Điện lực thành phố Sóc Trăng

11/4/2021 (7h30-12h30): Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 555 đến giáp ngã 3 Trà Tim), QL 1 (từ giáp nhà số 1102, 1167 đến giáp ngã 3 Trà Tim), An Dương Vương (từ giáp ngã 3 Trà Tim đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), KDC Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp QL 1A.

12/4/2021 (7h30-9h30): Cty Lương thực Sóc Trăng; TT Kỹ thuật Đo lường chất lượng tỉnh Sóc Trăng

12/4/2021 (9h00-10h30): Nhà máy xay xát Tân Phong

12/4/2021 (10h30-12h30): Trạm Trung tâm viễn thông (KCN An Nghiệp)

13/4/2021 (7h30-12h00): Công ty CP XD Giao thông đường Phạm Hùng, phường 8 TP Sóc Trăng

13/4/2021 (13h00-15h00; 14h30-17h30): Khách hàng Cao Văn Mừng

14/4/2021 (7h30-13h00): Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương

14/4/2021 (13h30-17h30): Công ty TNHH Cao Phong (Điện máy Chợ Lớn)

15/4/2021 (7h30-12h30): Công ty Môi trường KCN

15/4/2021 (13h30-17h30): Công ty CP Cấp nước ST

16/4/2021 (7h30-12h30): Công ty TNHH Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 83- 02D

16/4/2021 (13h30-17h30): Công ty CP Kim Chung Cường Thịnh

Điện lực Mỹ Xuyên

11/4/2021 (7h30-12h30): Một phần xã Đại Tâm; Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên; Một phần các ấp Sô La 2, Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, Giồng Có, Dù Tho, Phô Nô Cam Bốth, xã Tham Đôn; Ấp Chợ Cũ (khu Xóm Rẫy), thị trấn Mỹ Xuyên

12/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú

12/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố

12/4/2021 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Tú 2

12/4/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Phú Hưng, Rạch Sên, xã Thạnh Phú

12/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú

12/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm.

13/4/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới. Ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

13/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1

13/4/2021 (8h00-11h00): Một phần phần ấp Hiệp Hòa, xã Gia Hòa 2

13/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Gia Hòa 2

Điện lực Mỹ Tú

12/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Mỹ Lợi A, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

13/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Mỹ Ninh, Mỹ Bình, một phần ấp Mỹ An, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú. Ấp Thiện Tánh, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

13/4/2021 (8h00-13h00): Ấp Phước Thuận, Phước Thới A, Phước Thới B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

17/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh, Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

17/4/2021 (8h00-14h30): Một phần các ấp Cầu Đồn, Nội Ô, Mỹ Tân, Mỹ Lợi A, Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

12/4/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

13/4/2021 (9h00-17h30): Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

15/4/2021 (8h00-10h00): Khách hàng Lý Văn Luyện

17/4/2021 (8h00-11h00): Toàn bộ xã Đại Ân 1, trừ ấp Văn Sáu; Một phần xã An Thạnh 2

17/4/2021 (8h00-14h30): Toàn bộ xã An Thạnh 3, An Thạnh Nam; Một phần xã An Thạnh 2

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

11/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm 5, khóm 6 phường 1 thị xã Vĩnh Châu

11/4/2021 (8h00-15h00): Phường 1 thị xã Vĩnh Châu; Một phần phường Vĩnh Phước thị xã Vĩnh Châu

12/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

12/4/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

12/4/2021 (8h00-15h30): Một phần phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

13/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm Cà Săng, phường 2 thị xã Vĩnh Châu

17/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm 1, phường 1 thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Kế Sách

13/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 2 xã Trinh Phú

Điện lực Long Phú

12/4/2021 (8h00-9h30): Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

12/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

12/4/2021 (9h30-11h30; 11h30-12h30; 13h30-15h00): Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

13/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

13/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

17/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 2, ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú

17/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

12/4/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình

12/4/2021 (7h30-12h00; 13h00-16h30): Một phần ấp Long Thành, xã Tân Long

13/4/2021 (7h30-15h00): Một phần khóm 2, Tân Thạnh A, phường 2

Điện lực Trần Đề

12/4/2021 (7h30-15h00): Ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

12/4/2021 (8h00-12h30; 13h30-17h00): Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

13/4/2021 (7h30-15h00): Ấp Thạnh Nhãn, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

13/4/2021 (7h30-15h00): Ấp Bưng Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề

13/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

13/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

16/4/2021 (8h00-11h30): Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

16/4/2021 (13h30-17h00): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề