Điện lực thành phố Tây Ninh

10/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Trung, xã Tân Bình; KP 5 phường III

12/10/2020 (8h00-17h00): KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn; Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình; Ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh

12/10/2020 (13h30-17h00): KP 5 phường III

13/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Giồng Cà, Giồng Tre, Kinh Tế, xã Bình Minh

13/10/2020 (13h30-17h00): KP 3 phường I; KP 1 phường III; Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

14/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

14/10/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Lợi, Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh; Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên

14/10/2020 (13h30-17h00): KP 2 phường II, KP 5 phường III

Điện lực Gò Dầu

10/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 3, 7 xã Bàu Đồn

11/10/2020 (8h00-17h00): KP Nội Ô A, Thanh Hà, Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu; Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

12/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức; Ấp Phước An, Phước Hội, xã Phước Thạnh

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 6 xã Bàu Đồn

14/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh; Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức; Ấp Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

15/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 4, 5, 6 ấp Phước Đức A, Phước Đức B, Suối Cao B, xã Phước Đông; Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

16/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước; Ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh; Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh; Ấp 6 xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

12/10/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Thanh, Lộc Vĩnh, Lộc Thành, phường Lộc Hưng; KP Suối Sâu, phường An Tịnh

13/10/2020 (7h30-17h00): KP An Thới, phường Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

10/10/2020 (6h00-11h30): Xã Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà

10/10/2020 (6h00-17h00): KP 1 thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông

14/10/2020 (8h00-17h00): Công ty Trường Hưng

Điện lực Châu Thành

10/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

12/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bắc Bến Sỏi, Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

16/10/2020 (8h00-11h30): KP 4 thị trấn Châu Thành; Ấp Tam Hạp, xã Thái Bình

16/10/2020 (11h30-17h00): KP 1 thị trấn Châu Thành

Điện lực Dương Minh Châu

12/10/2020 (8h30-14h00): Ấp Ninh Bình, Ninh An, xã Bàu Năng

15/10/2020 (9h00-10h30): Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít.

16/10/2020 (8h00-17h00): TBA Công ty TNHH MTV Nhật Nhào

16/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

10/10/2020 (6h00-17h00): Ấp Tân Khai, xã Tân Lập; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

12/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc; Tổ 10 ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

13/10/2020 (8h30-9h30): Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

14/10/2020 (8h00-11h30; 10h30-11h30): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

Điện lực Hoà Thành

10/10/2020 (7h00-17h00): Nội ô Tòa Thánh

12/10/2020 (8h00-17h00): Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi

14/10/2020 (8h00-17h00): KP 4 phường Long Hoa; KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc (khu vực đường Nguyễn Huệ)

16/10/2020 (7h00-17h00): KP 2 phường Long Hoa; KP Long Thời, phường Long Thành Bắc

Điện lực Bến Cầu

10/10/2020 (8h00-17h00): KP 1, KP 2 thị trấn Bến Cầu

10/10/2020 (8h30-11h30): Văn phòng UBND huyện Bến Cầu

12/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thành, Phước Lợi, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

12/10/2020 (8h00-11h30): Nhà công vụ Trường THPT Nguyễn Huệ

12/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Chánh, ấp Voi, xã An Thạnh

12/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Giang, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

13/10/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH Bảo Phúc

13/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Long Tân, xã Long Giang

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thuận, Phước Dân, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

13/10/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH Chăn Nuôi Trung Dũng

14/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, Phước Trung, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

15/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, TX Trảng Bàng

16/10/2020 (8h00-17h00): KP 3 thị trấn Bến Cầu; Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

16/10/2020 (8h00-11h30): Ấp B, Bàu Tép, xã Tiên Thuận