Điện lực thành phố Sóc Trăng

5/5/2021 (7h30-16h00): QL 1, phía KDC Minh Châu (từ giáp nhà số 111 đến giáp nhà số 207)

6/5/2021 (7h30-16h00): Đường Lê Duẩn (từ giáp nhà số 446 giáp đường Lý Thường Kiệt). Đường Lê Duẩn - phía đối diện KDC 5A (từ giáp nhà số 497 đến giáp đường Lý Thường Kiệt).

6/5/2021 (7h30-12h30): Đường Nguyễn Chí Thanh, Sơn Đê (từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến giáp đường Lê Lợi).

6/5/2021 (11h00-16h30): Đường 30/4 (từ giáp nhà số 616, 853 đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), Đoàn Thị Điểm

7/5/2021 (7h30-12h30): Khu vực kinh Quản Khuôl (từ giáp nhà số 1025/19 đường 30/4 đến giáp nhà số 612/57/8 đường Mạc Đĩnh Chi).

8/5/2021 (7h30-14h00): Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp nhà số 264, 555 đến giáp ngã 3 Trà Tim), khu dân cư Trần Hưng Đạo (khu D) từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường QL 1A

8/5/2021 (8h00-15h30): Đường Phú Lợi, phía UBND thành phố (từ giáp đường Nguyễn Văn Linh đến giáp đường Trần Hưng Đạo)

Điện lực Mỹ Xuyên

4/5/2021 (7h00-11h30): Một phần các ấp Hòa Phú, Hòa Hưng, Hòa Bạch, Dương Kiển, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2

4/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

4/5/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố

4/5/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2

4/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Qưới.

6/5/2021 (8h00-8h30; 15h30-16h00): Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực), thị trấn Mỹ Xuyên.

6/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

7/5/2021 (7h00-12h00): Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1.

7/5/2021 (8h00-12h00): Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1.

7/5/2021 (8h00-13h30): Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực), thị trấn Mỹ Xuyên

7/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Gia Hòa 2

7/5/2021 (14h00-17h00): Một phần ấp Cổ Cò, xã Ngọc Tố.

Điện lực Cù Lao Dung

4/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

4/5/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

5/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

6/5/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

6/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung.

10/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

10/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Lê Minh Châu, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

10/5/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

4/5/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

4/5/2021 (8h00-15h00): Một phần phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

4/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

5/5/2021 (8h00-10h00): Một phần phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

5/5/2021 (11h00-13h00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

5/5/2021 (14h00-16h30): Một phần phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

6/5/2021 (8h00-11h30; 13h00-13h30): Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

6/5/2021 (8h00-15h00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

7/5/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

7/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

9/5/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Vĩnh Hải, Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

10/5/2021 (8h30-12h30): Một phần ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết

10/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, xã Tuân Tức

Điện lực Kế Sách

4/5/2021 (8h00-16h30): Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa. Một phần ấp Phèn Đen, thị trấn An Lạc Thôn

5/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn. Một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

6/5/2021 (8h00-10h30): Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)

6/5/2021 (10h00-16h30): Ấp Đông Hải, xã Đại Hải

Điện lực Long Phú

4/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Saintard, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

5/5/2021 (8h00-8h30): Một phần ấp Hòa Hưng, An Hưng, Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

5/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Thạnh Đức, Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú

5/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp 1, xã Châu Khánh, huyện Long Phú

6/5/2021 (8h00-8h30; 14h30-15h00): Một phần xã Hậu Thạnh, xã Long Đức. Một phần ấp Ngãi Hòa, TT Đại Ngãi. Một phần ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng. Một phần ấp Khoan Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

6/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

6/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Cái Xe, ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú.

7/5/2021 (8h00-16h30): Ấp 2 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

8/5/2021 (8h00-16h30): Ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

4/5/2021 (7h00-14h00): Một phần ấp Mỹ Lộc 1, xã Mỹ Bình.

4/5/2021 (7h30-14h00): Một phần khóm 2 phường 1; Ấp Vĩnh Phong, xã Vĩnh Quới

5/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới

6/5/2021 (7h30-8h30): Một phần ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Bình

6/5/2021 (9h00-10h00): Một khách hàng - xã Mỹ Bình

6/5/2021 (10h10-11h10): Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Bình

6/5/2021 (13h30-14h30): Một khách hàng - xã Mỹ Quới

6/5/2021 (15h00-16h00): Một khách hàng - xã Mỹ Quới

8/5/2021 (7h30-16h00): Một phần khóm 4 phường 1; Toàn bộ khóm Tân Quới, khóm Tân Thành, khóm 1 phường 2, thị xã Ngã Năm

Điện lực Châu Thành

5/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

5/5/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp Trà Quýt, TT Châu Thành, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

6/5/2021 (8h00-16h00): Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

6/5/2021 (8h30-17h30): Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

8/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề. Ấp Chợ, xã Trung Bình. Một phần ấp Hội Trung, TT Lịch Hội thượng, huyện Trần Đề

9/5/2021 (8h00-16h30): Một phần thị xã Vĩnh Châu

10/5/2021 (8h00-13h30): Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề