Điện lực Thủ Thừa

24/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

27/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa

27/5/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

24/5/2021 (8:00 - 8:45): Công ty Thành Tài Phú

24/5/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Gia Hòa

24/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hòa Khánh Nam

24/5/2021 (8:00 - 17:00): Một phần thị trấn Hậu Nghĩa

24/5/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Bùi Huy Toàn

24/5/2021 (10:00 - 10:45): Cơ sở Kim Phụng

24/5/2021 (11:00 - 11:45): Cơ sở Cẩm Phong

24/5/2021 (13:00 - 14:00): Cơ sở Tý Giàu

24/5/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Lý Minh Thành

24/5/2021 (14:15 - 15:15): Cơ sở Mạnh Hùng

24/5/2021 (15:30 - 16:30): HKD Vũ Thị Bích Thuận

25/5/2021 (7:30 - 16:30): Một phần TT Hậu Nghĩa

25/5/2021 (8:00 - 10:00): Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc

25/5/2021 (8:00 - 8:45): Công ty Amer VN

25/5/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Tajow

25/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần xã Đức Lập Hạ

25/5/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Gia Hào

25/5/2021 (10:00 - 10:45): Công ty Kim Đông Phương

25/5/2021 (10:30 - 13:00): Một phần TT Đức Hòa

25/5/2021 (11:00 - 11:45): Công ty Kim Đông Phương

25/5/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Hoàng Long

25/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần xã Tân Mỹ

25/5/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Dũng Tâm

25/5/2021 (13:30 - 16:30): Một phần thị trấn Đức Hòa

25/5/2021 (14:15 - 15:15): Công ty Eldovina

25/5/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Đại Lộc Phát

Điện lực Cần Giuộc

25/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

25/5/2021 (10:00 - 11:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

25/5/2021 (13:00 - 14:30): Một phần xã Phước Lý

25/5/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Tân Tập

26/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

26/5/2021 (13:30 - 16:00): Một phần xã Phước Vĩnh Tây

27/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Tân Tập

28/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Phước Vĩnh Đông

28/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Long Thượng

30/5/2021 (6:00 - 17:30): Một phần KCN Long Hậu. Toàn bộ KCN Tân Kim

30/5/2021 (6:00 - 17:30): Một phần xã Phước Lại, Long Hậu

Điện lực Bến Lức

24/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp

24/5/2021 (11:00 - 15:00): Một phần ấp Chánh xã Long Hiệp

25/5/2021 (8:00 - 11:00): Công ty CP Thương mại và Đầu tư Chanh Việt Long An

25/5/2021 (11:30 - 13:00): Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh Long An

25/5/2021 (15:30 - 16:30): Một phần KP 7 thị trấn Bến Lức

27/5/2021 (8:00 - 11:00): Cơ sở giết mổ Đại Nam

27/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần KP 3 thị trấn Bến Lức

27/5/2021 (11:30 - 12:00): Công ty TNHH San Hà - chi nhánh Long An

27/5/2021 (13:00 - 15:30): Một phần ấp 2 xã Phước Lợi

27/5/2021 (14:00 - 16:30): Cửa hàng mua bán đậu xanh Tứ Hưng

28/5/2021 (8:00 - 9:00): Cơ sở Trần Tài

28/5/2021 (8:00 - 11:00): Công ty TNHH SX TM In ấn bao bì Hải Âu Long An

28/5/2021 (9:30 - 10:30): Chi nhánh Công ty TNHH Đế giày Hồng Phát tại Long An

28/5/2021 (11:00 - 11:30): Nước đá Hoàng Anh

28/5/2021 (11:30 - 12:00): Chi nhánh DNTN SX & TM Tiến Thành

28/5/2021 (12:00 - 12:30): Công ty TNHH An Phát

28/5/2021 (13:30 - 14:30): DNTN Dương Văn Nghĩa

28/5/2021 (14:00 - 16:30): Chi nhánh Công ty TNHH TM và SX Phụng Đài - chi nhánh Bến Lức

28/5/2021 (15:30 - 16:30): Cơ sở chế biến thực phẩm Ánh Dương

Điện lực Cần Đước

24/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 1A xã Tân Trạch. Một phần ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây

25/5/2021 (8:00 - 8:30): Công ty Tavisa

25/5/2021 (10:00 - 10:30): Công ty nhựa Sum Thành

25/5/2021 (11:00 - 11:30): Công ty kẹo Mỹ Ngọc

25/5/2021 (14:00 - 14:30): Công ty Tân Lợi Phát

25/5/2021 (15:00 - 15:30): Cơ sở xe máy H.C

25/5/2021 (16:00 - 16:30): HKD Quân Hân Quang

26/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp 1B xã Long Sơn

26/5/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Long Sơn

26/5/2021 (14:00 - 16:30): Một phần ấp 1 xã Long Sơn

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 3 xã Long Cang

27/5/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp 4 xã Long Sơn

27/5/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp 2 xã Phước Vân

27/5/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp 1 xã Long Cang

Điện lực Tân Trụ

25/5/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

25/5/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

25/5/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

25/5/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

25/5/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

25/5/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

25/5/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

25/5/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

25/5/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

26/5/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

26/5/2021 (8:30 - 9:00): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

26/5/2021 (10:00 - 10:30): Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh

28/5/2021 (7:30 - 8:10): Một phần ấp 4 xã Tân Bình

28/5/2021 (8:30 - 9:10): Một phần ấp 2 xã Tân Bình

28/5/2021 (9:30 - 10:10): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

28/5/2021 (10:30 - 11:10): Một phần ấp Nhựt Hoà, xã Nhựt Ninh

28/5/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

28/5/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp Bình Hoà, xã Bình Lãng

28/5/2021 (14:30 - 15:00): Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

28/5/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh

28/5/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

Điện lực Thạnh Hóa

25/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần KP 3 thị trấn Thạnh Hóa. Một phần ấp 3 xã Thủy Tây

Điện lực Vĩnh Hưng

25/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Thái Trị, Vĩnh Trị

27/5/2021 (9:00 - 10:30): Một phần ấp 3 xã Hưng Điền A

Điện lực Châu Thành

29/5/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 2, 3, 5 xã Hòa Phú

29/5/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp 6 xã Phước Tân Hưng