Điện lực thành phố Tây Ninh

17/10/2020 (8h00-17h00): KP 2 phường II, KP 5 phường III

20/10/2020 (8h00-17h00): KP 2 phường I

20/10/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Phú, Ninh Tân, phường Ninh Sơn; Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

21/10/2020 (8h00-17h00): KP 2, 3, 4 ,5, 6 phường IV

23/10/2020 (8h00-17h00): KP 5 phường I

Điện lực Gò Dầu

17/10/2020 (8h00-17h00): Công ty Thành Vi, Trường mẫu giáo Bàu Đồn, Trường tiểu học Ấp 5

17/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A (trừ tổ 4, 5, 6), xã Phước Đông

19/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Vỏ, Bến Mương, xã Thạnh Đức; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước

20/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước; Ấp Chánh, Cây Da, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

21/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Rộc xã Thạnh Đức

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 2, 3, 6 xã Bàu Đồn; Ấp Xóm Mới 1, xã Thanh Phước; Ấp Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

23/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước

Điện lực Trảng Bàng

17/10/2020 (8h00-17h00): KP Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

19/10/2020 (8h00-17h00): KP Chánh, Phước Hậu, Phước Hiệp, phường Gia Bình

20/10/2020 (8h00-17h00): KP Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

21/10/2020 (8h00-17h00): KP An Đước, phường An Tịnh

22/10/2020 (8h00-17h00): KP Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

23/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc An, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

17/10/2020 (6h00-17h00): KP 1 thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng

21/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Tân Đông

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Châu, xã Tân Phú

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 5, 7 xã Suối Dây; Ấp 6 xã Suối Ngô; Ấp Đông Lợi, xã Tân Đông

Điện lực Châu Thành

19/10/2020 (7h00-11h30): Ấp Phước Lợi, Phước Lập, xã Phước Vinh

19/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi

19/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh

20/10/2020 (8h00-11h30): Công trình giao thông; Công ty sản xuất Hải Trung

20/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình

21/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

22/10/2020 (8h00-11h30): Lò mổ heo Trần Thị Cúc; Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp; Công ty TNHH Diễm Ngân Thịnh

22/10/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH MTV SX CB gỗ Đức Long; Công ty TNHH Đức Long

23/10/2020 (8h00-11h30): Cơ sở bánh tráng Nguyễn Thị Kim Tiền; Cơ sở nước đá Vũ Hải Đăng; Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc

23/10/2020 (13h30-17h00): Công ty TNHH TPK; Công ty TNHH Phước Thắng

Điện lực Dương Minh Châu

20/10/2020 (8h00-17h00): KP 3, 4 thị trấn Dương Minh Châu

20/10/2020 (9h00-10h00): Ấp Thuận Bình, Thuận An, xã Truông Mít.

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bến Củi

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Khởi Hà, Khởi Trung, xã Cầu Khởi

Điện lực Tân Biên

17/10/2020 (8h30-9h30): KP 7 thị trấn Tân Biên

17/10/2020 (9h45-10h45): KP 3 thị trấn Tân Biên

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công; Ấp Gò Cát, xã Tân Phong

Điện lực Hoà Thành

17/10/2020 (8h00-17h00): KP 4 phường Long Hoa

19/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, Trường Thiện, xã Trường Hòa; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

20/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Giang Tân, Long Khương, xã Long Thành Nam; KP Long Tân, Long Đại, Sân Cu, phường Long Thành Bắc

21/10/2020 (6h00-17h00): KP 4 phường Long Hoa; KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc (KV đường Nguyễn Huệ)

21/10/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp An, Hiệp Định, Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

22/10/2020 (8h00-17h00): KP Long Trung, Long Thành, xã Long Thành Trung; Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa; Ấp Trường An, xã Trường Tây

23/10/2020 (8h00-17h00): KP 3, 4 phường Long Hoa

Điện lực Bến Cầu

17/10/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): KP 1, 2 thị trấn Bến Cầu

17/10/2020 (8h00-17h00): KP 2, 4 thị trấn Bến Cầu

19/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Giao, xã Long Chữ

20/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh

20/10/2020 (10h00-11h30): Ấp Long Hưng, xã Long Thuận

21/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

22/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

23/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng