Điện lực thành phố Sóc Trăng

11/5/2021 (7h30-16h00): Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 359)

14/5/2021 (7h30-13h00): Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Nguyễn Văn Hữu, Đề Thám, Phan Chu Trinh (từ giáp đường Đề Thám đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh)

14/5/2021 (11h00-16h30): Đường 30/4 (từ giáp nhà số 616, 853 đến giáp ranh huyện Mỹ Xuyên), Đoàn Thị Điểm

16/5/2021 (8h00-15h30): KDC Sáng Quang Quốc lộ 60 phường 7

16/5/2021 (8h00-15h30): Đường Lê Duẩn (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp nhà số 366)

Điện lực Mỹ Xuyên

11/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú.

13/5/2021 (8h00-11h30): Trạm khách hàng Huỳnh Thanh Nguyền

14/5/2021 (8h00-8h30; 15h30-16h00): Một phần ấp Hòa Mỹ (Làng Điện lực), thị trấn Mỹ Xuyên

14/5/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

14/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

17/5/2021 (7h00-11h30): Một phần các ấp Hòa Phú, Hòa Hưng, Hòa Bạch, Dương Kiển, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2

17/5/2021 (8h00-14h00): Một phần các ấp Cần Giờ 1, Cần Giờ 2, xã Tham Đôn.

17/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1.

17/5/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2

17/5/2021 (14h00-17h30): Một phần ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên

Điện lực Cù Lao Dung

12/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

14/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung.

14/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung.

14/5/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

15/5/2021 (8h00-16h30): Toàn bộ xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh 1, xã An Thạnh Tây, thị trấn Cù Lao Dung; một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

16/5/2021 (8h00-15h30): Một phần xã Đại Ân 1; toàn bộ xã An Thạnh Nam; một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/5/2021 (8h00-16h30): Toàn bộ xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, xã Đại Ân 1; một phần xã An Thạnh 2, trừ ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

12/5/2021 (8h00-11h30): Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

12/5/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

13/5/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

13/5/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

14/5/2021 (8h00-11h30): Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

14/5/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

15/5/2021 (13h00-16h00): Một phần phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

11/5/2021 (8h30-17h00): Một phần ấp 13, xã Vĩnh Lợi

12/5/2021 (8h30-17h00): Một phần ấp 19 xã Vĩnh Thành; một phần ấp 21 xã Thạnh Tân; một phần ấp 18 xã Tân Long

14/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Kinh Ngay 2, ấp Xóm Tro 2, xã Châu Hưng

Điện lực Kế Sách

11/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn

13/5/2021 (8h00-14h30): Thị trấn Kế Sách, xã An Mỹ, Kế Thành, Kế An; Ấp số 1 xã Đại Hải; một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối, xã Đại Hải

14/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa

Điện lực Long Phú

14/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Chùa Ông, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

15/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp 2 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

11/5/2021 (7h00-13h00): Một phần khóm 2 phường 1; Ấp Vĩnh Phong, Vĩnh Thành, Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

12/5/2021 (7h00-9h45): Một khách hàng trạm bơm

12/5/2021 (7h30-14h30): Một phần khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm

12/5/2021 (10h00-13h00): Một khách hàng trạm bơm

12/5/2021 (13h30-16h30): Một khách hàng trạm bơm

13/5/2021 (7h00-15h00): Một phần khóm Tân Chánh, khóm Tân Quới, phường 2, thị xã Ngã Năm

13/5/2021 (7h30-14h30): Một phần khóm 6 phường 1, thị xã Ngã Năm

14/5/2021 (7h30-14h00): Một phần khóm 3, khóm 7 phường 1, thị xã Ngã Năm

14/5/2021 (7h30-14h30): Một phần khóm Mỹ Thanh, phường 3, thị xã Ngã Năm

Điện lực Trần Đề

11/5/2021 (8h30-13h30): Ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

14/5/2021 (8h00-14h30): Ấp Tổng Cáng, ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề