Điện lực Tân An

13/7/2021 (7:00 - 9:00): Trạm DNTN Liên Hiệp

13/7/2021 (8:00 - 12:00): Dọc QL 62 đoạn từ UBND xã Lợi Bình Nhơn đến cầu Rạch Chanh thuộc ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn

13/7/2021 (8:30 - 10:00): Công ty Trung Dũng

13/7/2021 (10:00 - 11:30): Công ty Vĩnh Lộc An

13/7/2021 (13:00 - 16:30): XX Chí Công

13/7/2021 (13:00 - 17:00): Dọc QL 62 đoạn từ Cây xăng Nam Phong đến cống Cần Đốt thuộc KP Xuân Hòa 1, Bình Cư 1, phường 6

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

Điện lực Thủ Thừa

13/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa

14/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

14/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

15/7/2021 (7:30 - 16:30): Xã Bình An; Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

16/7/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa

17/7/2021 (7:00 - 12:00): Một phần xã Long Thạnh; Tân Long, huyện Thủ Thừa

Điện lực Đức Hòa

13/7/2021 (8:00 - 8:45): Công ty Ying Li

13/7/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Tân Đức

13/7/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Texlot Textile

13/7/2021 (10:00 - 10:45): Công ty Kỳ Mỹ

13/7/2021 (11:00 - 11:45): HKD Huỳnh Công Tiến

13/7/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Liễn Quán

13/7/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Tân Đức

13/7/2021 (14:15 - 15:15): Công ty Thành Quốc Thái

13/7/2021 (14:30 - 16:30): Một phần xã Đức Hòa Đông

13/7/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Mediphar

14/7/2021 (8:00 - 8:45): HKD Trương Thị Ngọc Yến

14/7/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Tiến Thành

14/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã An Ninh Tây

14/7/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Gia Phát

14/7/2021 (10:00 - 10:45): Công ty ACV

14/7/2021 (11:00 - 11:45): Công ty Diệu Thịnh

14/7/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Kinh Luân

14/7/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Winner

14/7/2021 (14:15 - 15:15): Công ty Việt Phát

14/7/2021 (14:30 - 16:30): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

14/7/2021 (15:30 - 16:30): HKD Hiệp Sinh

Điện lực Cần Giuộc

14/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Long An

15/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Phước Hậu

15/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

16/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

16/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Tân Tập

16/7/2021 (15:00 - 16:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

Điện lực Mộc Hóa

14/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường

14/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

15/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần khu phố 3, phường 3, thị xã Kiến Tường

15/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường

16/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

16/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

16/7/2021 (15:00 - 16:30): Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, thị xã kiến Tường

17/7/2021 (7:30 - 17:30): Một phần phường 1, phường 2, phường 3, thị xã Kiến Tường

Điện lực Bến Lức

13/7/2021 (8:00 - 11:00): Cửa hàng mua bán đậu xanh Tứ Hưng

13/7/2021 (11:30 - 13:30): Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh-Long An

14/7/2021 (8:00 - 10:00): Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Phẩm

14/7/2021 (11:00 - 13:00): Công ty TNHH SX TM DV Thái Toàn

15/7/2021 (8:00 - 11:00): Cơ sở giết mổ Đại Nam

15/7/2021 (11:30 - 13:30): Công ty CP BourBon Bến Lức

16/7/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp 1 xã Phước Vân, huyện Cần Đước

Điện lực Cần Đước

13/7/2021 (9:00 - 10:00): Công ty TNHH Vớ Gia Minh

13/7/2021 (10:00 - 11:00): HKD Thành Lợi 2

13/7/2021 (11:00 - 12:00): Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa 2

13/7/2021 (14:00 - 15:00): Công ty Trung Chiến (CS Phạm Văn Kiếm)

13/7/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp Xoài Đôi, Minh Thiện, xã Long Trạch

13/7/2021 (15:00 - 16:00): Cơ sở Huỳnh Văn Tâm

13/7/2021 (16:00 - 17:00): Cơ sở Hoàng Tú

14/7/2021 (9:00 - 10:00): Cơ sở Tavina

14/7/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp 4 xã Long Định

14/7/2021 (10:00 - 11:00): CN Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HTPP VDA-HCM 2

14/7/2021 (11:00 - 12:00): Công ty Hầm đường bộ Hải Vân

14/7/2021 (14:00 - 15:00): Công ty TNHH SXCK TM Gia Hưng

14/7/2021 (15:00 - 16:00): Công ty XNK Trung Thành 3

Điện lực Tân Thạnh

14/7/2021 (8:00 - 16:30): TDC Kinh Ba, ấp Xóm Than, xã Tân Bình

15/7/2021 (8:00 - 12:00): Trạm ấp 4 Hậu Thạnh Tây 2

16/7/2021 (8:00 - 12:00): Kinh 6000 Bùi Đứng, ấp 4 xã Tân Thành

16/7/2021 (13:00 - 16:30): Kinh 6000 Bùi Cùng, ấp 4 xã Tân Thành

Điện lực Tân Trụ

15/7/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

16/7/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

16/7/2021 (8:00 - 11:00): Ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

16/7/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

16/7/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân

16/7/2021 (9:45 - 10:15): Một phần khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

16/7/2021 (10:30 - 11:00): Một phần khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

16/7/2021 (13:00 - 13:30): Một phần khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

16/7/2021 (13:00 - 16:00): Ấp 5 xã Lạc Tấn

16/7/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh

16/7/2021 (14:30 - 15:00): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

16/7/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh

17/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

17/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

Điện lực Đức Huệ

15/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 4 xã Bình Thành

15/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp 4 xã Bình Thành

16/7/2021 (7:30 - 9:30): Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

16/7/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

16/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

17/7/2021 (8:00 - 10:30): Một phần KP 1 thị trấn Đông Thành

Điện lực Thạnh Hóa

13/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa

13/7/2021 (11:00 - 14:00): Một phần khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa

15/7/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Voi Đình, xã Thủy Đông

17/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Tân Đông

17/7/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp 3 xã Tân Đông

Điện lực Vĩnh Hưng

13/7/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng

13/7/2021 (13:00 - 15:30): Một phần ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A

14/7/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình Tây. Một phần ấp Tà Nu, xã Hưng Điền A

17/7/2021 (7:25 - 7:30; 16:00 - 16:05): Một phần thị trấn Vĩnh Hưng

17/7/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Vĩnh Trị; thị trấn Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

16/7/2021 (7:00 - 16:30): Xã Vĩnh Châu B; Ấp Gò Gòn, Hưng Tân, Hưng Trung, xã Hưng Thạnh; Một phần khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng

Điện lực Châu Thành

13/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp 4, 7 xã Phước Tân Hưng

13/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp 6 xã Phước Tân Hưng

14/7/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

15/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 5 xã Phước Tân Hưng

17/7/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long. Một phần ấp 1 xã Hoà Phú

17/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Hoà Phú

17/7/2021 (13:00 - 16:30): Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Huỳnh Văn Lập