Điện lực thành phố Tây Ninh

12/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Phước, xã Tân Bình

15/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Hòa, Tân Lập, xã Tân Bình. Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong

15/9/2020 (13h30-17h00): Ấp Tân Hòa, Tân Phước, xã Tân Bình

16/9/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn. Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

16/9/2020 (13h30-17h00): KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn. Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân

17/9/2020 (8h00-11h30): KP Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh. Ấp Thạnh Trung, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

17/9/2020 (13h30-17h00): KP Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh. Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân

18/9/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh. KP 2 phường IV

Điện lực Gò Dầu

12/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Giữa, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

14/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức. Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông. Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

15/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

17/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh. Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

12/9/2020 (8h00-12h00): KP Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Gia Bình

14/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận

15/9/2020 (7h30-17h00): KP Bình Nguyên 2, phường Gia Bình. KP An Thới, phường An Hòa

16/9/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH cho thuê kho bãi Thành Long Phát; DNTN Long Biên; Công ty TNHH Nước Đá Kim Thủy

16/9/2020 (8h00-17h00): Cơ sở Nước đá Phước Thạnh Lộc. KP An Hội, Hoà Hội, phường An Hoà

16/9/2020 (13h30-17h00): Cơ sở sản xuất Thuận Thành; Công ty TNHH hàng tiêu dùng Đại Dương

17/9/2020 (7h30-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

17/9/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH Pacow International

17/9/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH SXTM Đắc Nhẫn

18/9/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Thọ, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

12/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

14/9/2020 (8h00-17h00): Công ty Hưng Phước; HKD Phú Bằng; Công ty Nguyễn Phương; DNTN Thiên Đức

15/9/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Suối Ngô

15/9/2020 (8h00-17h00): Cơ sở Nước đá Tân Hưng; Khách hàng Trần Thị Hường; Cao su Hưng Thịnh; Cơ sở Kim Ngân

16/9/2020 (8h00-17h00): HTX Minh Phúc; Nhà máy đường BourBon; Hộ sinh hoạt Trần Văn Phước

17/9/2020 (8h00-17h00): CN 1 Công ty Việt Úc; HKD Lâm Phi Hùng; Đồ gỗ Minh Tuấn; Cty may MB

18/9/2020 (8h00-17h00): Công ty Phát Đa Thịnh; Trại gà Trần Thanh Tâm; Công ty Hòa Phát 1

18/9/2020 (8h30-11h30): Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát

Điện lực Châu Thành

12/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Lợi (trừ tổ 5); ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

13/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Thành Tân, xã Thành Long

14/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh

16/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

17/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Phong, xã Thái Bình. Ấp Thanh Sơn, Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

Điện lực Dương Minh Châu

14/9/2020 (8h30-9h30): Ấp Tân Định 1, xã Suối Đá

14/9/2020 (10h00-11h30): Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh

14/9/2020 (13h30-15h00): Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá

14/9/2020 (15h30-16h30): Ấp Ninh Hưng I, xã Chà Là

15/9/2020 (8h00-17h00): Tổ 2 khu phố 4 Thị trấn

16/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Láng, xã Chà Là

17/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lộc, xã Phước Minh

Điện lực Tân Biên

12/9/2020 (8h30-9h15; 9h30-11h30): Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

12/9/2020 (15h00-17h00): Ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong

15/9/2020 (8h00-11h30): Ấp Cầu, xã Tân Phong

Điện lực Hoà Thành

15/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

12/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Giao, xã Long Chữ

16/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Giang, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

17/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

18/9/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng