Điện lực Tân An

21/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Mỹ An

22/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Mỹ Phú

23/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 1, ấp 3 xã Mỹ Phú

25/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

Điện lực Đức Hòa

21/6/2021 (7:00 - 16:00): Một phần xã Lộc Giang

21/6/2021 (8:00 - 8:45): Công ty Amer VN

21/6/2021 (8:00 - 11:30): Cơ sở Thiên Thành

21/6/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Gia Hào

21/6/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Hoàng Long ABC

21/6/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Winner

21/6/2021 (14:15 - 15:15): Công ty Eldovina

21/6/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Đại Lộc Phát

Điện lực Cần Giuộc

21/6/2021 (8:00 - 9:00): Công ty TNHH SX TM Bao bì Hiệp Phát Long An - 13B/1 - 1000KVA

22/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc. Nhánh rẽ DNTN Hiệp Nhân

22/6/2021 (9:00 - 10:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc. Công ty An Hưng Phát

22/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc. Công ty Sông Biển

22/6/2021 (13:00 - 14:00): Trung tâm dạy nghề

22/6/2021 (13:00 - 14:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

22/6/2021 (14:00 - 15:00): Công ty Sơn và hóa chất Globalnav - 01+02 - 560

22/6/2021 (15:00 - 16:00): Môt phần xã Phước Lâm. Công ty Hight Appraise VN. 

23/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần xã Thuận Thành. Thép Hương Loan

23/6/2021 (9:00 - 10:00): Một phần xã Thuận Thành

23/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần xã Thuận Thành. Nhánh rẽ DNTN Vĩnh Dương

23/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần xã Thuận Thành

23/6/2021 (13:00 - 15:00): KCN Hải Sơn

23/6/2021 (14:00 - 15:00): Một phần xã Long An

23/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần xã Long An

24/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Thượng

24/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần xã Thuận Thành

24/6/2021 (9:00 - 10:00): Một phần xã Thuận Thành

24/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần xã Long An

24/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần xã Long An

24/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Long Thượng

24/6/2021 (14:00 - 15:00): Một phần xã Long An

24/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần xã Long An

25/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần xã Phước Lại

25/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

25/6/2021 (9:00 - 10:00): Một phần xã Phước Vĩnh Thạnh. Một phần xã Phước Lại

25/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần xã Phước Vĩnh Thạnh

25/6/2021 (13:00 - 16:00): Công ty Lộc Thiên Phú

Điện lực Mộc Hóa

22/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

26/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp Gò Dô Nhỏ, ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

21/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp 5, 6 xã An Thạnh

22/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp

23/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên

23/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp 2 xã Tân Bửu

24/6/2021 (8:00 - 9:00): Công ty TNHH MTV SX TM XNK Phước Hưng

24/6/2021 (9:10 - 10:00): Công ty TNHH SX TM DV Hiệp Phát L.A

24/6/2021 (10:30 - 11:00): Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long chi nhánh Bến Lức

24/6/2021 (11:30 - 13:00): Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng

25/6/2021 (8:00 - 9:00): Công ty TNHH SX TM Grating Việt

25/6/2021 (9:10 - 10:00): Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng Belta

25/6/2021 (10:10 - 11:00): HKD Nguyễn Văn Thiệt

25/6/2021 (11:30 - 13:00): Công ty CP Quốc Quang Long An

Điện lực Cần Đước

22/6/2021 (9:00 - 10:00): HKD Vương Bảo

22/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp 4A, 5 xã Tân Trạch

22/6/2021 (10:00 - 11:00): CN Công ty TNHH TM DV SX Á Châu Quang Vinh; Công ty TNHH MTV Thép Hoàng Phúc VN 2; Tín Thành Phát

22/6/2021 (11:00 - 12:00): Công ty TNHH Thanh Phong (160kVA)

22/6/2021 (13:00 - 14:30): Một phần ấp 4 xã Long Định

22/6/2021 (14:00 - 15:00): Cơ sở Tân Thành Phát

22/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp 4 xã Long Định. Cơ sở Thành Phát

23/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 2, 3 xã Long Khê

23/6/2021 (14:00 - 15:00): Một phần ấp Phước Vĩnh, xã Long Trạch

24/6/2021 (9:00 - 10:00): Công ty Lợi Thuận Phát; Cơ sở Vũ Nghệ

24/6/2021 (10:00 - 11:00): Nhánh rẽ Bùi Thị Tuyên

24/6/2021 (11:00 - 12:00): NM XX Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

24/6/2021 (14:00 - 15:00): Cơ sở Vinh Thạnh

24/6/2021 (15:00 - 16:00): Công ty TNHH Nhựa VITAHCO

25/6/2021 (8:00 - 11:00): Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA

25/6/2021 (13:00 - 16:00): Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Lâm Hưng

Điện lực Tân Trụ

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

22/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

23/6/2021 (7:30 - 8:00): Một phần KP Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ

23/6/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

23/6/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

23/6/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

23/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

23/6/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

23/6/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

23/6/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

23/6/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp 6 xã Tân Bình

24/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Bình Lợi, xã Đức Tân

25/6/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

25/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh

25/6/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

25/6/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

Điện lực Đức Huệ

21/6/2021 (9:30 - 11:00): Một phần ấp 2, 3, 4 xã Mỹ Mỹ Thạnh Bắc

23/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp 4 xã Bình Thành

23/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây

24/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp An Hòa, xã Bình Hòa Bắc

24/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Hưng

24/6/2021 (15:30 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Bình Hòa Hưng

25/6/2021 (8:00 - 9:00): Một phần ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc

25/6/2021 (9:30 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Bình Thành

25/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp 1 xã Bình Thành

25/6/2021 (14:30 - 16:30): Công ty TNHH Huy Long An

Điện lực Thạnh Hóa

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Tân Tây

24/6/2021 (8:00 - 9:00): TT Phạm Văn Đấu

24/6/2021 (9:15 - 10:00): CN Công ty Dư Hoài

24/6/2021 (10:15 - 11:00): Trang trại Dư Hoài 1

24/6/2021 (13:00 - 14:00): Trang trại Dư Hoài

24/6/2021 (14:15 - 15:00): Cơ sở phà sắt Mỹ Long

Điện lực Vĩnh Hưng

21/6/2021 (8:30 - 10:00): Trạm T39/1 TB Gò Bà Sáu

21/6/2021 (10:30 - 11:30): Trạm T2 TB Nguyễn Văn Thắng

21/6/2021 (13:30 - 15:00): Trạm T9 TB Nguyễn Văn Trường

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Rọc Đô, một phần ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Trị

22/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Rọc Đô, xã Vĩnh Trị

24/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị

24/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị

Điện lực Tân Hưng

24/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi

Điện lực Châu Thành

21/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Phước Tân Hưng.

21/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị

24/6/2021 (8:00 - 9:00): Hộ Trường cấp 3 Nguyễn Thông

24/6/2021 (8:30 - 16:00): Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Võ Văn Hai

24/6/2021 (10:00 - 11:00): Hộ PTTH Thuận Mỹ

26/6/2021 (6:30 - 7:00; 16:00 - 16:30): Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hoà Phú

26/6/2021 (7:00 - 16:30): Một phần xã Hiệp Thạnh, thị trấn Tầm Vu, xã Phú Ngãi Trị