Điện lực thành phố Sóc Trăng

29/6/2021 (7:30 - 16:00): Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 480). Đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 43 đến giáp nhà số 189A).

29/6/2021 (13:30 - 17:00): Đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 43 đến giáp nhà số 189A)

5/7/2021 (8:00 - 14:30): Đường Quốc lộ 1 (từ giáp nhà số 1030, 1037 đến giáp nhà số 1102, 1167 - KV hẻm 962/29 Quốc lộ 1)

Điện lực Mỹ Xuyên

30/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Quới

30/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Phô Nô Cam Bốth, xã Tham Đôn

5/7/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên

5/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú. Một phần ấp Huỳnh Công Đê, xã Ngọc Đông

Điện lực Mỹ Tú

1/7/2021 (7:30 - 12:00): Một phần Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

1/7/2021 (13:30 - 17:00): Một phần Mỹ Tân, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú 

Điện lực Cù Lao Dung

4/7/2021 (8:00 - 12:30): Toàn bộ xã An Thạnh Đông. Một phần TT Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

5/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

Điện lực Thạnh Trị

1/7/2021 (7:00 - 17:30): Một phần các ấp A2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

5/7/2021 (7:00 - 17:30): Một phần các ấp A2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, B2, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

Điện lực Kế Sách

1/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Ninh, An Thới, An Bình, TT An Lạc Thôn. Xã Ba Trinh (trừ ấp 5A, 5B, ấp 4). Xã Trinh Phú (trừ ấp 1, 2). Một phần ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội

2/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Thạnh, xã An Lạc Tây. Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Huề, xã Nhơn Mỹ

3/7/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp An Phú, An Hòa, An Thạnh, xã An Lạc Tây

5/7/2021 (8:00 - 16:30): Ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn. Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

Điện lực Long Phú

29/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phú Trường, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

30/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp 1 TT Long Phú, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

29/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần khóm 5 phường 1

30/6/2021 (10:00 - 12:30): Một phần khóm 1 phường 1

2/7/2021 (7:30 - 16:30): Một phần khóm 3 phường 1

Điện lực Trần Đề

29/6/2021 (8:00 - 10:30): Ấp Ngan Rô 1, ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

29/6/2021 (8:30 - 11:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

29/6/2021 (10:30 - 13:30): Ấp Giồng Chùa, ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

29/6/2021 (13:30 - 17:30): Ấp Chợ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề. Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

30/6/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề 

30/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề. Một phần ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú