Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

19/7/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh

20/7/2023

8:00 - 11:30

KP Ninh Nghĩa, Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh

20/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

19/7/2023

7:30 - 17:00

KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu

20/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

21/7/2023

7:30 - 17:00

KP Nội Ô A, Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

20/7/2023

7:30 - 17:00

KP An Phú, Hòa Phú, phường An Hòa

21/7/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/7/2023

8:00 - 11:30

Chi cục thuế khu vực TP Tây Ninh - Châu Thành; Khách hàng Trần Chi Hùng

19/7/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH năng lượng Thiên Hoa; Khách hàng Châu Tiểu phụng

20/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Trà Sim, Gò Nổi, Bến Cừ, xã Ninh Điền

20/7/2023

8:00 - 17:00

Co.opmart Châu Thành Tây Ninh

20/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

21/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Hòa An, xã Hòa Hội. Công ty TNHH Đại Thành

21/7/2023

13:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Châu Thành; Ấp Hòa An, xã Hòa Hội

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

19/7/2023

8:00 - 17:00

Tổ 2 khu phố 2; tổ 5 khu phố 7 thị trấn

21/7/2023

8:00 - 12:00

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng vận tải TM XNK Thành Khôi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

19/7/2023

8:00 - 17:00

Trường tiểu học Trần Quốc Toản; DNTN karaoke Tigon; Viễn thông Tây Ninh; Khách hàng Đặng Quang Vinh

21/7/2023

8:00 - 11:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

19/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bến, xã An Thạnh

19/7/2023

8:00 - 17:00

Công ty TNHH chăn nuôi Lâm Phát

20/7/2023

8:00 - 17:00

BQL DA PT đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

21/7/2023

8:00 - 17:00

Công ty CP mía đường Tây Ninh