Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

26/7/2023

8:00 - 11:30

KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

26/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch

27/7/2023

7:30 - 17:00

KP Nội Ô B, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu

28/7/2023

7:30 - 17:00

KP Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

27/7/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Lâm, phường Gia Lộc

28/7/2023

7:30 - 17:00

KP Gia Lâm, phường Gia Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

26/7/2023

7:00 - 17:00

Công ty Thanh Thanh Xuân

26/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Tân Thành; Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

27/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa

28/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

26/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lộc, Phước Bình, Phước Nghĩa, B4 xã Phước Minh; Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh; Ấp 3 xã Bến Củi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

26/7/2023

8:00 - 11:30

Tổ 2 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

26/7/2023

13:30 - 17:00

Tổ 5 ấp 4, xã Trà Vong

27/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

26/7/2023

7:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, Trường Phú, Trường Lưu, Năm Trại, xã Trường Đông; Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

26/7/2023

8:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa; Ấp Trường Ân, Trường Lưu, Năm Trại, xã Trường Đông

27/7/2023

7:00 - 17:00

KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

28/7/2023

6:00 - 17:00

KP Long Tân, Long Đại, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Lộc, Trường Phước, xã Trường Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

27/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Xóm Khách, xã Long Giang

27/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ

28/7/2023

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Long Tân, xã Long Giang

28/7/2023

13:30 - 17:00

Ấp Long Tân, xã Long Giang