Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

21/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

21/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

23/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức; Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

23/6/2023

7:30 - 17:00

KP An Bình, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

21/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

21/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội; Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

22/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp 6 xã Suối Dây

23/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội

23/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hội Tân, xã Tân Hội; Ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

21/6/2023

7:30 - 17:00

Tổ 1 ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

22/6/2023

8:00 - 11:30

Khách hàng Hàn điện Châu Tân; Khách hàng Đào Văn Ly; Khách hàng Trần Văn Bảy

22/6/2023

13:30 - 17:00

Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Hòa Hội; Nhà nghỉ chưa đặt tên

23/6/2023

13:00 - 17:00

KP 2 thị trấn Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

21/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Láng, xã Chà Là

22/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh

23/6/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Nghĩa, Phước Bình, xã Phước Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

21/6/2023

8:30 - 9:30

HTT Huỳnh Văn Mừng

21/6/2023

9:30 - 10:30

Hàn điện Nguyễn Trường Giang

21/6/2023

10:30 - 11:30

HTT Nguyễn Thành Trung 2

21/6/2023

14:00 - 15:00

HKD Trần Lê Phát Đạt

21/6/2023

15:00 - 16:00

HTT Nguyễn Thành Trung 1

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

23/6/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long An, xã Long Thuận

23/6/2023

13:30 - 17:00

Ấp Long An, Ngã Tắc, xã Long Thuận