Điện lực thành phố Sóc Trăng

19/4/2021 (7h30-9h00): NH Phương Đông

19/4/2021 (8h30-10h00): Trạm Chiếu sáng cầu Masperô

19/4/2021 (9h30-11h00): NM Xử lý nước thải Sóc Trăng

19/4/2021 (10h30-12h30): Trường Dương Kỳ Hiệp

19/4/2021 (13h30-15h00): Trạm Trường bắn

20/4/2021 (8h00-12h30): KV hẻm 911 QL 1, KDC Văn Minh, một phần hẻm 414 Nguyễn Văn Linh

22/4/2021 (7h30-12h30): Một phần đường Nguyễn Chí Thanh (từ giáp nhà số 01 đến giáp nhà số 63)

22/4/2021 (7h30-14h00): Đường Xà Lan khóm 6 phường 7 (từ giáp cống Xà Lan đến giáp nhà số 321)

23/4/2021 (7h30-16h00): Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp nhà số 571 đến giáp đường Bạch Đằng)

24/4/2021 (7h30-15h30): Đường D2 KCN An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Xuyên

19/4/2021 (7h00-14h30): Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

19/4/2021 (7h00-15h30): Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Tú 2

19/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Gia Hòa 2

19/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp An Hòa, ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2

20/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới

20/4/2021 (7h30-12h00; 13h00-17h00): Một phần ấp Hữu Cận, xã Hòa Tú 2

20/4/2021 (13h00-17h00): Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hữu Chiến

22/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Phô Nô Cam Bốth, xã Tham Đôn

23/4/2021 (7h30-11h00; 8h00-12h30; 8h00-16h30): Một phần ấp Sông Cái 2, xã Tham Đôn

23/4/2021 (7h30-16h30): Một phần các ấp Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng, Khu 3, xã Thạnh Phú

23/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Dù Tho, xã Tham Đôn

23/4/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1

23/4/2021 (13h00-17h30): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

Điện lực Mỹ Tú

22/4/2021 (7h30-12h00): Một phần ấp Mỹ Khánh A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú

22/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Phước Thới B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

22/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Thiện Bình, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

20/4/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

20/4/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

22/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

22/4/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

23/4/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

18/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khóm Sở Tại, Sở Tại A, Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

23/4/2021 (8h00-11h00; 13h00-16h30): Trạm khách hàng, thị xã Vĩnh Châu

23/4/2021 (8h00-15h00): Một phần khóm 4, khóm 5, phường 1; Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

24/4/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

19/4/2021 (8h00-10h30): Một phần các ấp Bào Lớn, Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc

19/4/2021 (8h00-17h30): Một phần ấp 21 xã Thạnh Tân; một phần ấp 19 xã Vĩnh Thành

20/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Công Điền, thị trấn Phú Lộc

20/4/2021 (8h00-17h00): Một phần các ấp Tân Định, Trung Bình, Trung Thống, xã Tuân Tức; một phần ấp Tân Nghĩa, xã Lâm Tân

20/4/2021 (13h00-17h00): Một phần các ấp Công Điền, Xa Mau 1, thị trấn Phú Lộc

22/4/2021 (8h00-17h00): Một phần các ấp A2, B2, Tân Lợi, Tân Phước, Tân Thắng, xã Thạnh Tân; một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân; một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

23/4/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức

23/4/2021 (12h30-17h00): Một phần ấp Trung Bình, xã Tuân Tức

Điện lực Kế Sách

20/4/2021 (8h00-13h30): Ấp 3, Phụng An, Trường Phú, xã An Mỹ

20/4/2021 (8h00-15h30): Ấp Chót Dung, một phần ấp Số 1, xã Kế An

22/4/2021 (7h00-7h30; 14h00-14h30): Xã An Lạc Tây trừ (ấp An Tấn, An Công)

22/4/2021 (8h00-14h30): Xã Thới An Hội (trừ ấp An Nhơn, An Hòa); Ấp 10 xã Trinh Phú

22/4/2021 (8h00-15h30): Ấp Thành Tân, Bưng Túc, xã Kế Thành; Một phần ấp Chót Dung, xã Kế An; Một phần ấp Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội

22/4/2021 (8h00-16h30): Xã Kế Thành, Kế An; Ấp Số 1, một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối, xã Đại Hải; một phần ấp An Thành, An Định, thị trấn Kế SáchXã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc); Một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ; Ấp Hòa Phú, một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

23/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn

23/4/2021 (8h00-15h30): Một phần ấp 9 xã Trinh Phú

23/4/2021 (8h00-16h30): Xã Phong Nẫm; Ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây

Điện lực Long Phú

22/4/2021 (8h00-16h30): Ấp 2 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

22/4/2021 (13h00-16h30): Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

23/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi; ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng, huyện Long Phú

23/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú

23/4/2021 (14h00-16h00): Ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

24/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

19/4/2021 (7h00-13h00): Một phần ấp Vĩnh Kiên, xã Vĩnh Quới

20/4/2021 (7h30-9h00): Một phần khóm 2 phường 2

20/4/2021 (9h30-11h00): Một phần khóm 1 phường 2

22/4/2021 (7h00-12h30): Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới.

22/4/2021 (7h30-15h30): Một phần khóm 1 phường 1

23/4/2021 (7h00-13h00): Một phần khóm 1 phường 1

23/4/2021 (7h00-13h00): Một phần ấp Mỹ Lộc 1 xã Mỹ Bình

23/4/2021 (7h30-15h30): Một phần khóm 1, 3, 7 phường 1

Điện lực Châu Thành

22/4/2021 (8h00-10h00): Một phần các ấp Phú Thành B, Phú Bình, Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Một phần ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

19/4/2021 (8h00-14h30): Ấp Hội Trung, thị trấn Trấn Đề, huyện Trần Đề

20/4/2021 (8h00-12h00): Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

20/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

22/4/2021 (8h30-13h00): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

23/4/2021 (8h30-15h30): Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

24/4/2021 (8h00-14h30): Xã Viên An, xã Viên Bình, một phần xã Tài Văn, huyện Trần Đề

24/4/2021 (8h00-16h30): Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề