Điện lực thành phố Sóc Trăng

9/6/2021 (7:30 - 14:00): Đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Đồng Khởi đến giáp đường Lê Duẩn); Đồng Khởi (từ giáp đường Lý Thường Kiệt đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi)

11/6/2021 (7:30 - 16:00): Đường Cầu Đen Hải Sản; Bà Triệu

12/6/2021 (7:30 - 16:00): Đường Phú Lợi phía UBND TP Sóc Trăng (từ đường Nguyễn Văn Linh đến giáp đường Trần Hưng Đạo)

13/6/2021 (6:00 - 13:30): Đường Quốc lộ 60, một phần KCN An Nghiệp (từ giáp công ty An Phú đến giáp công ty Bích Huyền đường D4 KCN)

Điện lực Mỹ Xuyên

8/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp Vĩnh A, Công Hòa, xã Gia Hòa 1

11/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm. Một phần ấp Huỳnh Phẩm, ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Quới.

11/6/2021 (14:00 - 16:30): Một phần các ấp Thạnh Hòa, Thạnh An, Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới.

12/6/2021 (8:00 - 13:30): Một phần ấp Trà Bết, xã Tham Đôn.

Điện lực Mỹ Tú

11/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Mỹ Phước (trừ các ấp Phước Thọ A, Phước Thọ B, Phước Thọ C), huyện Mỹ Tú

14/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

Điện lực Cù Lao Dung

8/6/2021 (10:00 - 16:30): Một phần ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung

9/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

10/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây; Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

10/6/2021 (10:00 - 16:30): Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

14/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

14/6/2021 (9:00 - 15:30): Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

8/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

8/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông

9/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần xã Vĩnh Hiệp, một phần xã Vĩnh Hải, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu. Một phần ấp Tân Hưng, một phần ấp Tân Thành A, Tân Thành B, xã Hòa Đông

10/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Đặng Văn Đông, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

10/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp PrayChop B, xã Lai Hòa. Khóm 1 phường 1. Khóm Trà Niên, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

11/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần phường 1

11/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần xã Vĩnh Tân. Một phần xã Vĩnh Hiệp. Một phần phường Vĩnh Phước

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu. Một phần ấp Xẻo Su, xã Vĩnh Tân

12/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

12/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Xẻo Su, xã Vĩnh Tân

Điện lực Thạnh Trị

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Xa Mau 1, thị trấn Phú Lộc

9/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần các ấp A2, B2, Tân Phước, Tân Thắng, Tân Lợi, xã Thạnh Tân. Một phần các ấp Tân Lộc, Tân Nghĩa, xã Lâm Tân. Một phần ấp Tân Định, xã Tuân Tức

9/6/2021 (8:30 - 17:30): Một phần ấp 2, Bào Lớn, thị trấn Phú Lộc

9/6/2021 (9:00 - 10:30): Một phần ấp Tân Thắng, xã Thạnh Tân

9/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp 22 xã Thạnh Trị

9/6/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp Kiết Thắng, xã Lâm Kiết

10/6/2021 (8:00 - 14:30): Một phần ấp 15 xã Vĩnh Lợi

10/6/2021 (8:30 - 17:30): Một phần các ấp 19, xã Vĩnh Thành; ấp 21 xã Thạnh Tân

11/6/2021 (8:30 - 17:30): Một phần ấp 13 xã Vĩnh Lợi

Điện lực Kế Sách

8/6/2021 (8:00 - 14:30): Ấp An Thành, An Ninh 1, An Ninh 2 thị trấn Kế Sách. Xã An Mỹ (trừ ấp Trường Lộc). Một phần ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ

12/6/2021 (8:00 - 16:30): Xã Ba Trinh (trừ ấp 5A, 5B, ấp 4). Xã Trinh Phú (trừ ấp 1, 2). Một phần ấp Xóm Đồng, xã Thới An Hội

13/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp 4, một phần ấp 5A xã Ba Trinh. Ấp 1, 2, 3 xã Trinh Phú. Một phần ấp An Bình, An Thới, thị trấn An Lạc Thôn. Một phần ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa

14/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Cứ Mạnh, Hòa Phú, Hòa Quới, xã Xuân Hòa

Điện lực Long Phú

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Ngãi Hội 1, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú. Ấp 2 TT Long Phú, huyện Long Phú

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú.

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

14/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Bưng Thum, xã Long Phú, huyện Long Phú

14/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Phố, ấp Mây Hắc, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú

14/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

Điện lực Ngã Năm

8/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần khóm 7 phường 1; Ấp Mỹ Hương, xã Long Bình

9/6/2021 (7:30 - 12:30): Một phần ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới

9/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình.

10/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần ấp Cơi Nhì, xã Mỹ Bình

11/6/2021 (7:30 - 15:30): Một phần khóm 5 phường 1

11/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp 18 xã Tân Long

13/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần khóm Tân Thành, phường 2

14/6/2021 (7:30 - 12:00): Một phần ấp Long Thạnh, xã Tân Long

14/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần khóm Tân Quới, phường 2.

14/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần ấp Long Thành, xã Tân Long

Điện lực Châu Thành

10/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Xã An Ninh, huyện Châu Thành

11/6/2021 (8:00 - 9:30): Ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

11/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

11/6/2021 (9:45 - 13:00): Ấp Bưng Trớp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

12/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Hòa Quới, xã An Ninh, huyện Châu Thành

13/6/2021 (8:00 - 14:00): Một phần ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành

Điện lực Trần Đề

8/6/2021 (8:00 - 14:30): Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

8/6/2021 (8:00 - 16:30): Ấp Trà Đức, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

8/6/2021 (13:00 - 16:30): Ấp Trà Đức, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

9/6/2021 (8:00 - 12:30): Ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề

9/6/2021 (14:00 - 16:30): Ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề