Điện lực thành phố Sóc Trăng

22/6/2021 (7:30 - 16:00): Đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 189A đến giáp nhà số 260/30)

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 43 đến giáp nhà số 189A), hẻm 213

24/6/2021 (7:30 - 9:00): Hẻm 74 đường Đoàn Thị Điểm

24/6/2021 (7:30 - 14:30): Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Đồng Khởi đến giáp nhà số 340)

24/6/2021 (15:00 - 16:30): Hẻm 74 đường Đoàn Thị Điểm

27/6/2021 (6:00 - 10:30): Đường Lê Hoàng Chu (từ giáp Đông lạnh Thái Tân đến giáp đường Sóc Vồ); đường QL 1: phía Đông lạnh Phương Nam (từ giáp nhà số 104 đến giáp ranh xã An Hiệp), phía Thu Đại Thành (từ giáp nhà số 20 đến giáp ranh xã An Hiệp), Sóc Vồ (từ giáp đường QL 1 đến giáp cầu Sóc Vồ); Một phần KCN An Nghiệp (từ giáp Công ty Hòa Tiến Bình đến giáp Công ty Tin An)

Điện lực Mỹ Xuyên

22/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú 1. Một phần ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn. Một phần ấp Khu 2, xã Thạnh Phú

23/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần các ấp Thạnh Bình, Thạnh Thới, xã Thạnh Quới

24/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần các ấp Phú A, Phú B, Phú Thành, Phú Hòa, xã Thạnh Phú

25/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Hòa Đại, xã Ngọc Tố

25/6/2021 (9:00 - 16:30): Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

Điện lực Mỹ Tú

28/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Phước Thọ C; các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, xã Mỹ Phước. Một phần ấp Phương An 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

23/6/2021 (9:00 - 15:30): Một phần ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

24/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

24/6/2021 (9:00 - 15:30): Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

27/6/2021 (8:00 - 14:30): Toàn bộ xã An Thạnh Đông; một phần TT Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

27/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung. Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung. Một phần ấp Đền Thờ, ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

22/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hòa Đông, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

23/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hải, một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

24/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần phường 2, một phần xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu

24/6/2021 (9:00 - 15:00): Một phần phường Vĩnh Phước, một phần phường Khánh Hòa, một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Hòa Đông, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu. Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

25/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần phường 2, TX Vĩnh Châu

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

28/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp 2, Bào Lớn, Công Điền, Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc

23/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp B1, Tân Lợi, xã Thạnh Tân. Một phần ấp Trung Bình, xã Tuân Tức

24/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp 22, Tà Lọt A, một phần các ấp Tà Lọt C, Tà Niền, Tà Điếp C1, Tà Điếp C2, Mây Dốc, Rẫy Mới, một phần ấp B2 xã Thạnh Tân. Một phần ấp số 9 thị trấn Hưng Lợi

25/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp 13, Tràm Kiến, xã Châu Hưng

Điện lực Kế Sách

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Khách hàng: Trần Thanh Đại ấp Ba Rinh, xã Đại Hải; Vũ Ngọc Dũng ấp Đông Hải, xã Đại Hải; Nguyễn Văn Bốt ấp Đông Hải, xã Đại Hải; một phần ấp Ba Rinh, xã Đại Hải

23/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn. Một phần ấp Bồ Đề, xã Kế Thành

23/6/2021 (8:00 - 16:30): Khách hàng Đoàn Văn Tới ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội; BHXH huyện Kế Sách ấp An Phú, thị trấn Kế Sách; Ban chỉ huy quân sự huyện Kế Sách ấp An Phú, thị trấn Kế Sách; DNTN Duyên Khánh ấp Phụng An, xã An Mỹ; Bùi Văn Hồng ấp An Phú, thị trấn Kế Sách

24/6/2021 (7:00 - 12:30): Xã Xuân Hòa

24/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp An Định, thị trấn Kế Sách

24/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Kế Thành, Kế An; một phần ấp An Thành, thị trấn Kế Sách; ấp Số 1, ấp Hậu Bối, một phần ấp Nam Hải, xã Đại Hải

24/6/2021 (8:00 - 16:30): Huyện ủy Kế Sách ấp An Thành, thị trấn Kế Sách; Chi cục thuế ấp An Thành, thị trấn Kế Sách. Một phần ấp An Thành, thị trấn Kế Sách. Một phần ấp Phụng An, xã An Mỹ

25/6/2021 (8:00 - 13:30): Xã Nhơn Mỹ; một phần ấp Mỹ Hội, xã Thới An Hội

25/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 5A xã Ba Trinh

26/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Ba Trinh (trừ ấp 5A, 5B, ấp 4); xã Trinh Phú (trừ ấp 1, 2); một phần ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội

28/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Trung Hải, một phần ấp Đông Hải, ấp Mang Cá, Hậu Bối, xã Đại Hải

Điện lực Long Phú

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp 2 TT Long Phú, huyện Long Phú. Một phần ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú. Toàn xã Song Phụng, huyện Long Phú. Một phần ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

26/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Tân Quy B, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

27/6/2021 (8:00 - 11:30): NM Nhiệt điện Long Phú, ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

28/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh. Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

22/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần ấp Vĩnh Đồng, xã Vĩnh Quới

23/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới

23/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần khóm Vĩnh Sử, phường 3

23/6/2021 (13:00 - 15:00): Một khách hàng ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới

23/6/2021 (15:00 - 17:00): Một khách hàng ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới

24/6/2021 (7:30 - 13:00): Một phần khóm Tân Quới, phường 2

25/6/2021 (7:30 - 9:30): Một khách hàng khóm 3 phường 1

25/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình

25/6/2021 (10:00 - 11:30): Một khách hàng khóm 1 phường 1

25/6/2021 (13:00 - 15:00): Một khách hàng khóm 1 phường 1

25/6/2021 (15:00 - 17:00): Một khách hàng khóm 3 phường 1

27/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần khóm 2 phường 1, toàn bộ xã Vĩnh Quới

28/6/2021 (7:00 - 16:30): Một phần khóm 3, khóm 4 phường 1. Khóm Tân Quới, Tân Quới A, Tân Thành, Tân Thành A, khóm 1 phường 2

Điện lực Châu Thành

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

27/6/2021 (6:00 - 10:00): Một phần ấp An Trạch, ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

22/6/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu

22/6/2021 (10:15 - 12:30): Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

22/6/2021 (13:00 - 15:30): Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề 

22/6/2021 (15:30 - 17:30): Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

23/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

23/6/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

23/6/2021 (12:00 - 14:30): Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề

23/6/2021 (15:00 - 17:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề

24/6/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Trà Đức, xã Viên An, huyện Trần Đề

24/6/2021 (13:30 - 16:30): Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

25/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu

27/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề