Điện lực thành phố Sóc Trăng

25/5/2021 (7:30 - 14:00): Viễn thông Sóc Trăng

25/5/2021 (7:30 - 16:00): Đường QL 1 (từ giáp nhà số 820, 837 đến giáp nhà số 1028, 1037), khu vực đường vào Trường quân sự QK9

26/5/2021 (7:30 - 12:30): Đường Lê Lợi, phía đối diện nhà thờ Tin Lành (từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Hùng Vương). Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp đường Điện Biên Phủ). Sơn Đê (từ giáp đường Lê Lợi đến giáp đường Ngô Gia Tự)

26/5/2021 (7:30 - 15:30): Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ giáp nhà số 28, 33 đến giáp đường Lê Hồng Phong) và (từ giáp nhà số 30, 35 đến giáp đường 30/4)

26/5/2021 (7:30 - 16:00): KDC 5A (từ nhà số 4 đến giáp nhà số 68 đường số 6, từ nhà số 01 đến giáp nhà số 35 đường số 11). Đường Kinh Lộ Thị Đội

29/5/2021 (7:30 - 13:00): Cấp điện khu Tỉnh ủy

29/5/2021 (7:30 - 13:30): Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 82, 115 đến giáp đường Lê Duẩn), Võ Thị Sáu.

29/5/2021 (8:00 - 13:30): Khách hàng Quách Lâm Tuấn Dũng đường QL 1

29/5/2021 (8:00 - 16:30): Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp đường QL 1 đến giáp ranh xã An Ninh), Xà Lan, Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 83 đến giáp ranh huyện Châu Thành), KV khóm 5, khóm 6 phường 7

29/5/2021 (8:00 - 16:30): Đường Phạm Hùng (từ giáp XN Gạch đến giáp NM Đường), KDC Minh Châu, Kinh An Hiệp, Kinh 30/4 khóm 6 phường 6, KV cuối đường Huỳnh Phan Hộ, KV Trại xã hội, KV kinh Cầu Xéo, KV khóm 7 phường 8, KV Lộ Thị Đội, KV Sóc Mồ Côi

29/5/2021 (13:30 - 16:00): Các Ban Đảng

30/5/2021 (7:30 - 16:00): Đường QL 60, một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN)

Điện lực Mỹ Xuyên

26/5/2021 (7:00 - 11:30): Một phần các ấp Hòa Phú, Hòa Hưng, Hòa Bạch, Dương Kiển, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2

26/5/2021 (7:00 - 17:30): Xã Hòa Tú 1, xã Hòa Tú 2, xã Ngọc Đông. Một phần các ấp Long Hòa, Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa, xã Gia Hòa 1. Một phần ấp: Khu 4, Phú Thuận, Phú Hòa, xã Thạnh Phú

26/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú

26/5/2021 (8:00 - 17:30): Một phần xã Ngọc Tố

26/5/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Hòa Phủ, xã Hòa Tú 2.

27/5/2021 (7:00 - 17:30): Xã Thạnh Quới, xã Gia Hòa 2. Một phần các ấp Phú Thành, Phú A, Phú An, Phú Hòa, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú. Một phần các ấp Vĩnh A, Vĩnh B, Công Hòa, Tam Hòa, Long Hòa, Phước Hòa, xã Gia Hòa 1.

27/5/2021 (8:00 - 12:30): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

28/5/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn

28/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Giồng Có, Dù Tho, xã Tham Đôn

29/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần các ấp Tâm Lộc, Đại Ân, Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm. Một phần các ấp Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Cần Đước, Rạch Sên, Phú Hưng, xã Thạnh Phú

30/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần ấp Hòa Mỹ, Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên. Một phần các ấp Giồng Có, Vũng Đùng, Tắc Giồng, Trà Bết, Sô La 1, Sô La 2, Bưng Chụm, Trà Mẹt, Sông Cái 1, Sông Cái 2, xã Tham Đôn

31/5/2021 (7:00 - 13:30): Xã Ngọc Tố; xã Thạnh Quới, xã Gia Hòa 2. Một phần các ấp Phú Thành, Phú A, Phú An, Phú Hòa, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú. Một phần các ấp Vĩnh A, Vĩnh B, Công Hòa, Tam Hòa, Long Hòa, Phước Hòa, xã Gia Hòa 1. Một phần các ấp Hòa Hinh, Hòa Thượng, Lê Văn Xe, Hòa Lời, xã Ngọc Đông.

