Điện lực thành phố Sóc Trăng

18/5/2021 (7h30-10h30): Công ty Phúc Lộc

18/5/2021 (7h30-13h30): Đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp đường Lê Duẩn), một phần khu đô thị 5A

18/5/2021 (10h00-12h30): PS.6

18/5/2021 (13h30-16h30): Nhà hàng Vương Pạ

20/5/2021 (7h30-10h00): DNTN Thượng Hải

20/5/2021 (7h30-15h30): Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực khóm 2, khóm 4 phường 7, khu vực ấp Phú Ninh

20/5/2021 (9h30-12h30): Đài ViBa

20/5/2021 (13h30-16h00): Trần Hưng Đạo 8

21/5/2021 (7h30-10h00): BCH QS TP Sóc Trăng 

21/5/2021 (7h30-16h00): Khu vực Chông Chác, khóm 5 phường 5

21/5/2021 (9h30-12h30): Phân bón Đôi Trâu

Điện lực Mỹ Xuyên

21/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Phú Giao, Đào Viên, Thạnh Bình, Thạnh Thới, xã Thạnh Quới

24/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1

Điện lực Mỹ Tú

20/5/2021 (8h30-10h00): Một phần ấp Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

20/5/2021 (8h00-12h30): Ấp Phước An, Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

20/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Mỹ Thuận, TT Huỳnh Hữu Nghĩa; Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú

21/5/2021 (8h00-12h00): Ấp Phước Trường A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

21/5/2021 (8h00-16h30): Ấp Phương Hòa 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú 

Điện lực Cù Lao Dung

18/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

18/5/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây. Ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

20/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

21/5/2021 (8h00-10h00): Khách hàng Nguyễn Thành Lâm

21/5/2021 (8h00-10h30): Một phần ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung. Một phần ấp Phạm Thành Hơn A, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

21/5/2021 (10h30-12h30): Khách hàng Châu Thị Hà 1

21/5/2021 (13h30-15h00): Khách hàng Nguyễn Văn Lành

24/5/2021 (8h00-12h30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

24/5/2021 (8h00-14h30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

24/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

24/5/2021 (10h00-16h30): Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

18/5/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

18/5/2021 (13h00-16h30): Một phần khóm Bưng Tum

18/5/2021 (13h00-17h00): Một phần phường 1, thị xã Vĩnh Châu

19/5/2021 (13h00-16h30): Một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu

21/5/2021 (8h00-11h30): Một phần phường 1, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

18/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp A2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

20/5/2021 (8h00-16h30): Một phần các ấp Kinh Ngay 1, Xóm Tro 1, số 8, thị trấn Hưng Lợi. Xã Châu Hưng (ngoại trừ ấp Quang Vinh, một phần các ấp 13, 23)

Điện lực Kế Sách

18/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Lợi, xã An Lạc Tây

18/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn

20/5/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ

21/5/2021 (8h00-16h30): Xã Kế Thành, Kế An; Ấp số 1, một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối, xã Đại Hải; Một phần ấp An Định, An Thành, thị trấn Kế Sách

Điện lực Long Phú

18/5/2021 (8h00-16h30): Ấp 5 TT Long Phú; ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú

20/5/2021 (8h00-9h30): Ấp 4 TT Long Phú, huyện Long Phú

20/5/2021 (9h30-11h30): Ấp Tân Quy A, ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

21/5/2021 (8h00-15h00): Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức

Điện lực Ngã Năm

18/5/2021 (7h30-14h30): Một phần khóm 2, phường 2, thị xã Ngã Năm

19/5/2021 (7h00-16h30): Một phần ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thanh, Vĩnh Đồng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trung, Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới; Khóm 1, 2, 3 phường 1; Khóm Vĩnh Mỹ, Vĩnh Tiền, Vĩnh Sử, phường 3, TX Ngã Năm

21/5/2021 (7h30-14h00): Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình

Điện lực Trần Đề

20/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

24/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề