Điện lực thành phố Sóc Trăng

5/4/2021 (7h30-13h00): Đường Phạm Hùng (từ giáp cây xăng Tấn Tài 1 đến giáp cầu Tân Thạnh), một phần đường Cao Thắng.

5/4/2021 (7h30-9h00): Đường Dã Tượng (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 81), Hùng Vương (từ giáp đường Yết Kiêu đến cuối hẻm 3).

5/4/2021 (9h00-10h30): Đường Hùng Vương - phía Thành đội (từ giáp nhà số 32 đến giáp đường Quốc Lộ 1), Huỳnh Phan Hộ.

5/4/2021 (11h00-12h30): Đường Hùng Vương (từ giáp nhà số 161 đến giáp nhà số 215).

5/4/2021 (13h30-15h00): Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng

5/4/2021 (16h30-18h00): Tỉnh ủy Sóc Trăng

8/4/2021 (7h00-11h30): Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp đường Lý Đạo Thành đến giáp đường Lương Định Của), Lý Đạo Thành, Lương Định Của (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh xã Trường Khánh), KV khóm 4, khóm 5 phường 5, KV Chông Chác.

10/4/2021 (7h30-13h30): Đường Nguyễn Văn Thêm, Phan Bội Châu, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, 30/4 (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Du), Trần Hưng Đạo (từ giáp đường 30/4 đến giáp nhà số 7), Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Mai Thanh Thế, Phan Đình Phùng (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi). Đường 30/4 (từ giáp đường Nguyễn Du đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), khu vực hẻm 383, hẻm 1025 đường 30/4, khu vực kinh Quản Khuôl, Đoàn Thị Điểm.

Điện lực Mỹ Xuyên

5/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới.

5/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn.

5/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Long Hòa, xã Gia Hòa 1

5/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Quới.

6/4/2021 (7h30-14h30): Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên.

6/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2.

6/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Gia Hòa 2.

6/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp An Hòa, ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2.

9/4/2021 (7h30-12h00): Một phần ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên.

9/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới. Ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

9/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Tú 2.

9/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới.

Điện lực Mỹ Tú

6/4/2021 (8h00-12h00): Ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

9/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Nội Ô, Mỹ Thuận, Mỹ Lợi A, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

5/4/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

7/4/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp Lê Minh Châu A, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

4/4/2021 (7h00-17h00): Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

7/4/2021 (8h30-16h30): Một phần xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

8/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Huỳnh Kỳ, Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Điện lực Thạnh Trị

9/4/2021 (14h00-16h00): Một phần các ấp 22, Mây Dốc, Rẫy Mới, Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Tà Lọt C, Tà Niền, Tà Lọt A, xã Thạnh Trị; Một phần ấp B2 xã Thạnh Tân; Một phần ấp số 9 thị trấn Hưng Lợi

Điện lực Kế Sách

9/4/2021 (7h00-7h30; 14h00-14h30): Xã An Lạc Tây

9/4/2021 (8h00-14h30): Xã Thới An Hội; Ấp 10 xã Trinh Phú

10/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách

Điện lực Long Phú

4/4/2021 (8h00-8h30): Ấp Trường An, xã Trường Khánh.

4/4/2021 (8h30-15h30): Ấp Trường An, xã Trường Khánh; Ấp Phú Trường, xã Phú Hữu.

5/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng.

5/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Cái Đường, Tân Hội, Cái Xe, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú.

7/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Hòa Hưng, xã Long Đức.

8/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Trường Thành A, xã Trường khánh, huyện Long Phú

9/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Hòa Hưng, Lợi Hưng, xã Long Đức.

Điện lực Ngã Năm

5/4/2021 (7h30-12h00): Một phần ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới.

5/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới.

6/4/2021 (7h30-11h30): Một phần khóm Tân Thạnh A, phường 2.

6/4/2021 (7h30-8h30): Một phần ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm

6/4/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

6/4/2021 (13h00-16h30): Một phần khóm Tân Thành, phường 2.

7/4/2021 (7h30-16h00): Một phần khóm Tân Chánh C, phường 2. Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới; Ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình.

8/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Long.

9/4/2021 (7h30-15h00): Một phần khóm Tân Chánh, phường 2.

9/4/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới

Điện lực Châu Thành

4/4/2021 (8h00-11h00): Một phần TT Châu Thành, huyện Châu Thành. Các ấp Sóc Tháo, Phú Hòa A, Phú Hòa B, Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Một phần ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

7/4/2021 (7h30-8h00; 15h30-16h00): Một phần ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

5/4/2021 (8h00-10h30): Ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

5/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

5/4/2021 (8h00-15h30): Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

5/4/2021 (10h00-12h30): Một phần ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

5/4/2021 (12h00-14h30): Ấp Lao Vên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

6/4/2021 (7h30-15h00): Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

6/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

6/4/2021 (13h00-17h30): Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

7/4/2021 (8h30-17h00): Ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

8/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề

8/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

8/4/2021 (8h00-11h30): Xã Viên An, xã Viên Bình, một phần xã Tài Văn, huyện Trần Đề

9/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề