Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

17/5/2023

7:30 - 12:00

Công viên Giải Phóng

17/5/2023

7:30 - 16:00

Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn), khu đô thị 5A

17/5/2023

13:30 - 17:30

Trung tâm kỹ thuật viễn thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

16/5/2023

7:30 - 12:30

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Quới

16/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

16/5/2023

12:30 - 17:30

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Quới

17/5/2023

7:30 - 13:30

Một phần ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm

17/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm

17/5/2023

8:00 - 17:30

Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1; Một phần ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông

17/5/2023

13:30 - 17:30

Một phần ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

15/5/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

15/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

16/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

16/5/2023

10:00 - 17:00

Một phần khóm Kinh Mới Đông, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

17/5/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Tĩnh, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

16/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tràm Kiến, ấp 13 xã Châu Hưng

17/5/2023

7:30 - 14:30

Một phần ấp 11 xã Vĩnh Lợi

17/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp Xa Mau 2, ấp Rẫy Mới, thị trấn Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

16/5/2023

8:00 - 14:30

Ấp 4, 5A, 5B xã Ba Trinh; Một phần ấp 3 xã Trinh Phú; Một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

17/5/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

15/5/2023

7:30 - 15:30

Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

16/5/2023

7:30 - 15:30

Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

16/5/2023

8:00 - 13:30

Xã Tân Hưng; Một phần ấp Cái Đường, Tân Hội, Cái Xe, Santard, Cái Quanh, xã Tân Thạnh; Một phần ấp 4 TT Long Phú; Một phần ấp Sóc Mới, Bưng Thum, Tân Lập, Bưng Long, Bưng Tròn, xã Long Phú

16/5/2023

12:30 - 17:00

Một phần ấp Cái Quanh, ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh

17/5/2023

7:30 - 15:30

Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm    

16/5/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới; Ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình

17/5/2023

7:30 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Qưới

17/5/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Đông 1, xã Mỹ Quới

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

15/5/2023

9:00 - 15:30

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

17/5/2023

8:00 - 16:30

Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề