Điện lực thành phố Tây Ninh

6/10/2020 (8h00-17h00): KP 5 phường I

8/10/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh; KP 2 phường IV; KP 4, 5 phường I

8/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành

9/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Lập, Tân Trung, xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

Điện lực Gò Dầu

4/10/2020 (7h00-17h00): Đường Nông trường, ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Rỗng Tượng, xã Thanh Phước

7/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Bàu Đồn

8/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

9/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Bàu Đồn; Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

4/10/2020 (7h30-17h00): Công ty Dệt May Trần Hiệp Thành

5/10/2020 (7h30-11h30; 7h30-17h00): KP Gia Lâm, Gia Tân, phường Gia Lộc

6/10/2020 (7h30-17h00): KP Bình Nguyên 2, phường Gia Bình; KP An Thới, phường An Hòa

8/10/2020 (7h30-11h30; 7h30-17h00): KP Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng

9/10/2020 (7h30-17h00): KP Gia Huỳnh, Lộc Du, Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu, phường Trảng Bàng; KP Tân Lộc, Lộc Trát, phường Gia Lộc

Điện lực Tân Châu

6/10/2020 (8h00-17h00): Công ty Trường Hưng

Điện lực Châu Thành

5/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Thanh Phước, Thanh Sơn, xã Thanh Điền

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phước; Tổ 24, tổ 25 ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Hùng (trừ tổ 24, tổ 25), Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Ấp An Điền, xã An Bình; Ấp Bình Phong, xã Thái Bình; Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Sân Lễ, Cầu Trường, Ấp Trường, xã Hảo Đước; Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình

8/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long

9/10/2020 (8h00-17h00): DNTN Bình Minh

Điện lực Dương Minh Châu

3/10/2020 (8h30-17h00): Một phần ấp Bình Linh, xã Chà Là

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

7/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bến Củi

8/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng; Ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh

Điện lực Tân Biên

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Minh, xã Tân Lập

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

7/10/2020 (8h00-17h00): KP 4 Thị trấn

9/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Tân Hoà, xã Tân Lập

Điện lực Hoà Thành

5/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

5/10/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

Điện lực Bến Cầu

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

7/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Long Thịnh, Long Phú, xã Long Khánh

7/10/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): Ấp Cao Su, xã Long Giang

8/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

8/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Bến, xã An Thạnh

9/10/2020 (8h00-11h30; 8h00-17h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

9/10/2020 (8h00-10h00; 8h00-17h00): KP 3 Thị trấn Bến Cầu

9/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận