Điện lực thành phố Sóc Trăng

14/7/2021 (7:30 - 12:00): Khách hàng Jollibee

14/7/2021 (7:30 - 16:00): Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140) Lê Duẩn; phía Bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp Bến xe Sóc Trăng)

14/7/2021 (13:30 - 17:00): Khách sạn Minh Phượng

15/7/2021 (7:30 - 12:00): Khu dân cư Lê Duẩn

16/7/2021 (7:30 - 16:00): Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140) Lê Duẩn; phía Bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp Bến xe Sóc Trăng)

17/7/2021 (7:00 - 12:30): Đường QL 1, phía Nghĩa trang liệt sĩ (từ giáp ngã 3 Trà Men đến giáp ranh xã An Hiệp), Trần Quốc Toản. Một phần đường QL 60.

18/7/2021 (7:00 - 12:30): Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN).

18/7/2021 (16:00 - 17:00): Đường Phú Lợi - phía UBND thành phố, Trần Hưng Đạo (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 363, 140), Lê Duẩn - phía Bến xe (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp Bến xe Sóc Trăng)

19/7/2021 (7:30 - 14:00): Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp nhà số 340 đến giáp nhà số 484)

Điện lực Mỹ Xuyên

13/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1

14/7/2021 (8:00 - 13:30): Trạm chuyên dùng khách hàng Trịnh Thị Thơm

14/7/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Giồng Có, xã Tham Đôn

14/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Phô Nô Cam Bốth, xã Tham Đôn

14/7/2021 (14:00 - 16:30): Một phần ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố

16/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Nguyễn Văn Mận, xã Ngọc Tố. Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú

Điện lực Mỹ Tú

13/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Phương An 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

14/7/2021 (8:00 - 16:30): Các ấp Tam Sóc D1, Tam Sóc D2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

14/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Phương Thạnh 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

16/7/2021 (8:00 - 16:30): Các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình, một phần ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú

16/7/2021 (8:00 - 16:30): Các ấp Phương Hòa 1, Phương Hòa 2, Phương Hòa 3, Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

16/7/2021 (9:00 - 9:20): Ấp Phước Bình, Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

16/7/2021 (9:00 - 13:30): Các ấp Mỹ Hưng, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú; Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C); Một phần ấp Phước An, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

16/7/2021 (12:30 - 13:00): Ấp Phước An, Phước Bình, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

16/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

16/7/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/7/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

16/7/2021 (14:00 - 17:30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

19/7/2021 (8:00 - 10:00): Khách hàng Trần Văn Hoa

19/7/2021 (10:30 - 12:30): Khách hàng Trần Văn Chiêu

19/7/2021 (13:30 - 15:00): Khách hàng Nguyễn Văn Hồng

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

13/7/2021 (7:00 - 11:30): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

13/7/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

13/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu. Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

13/7/2021 (12:00 - 17:00): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

14/7/2021 (7:00 - 11:30): Một phần phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

14/7/2021 (12:00 - 17:00): Một phần phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

13/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Trung Bình, xã Tuân Tức

14/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân

15/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 11 xã Vĩnh Lợi

16/7/2021 (9:00 - 17:00): Một phần ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức

16/7/2021 (9:00 - 17:30): Một phần ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức

Điện lực Kế Sách

13/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Ninh 1, An Thành, thị trấn Kế Sách

15/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Định, An Thành, thị trấn Kế Sách. Một phần ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành

15/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn. Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

16/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp An Nhơn, An Hòa, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 2, xã Thới An Hội. Ấp Bưng Túc, xã Kế Thành. Một phấn ấp An Khương, An Ninh 1, thị trấn Kế Sách

19/7/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

Điện lực Long Phú

13/7/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

14/7/2021 (8:00 - 10:00): Ấp Trường Thành A, Trường Thành B, Trường An, Trường Hưng, Trường Thọ, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

14/7/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú 

16/7/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

13/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Mỹ, phường 3

13/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần khóm Vĩnh Tiền, Vĩnh Mỹ, phường 3

14/7/2021 (7:30 - 14:00): Một phần khóm 1, phường 3

15/7/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp Long An, xã Tân Long

16/7/2021 (7:30 - 13:00): Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Long

17/7/2021 (7:00 - 16:30): Một phần ấp Long Hòa, Tân Chanh C, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm

19/7/2021 (7:30 - 14:00): Một phần khóm 2, phường 2

Điện lực Châu Thành

15/7/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp An Trạch, Giồng Chùa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

15/7/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành

16/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Trà Quýt, TT Châu Thành; ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

19/7/2021 (7:30 - 11:30): Ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

14/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

14/7/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Phố Dưới, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

15/7/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Hà Bô, Chắc Tưng, một phần ấp Bung Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Một phần ấp Thạnh Lợi, TT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên

16/7/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

16/7/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

17/7/2021 (8:30 - 11:30): Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

17/7/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

19/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề