Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

6/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Chánh, xã Phước Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

6/7/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Thanh, Lộc Tân, phường Lộc Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

5/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Hà, xã Tân Đông

6/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp 2 xã Suối Dây

6/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp 6 xã Suối Dây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/7/2023

8:00 - 17:00

Tổ 8 ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh

6/7/2023

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh

7/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Đại, xã Long Vĩnh; Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

5/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Ấp B2, B4 xã Phước Minh; Ấp Phước Tân 1, Phước Tân 3, xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

5/7/2023

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thanh An, xã Mỏ Công

5/7/2023

13:30 - 17:00

Tổ 4 ấp Mới, xã Tân Phong

6/7/2023

8:00 - 11:30

Tổ 5 ấp Dinh, xã Mỏ Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

5/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Tân, xã Long Giang; Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

6/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp B xã Tiên Thuận. Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ TX Trảng Bàng

7/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Voi, xã An Thạnh

7/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bảo, xã Long Giang