Điện lực Tân An

7/6/2021 (8:00 - 12:00; 13:00 - 16:30): Một phần ấp 3 xã Mỹ An

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Trạm T.1 IDICO 3

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 1, ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Phú

10/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp 3 xã Mỹ Phú

10/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 1, ấp 3 xã Mỹ Phú

11/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần hẻm 289 thuộc KP 7 phường 2

11/6/2021 (9:00 - 11:30): Một phần ấp 1 xã Mỹ Phú

Điện lực Thủ Thừa

11/6/2021 (7:30 - 8:30): HKD Đức Thịnh 3

11/6/2021 (9:00 - 9:45): Trại cưa Võ Văn Bảnh

11/6/2021 (10:00 - 10:45): DNTN Hiệp Thành

11/6/2021 (11:00 - 11:45): Điện lực Thủ Thừa

11/6/2021 (13:00 - 14:00): Công ty TNHH Tân Thành - Thủ Thừa

11/6/2021 (14:30 - 15:30): HKD Tống Văn Hải

Điện lực Cần Giuộc

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Long Thượng

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Long Thượng

8/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần xã Long Thượng

9/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Thuận Thành

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Long An

9/6/2021 (9:00 - 14:00): Siêu thị Coopmart

9/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần xã Phước Lâm

10/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần xã Đông

Điện lực Mộc Hóa

8/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần ấp Bình Trung 2, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

Điện lực Bến Lức

7/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Lương Bình

7/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 5 xã Lương Bình

8/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 4 xã An Thạnh

8/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

10/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 4 xã An Thạnh

10/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 5 xã An Thạnh

11/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp 5 xã An Thạnh

11/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Lò Gạch, xã Long Hiệp

Điện lực Cần Đước

8/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần khu 4 TT Cần Đước

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch

8/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần ấp 3 xã Phước Đông

8/6/2021 (14:00 - 15:30): Một phần ấp 1 xã Phước Đông

8/6/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp 5 xã Phước Đông

9/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông. Một phần ấp Chợ, ấp Ông Rèn, xã Long Hựu Đông

9/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần ấp Rạch Cát, xã Long Hựu Đông. Một phần ấp Trung, xã Long Hựu Đông

9/6/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp Đông xã Long Hựu Đông

10/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần khu 1A TT Cần Đước

10/6/2021 (10:00 - 12:00): Một phần ấp 4 xã Long Hòa

Điện lực Tân Thạnh

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 1, 2, 5 xã Hậu Thạnh Đông; Kinh 2000 nam ấp 3 xã Hậu Thạnh Tây

10/6/2021 (8:00 - 13:00): Trạm CDC Tân Thành, ấp 3 xã Tân Thành

Điện lực Tân Trụ

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng

8/6/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp 1 xa Lạc Tấn

9/6/2021 (8:00 - 11:00): Chợ Bình Hòa

9/6/2021 (13:00 - 13:30): HKD Phát Khải Hoàng

9/6/2021 (13:40 - 14:10): HKD Phạm Thị Kim Liên

9/6/2021 (14:20 - 15:00): Công ty TNHH TM Lương thưc Kim Hưng Hoàng

9/6/2021 (15:30 - 16:00): Khu TĐC An Nhựt Tân

10/6/2021 (8:00 - 8:20): Một phần ấp 4 xã Tân Phước Tây

10/6/2021 (8:40 - 9:00): Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn

10/6/2021 (9:20 - 9:40): Một phần ấp Bình Đông, xã Tân Bình

10/6/2021 (10:00 - 10:20): Một phần ấp Nhơn Trị

10/6/2021 (10:40 - 11:00): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

10/6/2021 (11:10 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn

10/6/2021 (13:00 - 13:20): Một phần ấp Thanh Phong, xã Bình Lãng

10/6/2021 (13:30 - 13:50): Một phần ấp Thanh Phong, xa Bình Lãng

10/6/2021 (14:10 - 14:30): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

10/6/2021 (14:40 - 15:00): Một phần ấp Bình An, xã Bình Lãng

10/6/2021 (15:20 - 15:40): Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn

10/6/2021 (16:00 - 16:20): Một phan ap Bình Hòa, xã Bình Lãng

11/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Bình Đức, xã Bình Lãng

11/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

Điện lực Thạnh Hóa

7/6/2021 (8:00 - 9:00): Trang trại Bảy Thạnh

7/6/2021 (9:15 - 10:00): DNTN XD Thu Ngân

7/6/2021 (10:15 - 11:00): HKD Lê Thanh Thành

7/6/2021 (13:00 - 14:00): TB Nhơn Xuyên

7/6/2021 (14:15 - 15:00): HKD Trần Văn Nể

10/6/2021 (8:00 - 9:00): HKD Trần Văn Đực

10/6/2021 (9:15 - 10:00): Sấy lúa Phan Văn Thành

10/6/2021 (10:15 - 11:00): DNTN Lê Văn Tất

10/6/2021 (13:00 - 14:00): HKD Lương Văn Kiệp

10/6/2021 (14:15 - 15:00): HKD Trần Văn Bính

Điện lực Vĩnh Hưng

7/6/2021 (9:00 - 9:40): Trạm T5A/1 Vũ Tuấn

7/6/2021 (10:00 - 10:50): Trạm T2A Tấn Tài

7/6/2021 (13:00 - 13:40): Trạm T134/1 XX Nguyễn Hữu Huế

7/6/2021 (15:00 - 15:40): Trạm T25 Xử lý rác thải

9/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung

9/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung

10/6/2021 (9:00 - 15:00): Một phần ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung

Điện lực Tân Hưng

7/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Châu B. Một phần ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh

7/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp 4 xã Vĩnh Châu B. Một phần ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh

8/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp 4 xã Thạnh Hưng

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Cà Dâm, Vĩnh Bửu, Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại

Điện lực Châu Thành

8/6/2021 (7:00 - 8:00): Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

8/6/2021 (8:20 - 9:20): Một phần ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội

8/6/2021 (9:30 - 10:30): Một phần ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

8/6/2021 (10:40 - 11:30): Một phần ấp Cầu Ván, xã An Lục Long

9/6/2021 (7:00 - 8:00): Một phần KP 2 thị trấn Tầm Vu

9/6/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ

9/6/2021 (8:30 - 10:00): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

9/6/2021 (10:30 - 11:30): Một phần ấp 2 xã Phước Tân Hưng

9/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị

11/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 5 xã Hiệp Thạnh

11/6/2021 (13:30 - 16:30): Một ấp Lộ Đá, xã An Lục Long

12/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần KP 1 thị trấn Tầm Vu

12/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần KP 1 thị trấn Tầm Vu

12/6/2021 (15:30 - 16:30): Một phần KP 1 thị trấn Tầm Vu

12/6/2021 (16:30 - 17:00): Một phần xã Phú Ngãi Trị, xã Phước Tân Hưng, xã Bình Quới