Điện lực thành phố Tây Ninh

26/10/2020 (8h00-11h30): KP 4, 5 phường I; KP 1, 2 phường II

26/10/2020 (8h00-17h00): KP 4, 5 phường I

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân

27/10/2020 (8h00-11h30): KP Ninh Lợi, Ninh Phúc, phường Ninh Thạnh. KP Ninh Thành, Ninh An, phường Ninh Sơn. Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình. Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong

27/10/2020 (13h30-17h00): KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP Ninh Đức, phường Ninh Thạnh; KP 2 phường II; KP 5 phường III

29/10/2020 (8h00-17h00): KP 4, 6 phường IV

30/10/2020 (8h00-17h00): KP 1 phường I; Ấp Tân Lập, Tân Trung, xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

Điện lực Gò Dầu

25/10/2020 (8h00-17h00): Ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Rộc A, xã Thạnh Đức

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước; Ấp Phước Đức B, Suối Cao B, xã Phước Đông

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Chánh, Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh; Ấp Bông Trang, Trà Vỏ, xã Thạnh Đức

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trà Vỏ, Đường Long, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

25/10/2020 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

26/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Khê, phường Gia Lộc

27/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, phường Lộc Hưng

27/10/2020 (8h00-17h00): KP An Đước, phường An Tịnh

28/10/2020 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

29/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Chánh, phường Lộc Hưng

30/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Trung, Tân Tây, xã Tân Hưng

26/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Suối Ngô

27/10/2020 (8h00-11h30): Tưới tiêu Nước Trong 52; Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú

27/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Trung, xã Tân Hưng

28/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông

28/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Tân Thanh, Tân Hòa, xã Tân Phú

29/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Đông; Ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp

29/10/2020 (13h30-17h00): Tưới tiêu Nước Trong 26; Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Quang

30/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Tân Kiên, Tân Dũng, xã Tân Hà

30/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Tân Trung, xã Tân Hà; Ấp Đông Biên, xã Tân Đông

Điện lực Châu Thành

26/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Ổi, Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh; Ấp Bến Cầu, Tân Long, Tân Định, xã Biên Giới

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Phước Vinh

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Sơn, Thanh Phước, xã Thanh Điền; Ấp An Điền, xã An Bình; Ấp Bắc Bến Sỏi, Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Ấp Long Đại, Long Phú, xã Long Vĩnh

Điện lực Dương Minh Châu

26/10/2020 (8h00-17h00): Huyện Dương Minh Châu: Xã Cầu Khởi (trừ ấp Khởi Nghĩa, Khởi Hà); ấp Thuận Hòa, Thuận Phước (trừ tổ 5), xã Truông Mít. Huyện Gò Dầu: Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

26/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

28/10/2020 (8h00-17h00): Huyện Dương Minh Châu: Xã Truông Mít (trừ tổ 1, 2, 3 Thuận Hòa, Thuận Phước). Huyện Gò Dầu: Một phần ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh; ấp Rộc B, xã Thạnh Đức; ấp 2 xã Bàu Đồn

29/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 10, 12 ấp Bình Linh, xã Chà Là; Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

30/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 2 KP 4 thị trấn Dương Minh Châu; Tổ 5 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Phước An, Phước Hội, xã Phước Ninh; Tổ 8 ấp Bình Linh, xã Chà Là; Xã Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh

Điện lực Tân Biên

26/10/2020 (8h00-17h00): Tổ 8 ấp Gò Cát, xã Tân Phong

26/10/2020 (8h00-11h30): Khách hàng Nguyễn Văn Hiền

27/10/2020 (13h30-17h00): Ấp Hoà Bình, xã Hoà Hiệp

29/10/2020 (7h00-17h00): KP 3, 4, 5, 6 Thị trấn; Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

Điện lực Hoà Thành

26/10/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân

27/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Trương Phú, Trường Lưu, Trường Đức, Trường Ân, xã Trường Đông

28/10/2020 (7h00-17h00): KP Long Tân, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Giang, Long Hải, xã Trường Tây

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

30/10/2020 (8h00-17h00): KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc; KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

Điện lực Bến Cầu

25/10/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Công ty TNHH Huvis Water Việt Nam

25/10/2020 (8h00-10h00): Ấp Bình Phước, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

25/10/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2, 4 thị trấn Bến Cầu

25/10/2020 (10h00-11h30): Ấp Bình Phú, Bình Phước, Gò Ngải, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

26/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

27/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình; Ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ

28/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận; Ấp Cao Su, xã Long Giang

29/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, Phước Trung, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

30/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông, Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng