h45; 9h00-9h30): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

12/5/2021 (9h45-10h15; 10h30-11h00; 13h00-13h30): Một phần ấp 5 xã Tân Bình

12/5/2021 (13h45-14h1514h30-15h00; 15h15-15h45): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

12/5/2021 (16h00-16h30): Một phần ấp Bình Tây, xã Tân Bình

13/5/2021 (7h30-8h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

13/5/2021 (8h15-8h45; 9h00-9h30; 9h45-10h15; 10h30-11h00; 13h00-13h30; 13h45-14h15; 14h30-15h00; 15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

14/5/2021 (7h30-8h00; 9h00-9h30; 9h45-10h15; 10h30-11h00): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Tịnh

14/5/2021 (8h15-8h45): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh

14/5/2021 (13h00-13h30; 13h45-14h15; 14h30-15h00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

14/5/2021 (15h15-15h45; 16h00-16h30): Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

Điện lực Thạnh Hóa

10/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Nước Trong, xã Thủy Đông

12/5/2021 (8h00-11h30): DNTN Đồng Phát

12/5/2021 (13h00-16h30): Xay xát Thuận Phát

Điện lực Vĩnh Hưng

11/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Đầu Sấu, Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây

12/5/2021 (8h30-9h10): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình

12/5/2021 (9h50-10h20; 10h50-11h20): Một phần ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung

12/5/2021 (15h00-16h00): Một phần ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng

Điện lực Tân Hưng

12/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh. Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B

13/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Bửu

Điện lực Châu Thành

10/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

10/5/2021 (9h00-14h00): Hộ HNT Nguyễn Thị Nguyên

11/5/2021 (7h00-8h00): Một phần ấp Long Thuận, xã Long Trì

11/5/2021 (8h20-9h20): Hộ TSTL Phan Văn Thưa

11/5/2021 (8h20-9h20; 9h30-10h30): Một phần ấp Long Hòa, xã Long Trì

11/5/2021 (9h00-14h00): Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Đặng Văn Lượm 1 - tuyến 471TV

12/5/2021 (7h00-8h00; 8h20-9h20; 9h30-10h30): Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

12/5/2021 (10h40-11h30): Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

13/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ

13/5/2021 (13h00-16h30): Một phần ấp Bình Thới, xã Thuận Mỹ

14/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long