31/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần ấp Ngọn, xã Thạnh Quới. Ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

Điện lực Mỹ Tú

26/5/2021 (7:00 - 16:30): Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

26/5/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Mỹ Hưng, Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú. Ấp Phước An, xã Mỹ Thuận. KV xã Mỹ Phước (trừ ấp Phước Thọ A, B, C). Ấp Mỹ Thuận, TT Huỳnh Hữu Nghĩa. 

26/5/2021 (9:00 - 12:30): Ấp Phước Lợi B, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

26/5/2021 (8:00 - 8:15; 15:30 - 16:00): Ấp Phước An, Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

27/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Hòa A, Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú 

28/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Mỹ Lợi A, TT Huỳnh Hữu Nghĩa. Ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi C, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Ninh, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú. Một phần ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

29/5/2021 (7:00 - 7:30; 16:00 - 16:30): Xã Thuận Hưng (trừ ấp Thiện Nhơn, Thiện Bình, Thiện Tánh). Ấp Tam Sóc C1, Rạch G, xã Mỹ Thuận. Ấp Sóc Xoài, Béc Tôn, Tá Biên, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

29/5/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Phú Tức, Bưng Cóc, Bắc Dần, Tá Biên, Đai Úi, xã Phú Mỹ. Ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Mương Khai, Xẻo Gừa, Xóm Lớn, xã Mỹ Hương. Ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, xã Thuận Hưng. Ấp Phước Thọ C, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

30/5/2021 (8:00 - 16:30): Xã Mỹ Phước (trừ ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C)

Điện lực Cù Lao Dung

25/5/2021 (7:00 - 17:30): Toàn bộ xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh 1, xã An Thạnh 3, xã An Thạnh nam, xã An Thạnh Tây, một phần thị trấn Cù Lao Dung. Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Một phần xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2

25/5/2021 (7:30 - 9:30): Khách hàng Trần Văn Cường

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Khách hàng Nguyễn Thị Thúy

25/5/2021 (10:00 - 12:00): Khách hàng Nguyễn Hoàng Em

25/5/2021 (13:00 - 14:30): Khách hàng Lâm Thị Hồng

25/5/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

30/5/2021 (7:00 - 9:30): Toàn huyện Cù Lao Dung

30/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần xã Đại Ân 1. Toàn bộ xã An Thạnh 3, An Thạnh Nam. Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung. Một phần ấp Bình Danh. 

30/5/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Phước Hoà B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

25/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

25/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Một phần khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

25/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Một phần khóm Lê Văn Tư, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

26/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường 1, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

27/5/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

27/5/2021 (8:00 - 15:00): Một xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

29/5/2021 (6:30 - 18:00): Một phần xã Vĩnh Tân

29/5/2021 (7:00 - 18:00): Phường 1, 2, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, xã Hòa Động, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, một phần xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

29/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Lạc Hòa, phường 2, thị xã Vĩnh Châu.

30/5/2021 (7:00 - 12:00): Một phần xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

25/5/2021 (8:30 - 13:30): Một phần ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị

25/5/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp Xóm Tro 1, thị trấn Hưng Lợi

26/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

27/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần các ấp Bào Lớn, Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc. Xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa thuộc tuyến Kinh 14/9)

28/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp: 2, 3, Phú Tân, TT Phú Lộc; ấp Phú Giao, xã Thạnh Phú

29/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần ấp Trà Doi, xã Lâm Kiết.

30/5/2021 (6:30 - 11:30): Một phần ấp Xa Mau 2, ấp Nàng Rền, thị trấn Phú Lộc

30/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 12, xã Vĩnh Lợi. Một phần các ấp 11, Tân Biên, xã Vĩnh Lợi.

31/5/2021 (7:00 - 17:30): Một phần các ấp Bào Lớn, Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc; Xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa thuộc tuyến Kinh 14/9).

31/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức.

Điện lực Kế Sách

25/5/2021 (8:00 - 14:30): Ấp 4, 5A, 5B 4 xã Ba Trinh. Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn

26/5/2021 (8:00 - 15:30): Thị trấn Kế Sách, xã An Mỹ, Kế Thành, Kế An. Ấp số 1 xã Đại Hải. Một phần ấp Nam Hải, Hậu Bối, xã Đại Hải

27/5/2021 (8:00 - 16:30): Xã Ba Trinh, Trinh Phú, Thới An Hội, An Lạc Tây (trừ ấp An Tấn, An Công). Ấp Mang Cá, xã Đại Hải. Một phần ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa

28/5/2021 (8:00 - 16:30): Xã Phong Nẫm. Một phần ấp 2 xã Trinh Phú; ấp Cứ Mạnh, xã- Xuân Hòa. Xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã An Lạc Tây

29/5/2021 (8:00 - 16:30): Ấp An Thành, ấp An Ninh 1, 2 thị trấn Kế Sách. Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc). Một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ

30/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn

31/5/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ

Điện lực Long Phú

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Ngãi Hòa, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú.

25/5/2021 (9:40 - 10:30): Ấp Phố xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

25/5/2021 (13:00 - 14:30): Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

26/5/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng

26/5/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng

26/5/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phú Đa, xã Phú Hữu. Ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng. Một phần ấp Ngã Tư, ấp Sanitard, ấp Tân Hội, ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú.

27/5/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Phố xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú 

27/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Saintard, xã Tân Thạnh; ấp Phú Trường, xã Phú Hữu; ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú. Toàn khu vực xã Châu Khánh, huyện Long Phú.

28/5/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

28/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Mười Chiến, xã Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp 2 TT Long Phú, huyện Long Phú

29/5/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp Khoan Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú.

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Toàn xã Song Phụng, một phần ấp Ngãi Hội 2, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

30/5/2021 (7:00 - 9:00): Toàn huyện Long Phú

30/5/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Toàn xã Trường Khánh.

Điện lực Ngã Năm

26/5/2021 (7:30 - 8:30): Một phần khóm 1 phường 1, thị xã Ngã Năm.

26/5/2021 (9:00 - 10:00; 12:00 - 13:00): Một phần khóm 3, khóm 7 phường 1, thị xã Ngã Năm.

26/5/2021 (14:00 - 15:00): Một phần khóm Tân Quới, Tân Quới A, phường 2, thị xã Ngã Năm.

26/5/2021 (15:10 - 16:10): Một phần khóm 1 phường 2, thị xã Ngã Năm.

27/5/2021 (7:30 - 9:00; 9:30 - 11:30): Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm.

28/5/2021 (7:30 - 9:00): Một phần ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm.

28/5/2021 (9:30 - 11:30): Một phần khóm Vĩnh Hậu, phường 3, thị xã Ngã Năm.

28/5/2021 (13:30 - 15:30): Một phần khóm Vĩnh Sủ, phường 3, thị xã Ngã Năm.

29/5/2021 (7:30 - 16:30): Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3 phường 1; Khóm Vĩnh Mỹ, khóm Vĩnh Sử, khóm Vĩnh Tiền, phường 3; Toàn bộ xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm.

29/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần khóm Tân Chánh, Tân Quới, Tân Quới A, Tân Thành, Tân Thành A, khóm 1 phường 2; Khóm Vĩnh Sử, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Tiền, phường 3; Toàn bộ phường 1; xã Vĩnh Quới

30/5/2021 (7:30 - 16:30): Một phần khóm 3, khóm 7, phường 1; Khóm Tân Chánh, Tân Quới, Tân Trung, khóm 1 phường 2; Khóm Mỹ Thanh, Vĩnh Hậu, Vĩnh Sử, Vĩnh Trung, Vĩnh Bình, phường 3. Toàn bộ xã Long Bình, xã Tân Long, xã Mỹ Bình, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm

Điện lực Châu Thành

25/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Ấp Chông Nô, Hòa Quới, xã An Ninh, huyện Châu Thành. Một phần ấp Trà Canh B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thàn

28/5/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

28/5/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Cống Đôi, Đắc Lực, Đắc Thế, Đắc Thắng, xã Hồ Đắc kiện; Ấp Mỹ Phú, Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

29/5/2021 (8:00 - 16:00): Xã An Ninh, huyện Châu Thành

31/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần các ấp Mỹ Đức, Mỹ An, An Tập, Kinh Củ, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành. Một phần ấp Sa Bâu, Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

25/5/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

28/5/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

28/5/2021 (8:00 - 16:30): Ấp 2 TT Long Phú, huyện Long Phú

28/5/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

29/5/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

30/5/2021 (7:00 - 9:30): Toàn xã Đại Ân 2. Một phần thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

30/5/2021 (7:00 - 13:30): Một phần thị trấn Trần Đề, một phần xã Trung Bình, một phần thị trấn Lịch Hội Thượng, một phần xã Lịch hội Thượng, một phần xã Liêu Tú, một phần xã Viên Bình