Điện lực thành phố Sóc Trăng

1/6/2021 (7:30 - 13:30): QL 1 phía Đông lạnh Kim Anh, từ giáp trạm 110 kV đến giáp cầu Khánh Hưng

2/6/2021 (13:30 - 17:00): Lò bún Lệ Châu

3/6/2021 (7:30 - 11:30): Trường Quân sự Quân khu 9

3/6/2021 (7:30 - 13:30): Đường Kinh Xáng khóm 4 phường 8 (từ giáp nhà 43 đến giáp nhà 189A)

3/6/2021 (7:30 - 15:30): Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Đồng Khởi); Đồng Khởi (từ giáp đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi).

4/6/2021 (7:30 - 16:00): Đường Cầu Đen Hải Sản, Bà Triệu

4/6/2021 (7:30 - 16:00): KDC Lê Thìn đường An Dương Vương, phường 10, TP Sóc Trăng

Điện lực Mỹ Xuyên

1/6/2021 (8:00 - 12:30): Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú

1/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Khu 4, Phú Hòa, Sóc Bưng, xã Thạnh Phú

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Khu 2, xã Thạnh Phú

3/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1

3/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Sô La 1, Sô la 2, Trà Mẹt, Bưng Chụm, xã Tham Đôn

Điện lực Mỹ Tú

3/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Nội Ô, Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

4/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Tăng Long, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

4/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

4/6/2021 (10:00 - 16:30): Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

Điện lực Thạnh Trị

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Tân Lợi, xã Thạnh Tân

Điện lực Long Phú

2/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Cái Quanh, Cái Đường, Cái Xe, Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

2/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

3/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Hòa Hưng, xã Long Đức; ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

3/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Mương Tra, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

4/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú

4/6/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

Điện lực Trần Đề

3/6/2021 (8:00 - 13:30): Một phần ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề