Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

9/8/2023

7:30 - 10:30

Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Đồng Khởi đến giáp đường Lê Duẩn), Đồng Khởi (từ giáp đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi)

9/8/2023

7:30 - 12:00

Đường Kinh 30/4, Hồ Nước Ngọt (từ giáp đường Kinh 30/4 đến giáp nhà số 25)

9/8/2023

7:30 - 16:00

Đường Trần Hưng Đạo (từ giáp chùa Phật Học đến giáp nhà số 625), Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Dương Minh Quan (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp nhà số 152, 159), Văn Ngọc Chính (từ giáp nhà số 162, 167 đến giáp đường Tỉnh lộ 8 nối dài), Vành Đai 2, KDC Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp cầu Bãi Sào)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

7/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2; Một phần ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

7/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

8/8/2023

8:00 - 16:30

Ấp Phương Thạnh 2, Phương An 2, một phần ấp Phương Thạnh 1, Phương An 1, Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

9/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

7/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

9/8/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

9/8/2023

8:00 - 16:00

Khóm Xẻo Me, Tân Qui, Đai Trị, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

7/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phèn Đen, TT An Lạc Thôn

8/8/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

8/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Chùa Ông, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

8/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

9/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

7/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm Tân Chánh A, phường 2, TX Ngã Năm

8/8/2023

7:30 - 11:30

Một phần khóm Vĩnh Sử, phường 3, TX Ngã Năm

8/8/2023

7:30 - 13:00

Khóm 3 phường 1

8/8/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới, TX Ngã Năm

8/8/2023

13:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, TX Ngã Năm

9/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Long Bình, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/8/2023

8:00 - 9:00

Ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

9/8/2023

9:30 - 10:30

Ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

9/8/2023

11:00 - 12:30

Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

9/8/2023

14:00 - 15:30

Ấp Hòa Long, xã An Ninh, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

8/8/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

8/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Đại Nôn, Tổng Cáng, Giồng Chát, xã Liêu Tú; Một phần ấp Lao Dên, Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

9/8/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề