Điện lực Tân An

28/6/2021 (9:00 - 17:00): Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Hí thuộc KP Bình Đông 3, Bình Đông 4, phường 3; Ấp 1, ấp 4 xã Bình Tâm

29/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 xã Mỹ phú

30/6/2021 (8:00 - 16:30): Đường Phạm Văn Thành thuộc KP Thủ Tửu 1, phường Tấn Khánh

3/7/2021 (7:30 - 12:00): Ấp Nhơn Thuận, Bình Trung, Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung

3/7/2021 (13:00 - 17:00): Công ty Lương Thực; Công ty Mỹ Nhân

Điện lực Thủ Thừa

29/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần TT Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

30/6/2021 (7:30 - 11:30): Cơ sở nước đá Thành Đạt; HKD Ngô Nguyên Hồng

2/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Mỹ Lạc

Điện lực Đức Hòa

28/6/2021 (8:00 - 11:30): Công ty Tấn Đạt

28/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần TT Hậu Nghĩa

28/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Đức Hòa Hạ

28/6/2021 (8:00 - 8:45): Cơ sở Ngọc Thạnh

28/6/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Dong Yun Plate Making

28/6/2021 (10:00 - 10:45): Công ty Hàn Gia

28/6/2021 (11:00 - 11:45): Công ty Trần Dà

28/6/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Teco

28/6/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Tân Minh Phát

28/6/2021 (14:15 - 15:15): Công ty Pima

28/6/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Arttex

29/6/2021 (7:00 - 16:00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

29/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Mỹ Hạnh Nam

29/6/2021 (8:00 - 11:30): Công ty APPC

29/6/2021 (8:00 - 8:45): Công ty Liên Hưng

29/6/2021 (9:00 - 9:45): Công ty Avvio

29/6/2021 (10:00 - 10:45): Công ty Hong Yuan

29/6/2021 (11:00 - 11:45): Công ty BNC

29/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần xã Hiệp Hòa

29/6/2021 (13:00 - 16:30): Công ty Tulip Home

29/6/2021 (13:00 - 14:00): Công ty Tai Shan

29/6/2021 (14:15 - 15:15): Công ty CK Việt Long An

29/6/2021 (15:30 - 16:30): Công ty Tường Phong

Điện lực Cần Giuộc

28/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Long Thượng

29/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần xã Long Thượng

29/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần xã Long Hậu

29/6/2021 (11:30 - 15:00): Một phần xã Long Thượng

29/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Long Hậu

30/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần thị trấn Cần Giuộc

30/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần xã Phước Lý

1/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Mỹ Lộc

2/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần thị trấn Cần Giuộc

2/7/2021 (9:00 - 10:00): Một phần xã Thuận Thành

2/7/2021 (10:00 - 11:00): Một phần xã Phước Lâm

2/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần xã Phước Lý

2/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Tân Tập

2/7/2021 (14:00 - 15:00): Một phần xã Phước Lý

2/7/2021 (15:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lý. Một phần xã Mỹ Lộc

Điện lực Mộc Hóa

28/6/2021 (8:00 - 10:00): Trạm bơm Tân Lập

28/6/2021 (10:30 - 12:00): Nhà máy nước Cái Cát

29/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường. Một phần ấp Cả Bản, ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng

3/7/2021 (7:30 - 14:30): Một phần KP 2 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

3/7/2021 (8:30 - 11:00): Một phần KP 1 thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

29/6/2021 (8:30 - 11:30; 13:00 - 15:00): Xã Tân Bửu

29/6/2021 (13:00 - 16:30): Xã Thạnh Lợi-480BL

30/6/2021 (8:30 - 11:30): Xã Phước Lợi

30/6/2021 (13:00 - 15:00): Xã Mỹ Yên

1/7/2021 (8:00 - 10:30): Xã Tân Bửu-473 BL

1/7/2021 (11:30 - 13:00): Công ty TNHH Đa Năng

1/7/2021 (14:30 - 16:30): Xã An Thạnh-475AT

2/7/2021 (8:00 - 10:30): Xã Lương Hòa-475AT

2/7/2021 (11:00 - 13:00): Xã Long Hiệp-476LH

2/7/2021 (14:00 - 16:30): Xã Thanh Phú-473 BL

Điện lực Cần Đước

29/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Long Ninh, Rạch Cát, xã Long Hựu Đông

29/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 6 xã Tân Ân

29/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Long Định

29/6/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp Trung, ấp cầu Ngang, xã Long Hựu Đông

30/6/2021 (8:00 - 10:00): Trường PTTH Cần Đước

30/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần khu 1B, thị trấn Cần Đước

30/6/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông

Điện lực Tân Thạnh

29/6/2021 (8:00 - 15:30): Một phần KP 4 thị trấn Tân Thạnh; Kinh Cầu Vợi - ấp Hiệp Thành, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình

Điện lực Tân Trụ

29/6/2021 (7:30 - 9:00): Trường cấp 3

29/6/2021 (9:30 - 11:00): Trường THPT Lạc Tấn

29/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Tinh

30/6/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông

30/6/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

1/7/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

1/7/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

2/7/2021 (7:30 - 8:00): Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây

2/7/2021 (8:15 - 8:45): Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

2/7/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

2/7/2021 (9:45 - 10:15): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông

2/7/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn

2/7/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn

2/7/2021 (13:45 - 14:15): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

2/7/2021 (15:15 - 15:45): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

2/7/2021 (16:00 - 16:30): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

Điện lực Đức Huệ

29/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

29/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

29/6/2021 (14:30 - 15:30): Một phần ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây

30/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

30/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc

1/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam

1/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam

1/7/2021 (14:30 - 16:00): Một phần ấp 3 xã Bình Hòa Nam

Điện lực Thạnh Hóa

29/6/2021 (8:00 - 11:30): Nước Đá Hải Âu

29/6/2021 (13:00 - 16:30): DNTN Vạn Phát

Điện lực Vĩnh Hưng

29/6/2021 (8:30 - 10:00): Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình

29/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây

29/6/2021 (14:30 - 15:30): Một phần ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình Tây

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình

1/7/2021 (9:00 - 15:00): Một phần ấp Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng

Điện lực Tân Hưng

1/7/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B. Một phần ấp 4 xã Thạnh Hưng

2/7/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi

3/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Hưng Thành, một phần ấp Gò gòn, xã Hưng Thạnh

Điện lực Châu Thành

28/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long

29/6/2021 (8:00 - 11:30): Hộ HKD Nguyễn Văn Thanh

29/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Cầu Hàn, xã An Lục Long

29/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long

3/7/2021 (8:00 - 11:30): Hộ Kho Thanh Long 2 Hầu - tuyến 480TV

3/7/2021 (13:00 - 16:30): Hộ Công ty TNHH XNK Liên Đại Phát