Điện lực thành phố Sóc Trăng

28/3/2021 (7h00-12h00): Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN), đường QL 60.

29/3/2021 (7h30-12h30): KDC Minh Châu (đường D10, D11, D13, D15, D16, D18, C6)

Điện lực Mỹ Xuyên

1/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Ngọn, xã Thạnh Quới

1/4/2021 (8h00-17h00): Một phần các ấp Trà Mẹt, Bưng Chụm, xã Tham Đôn

1/4/2021 (8h00-12h30): Một phần các ấp Khu 4, Phú Hòa, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

1/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Ngọn, ấp Đay Sô, xã Thạnh Quới

2/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông

2/4/2021 (8h00-15h30): Một phần ấp Sô La 2, xã Tham Đôn

2/4/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần các ấp Phước Hòa, Vĩnh B, xã Gia Hòa 1

Điện lực Mỹ Tú

30/3/2021 (8h00-16h30): Ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh; Một phần các ấp Tà Ân B, Tà Ân A2, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

30/3/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

30/3/2021 (14h00-15h30): Một phần ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

31/3/2021 (8h00-13h30): Ấp Phước An, xã Mỹ Thuận; Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú; Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C), huyện Mỹ Tú

31/3/2021 (8h00-8h15; 13h15-13h30): Một phần ấp Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

1/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Cầu Đồn, xã thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

30/3/2021 (8h00-10h30; 11h00-17h00): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

30/3/2021 (9h00-15h30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Vĩnh Tân, phường Vĩnh Phước

30/3/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Xóm Mới No Tom, xã Hòa Đông; Một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa; Ấp Cảng Buối, ấp Giầy Lăng, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

1/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm 7 phường 1, thị xã Vĩnh Châu

1/4/2021 (8h00-14h00): Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

1/4/2021 (8h00-12h00): Một phần khóm Soài Côn - Đai Rụng phường 2, thị xã Vĩnh Châu

1/4/2021 (13h00-16h00): Một phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

2/4/2021 (8h00-14h00): Một phần khóm Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

2/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

2/4/2021 (13h00-15h00): Một phần khóm Soài Côn - Đai Rụng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

30/3/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp A2, B1 xã Thạnh Tân

31/3/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân. Một phần ấp Trung Bình, xã Tuân Tức

3/4/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Rẫy Mới, Xa Mau 1, Xa Mau 2, thị trấn Phú Lộc; Thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần ấp số 8, số 9, Giồng Chùa); Xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần ấp 13, 23)

Điện lực Kế Sách

1/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn

2/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Hòa An, xã Xuân Hòa. Một phần ấp 1, 2, 10 xã Trinh Phú

Điện lực Long Phú

30/3/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Châu Khánh, huyện Long Phú. Một phần ấp Trường Thành An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

30/3/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Lợi Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú. Một phần ấp Phú Thứ, ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

31/3/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Trường Thành A, ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

1/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Ngãi Hòa, thị trấn Đại Ngãi

2/4/2021 (7h30-8h30; 8h00-14h00): Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh

Điện lực Ngã Năm

30/3/2021 (7h30-9h00): Một phần ấp Ấp Long Thạnh, Long Thành, xã Tân Long.

30/3/2021 (7h30-16h30): Một phần khóm 6 phường 1. Một phần ấp Tân Trung, Long Phước, xã Long Bình; Khóm Tân Trung, Tân Chánh, Tân Quới, khóm 1 phường 2

30/3/2021 (10h00-11h30): Một phần khóm Tân Quới, phường 2

31/3/2021 (7h30-16h00): Một phần khóm 1, 3, 7 phường 1

2/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Long Bình; Ấp Long An, xã Tân Long

Điện lực Châu Thành

30/3/2021 (8h00-16h00): Một phần xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ấp Chông Nô, Hòa Qưới, xã An Ninh, huyện Châu Thành. Một phần ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Một phần ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

2/4/2021 (7h30-8h15; 8h30-14h00): Ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

2/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Hòa Quới, xã An Ninh, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

29/3/2021 (7h30-11h00): Ấp Bưng Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề

29/3/2021 (13h30-16h00): Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

30/3/2021 (7h30-15h30): Ấp Thạnh Ninh, Thạnh Nhãn, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

30/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình; ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

31/3/2021 (8h00-12h30): Một khách hàng ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

1/4/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề