Điện lực thành phố Tây Ninh

31/10/2020 (8h00-17h00): KP 4, 5 phường I; KP 1, 2 phường II

31/10/2020 (8h00-11h30): KP 2, 3, 4 phường I; KP 1, 2 phường II; xã Bình Minh

31/10/2020 (13h030-17h00): Ấp Tân Lập, xã Tân Bình

2/11/2020 (7h00-17h00): KP Ninh Phước, Ninh Đức, phường Ninh Thạnh; KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh

2/11/2020 (8h00-11h30): KP 1 phường IV

2/11/2020 (13h30-17h00): KP Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

3/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân; Ấp Tân Lập, xã Tân Bình; KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh

6/11/2020 (8h00-17h00): KP 1 phường I

Điện lực Gò Dầu

31/10/2020 (7h00-17h00): KP Thanh Hà, Rạch Sơn, Thị trấn; Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

2/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Chánh, xã Phước Thạnh; Ấp Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước; Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

3/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức; Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

4/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Mương, Bông Trang, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

6/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp 2, xã Bàu Đồn

Điện lực Trảng Bàng

31/10/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Tân, Lộc Phước, phường Lộc Hưng

2/11/2020 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

3/11/2020 (7h30-17h00): KP An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

4/11/2020 (7h30-17h00): KP Gia Tân, phường Gia Lộc

5/11/2020 (7h30-17h00): KP Suối Sâu, phường An Tịnh

5/11/2020 (8h00-17h00): KP Hòa Hội, phường An Hòa

6/11/2020 (7h30-17h00): KP Gia Huỳnh, Lộc Thành, Lộc An, phường Trảng Bàng

Điện lực Tân Châu

31/10/2020 (6h00-17h00): Ấp Thạnh Quới, Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông; Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

31/10/2020 (8h00-11h30): KP 4 thị trấn Tân Châu; Công an Tân Châu 2

2/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Suối Dây; Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình; Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội; Ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp; KP 1 thị trấn Tân Châu

3/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc; Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

6/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Biên, Đông Hiệp, xã Tân Đông; Ấp Tân Kiên, xã Tân Hà

Điện lực Châu Thành

31/10/2020 (6h30-17h30): Công ty TNHH SX TM GNG; Công ty TNHH Bình Minh

31/10/2020 (8h00-11h30): Ấp Cầy Xiêng, Tua Hai, Chòm Dừa, Bình Lương, xã Đồng Khởi; Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước; Xã An Cơ

31/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới; Xã Phước Vinh (trừ ấp 1, ấp 2, ấp 3)

3/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Cầu Trường, Sân Lễ, xã Hảo Đước

3/11/2020 (13h30-17h00): Ấp Thanh Phước, Thanh Hùng, xã Thanh Điền

4/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Thanh An, xã An Bình

4/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền

4/11/2020 (13h30-17h00): Ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền

Điện lực Dương Minh Châu

31/10/2020 (7h30-17h00): Thị trấn Dương Minh Châu (trừ tổ 2 KP 4); Ấp Phước Lộc B, xã Phước Minh; Ấp Ninh Hiệp, Ninh An, xã Bàu Năng; Xã Chà Là (trừ tổ 8, 10, 12 ấp Bình Linh); Xã Phan, Phước Ninh (trừ ấp Phước An), Suối Đá

2/11/2020 (8h30-17h00): TBA chuyên dùng khách hàng Tiến Nam

3/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng

4/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Bến Củi (trừ tổ 6, 8)

Điện lực Tân Biên

31/10/2020 (6h00-17h00): Ấp Tân Khai, xã Tân Lập; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

2/11/2020 (8h30-9h15): Ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

2/11/2020 (9h30-10h15; 10h15-11h30): Ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp

2/11/2020 (13h30-14h15): Ấp Gò Cát, xã Tân Phong

2/11/2020 (14h30-15h15; 15h15-16h15): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

2/11/2020 (16h30-17h00): Ấp Dinh, xã Mỏ Công

3/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

3/11/2020 (8h00-8h45): Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

3/11/2020 (9h00-9h45): KP 6 Thị trấn Tân Biên

3/11/2020 (10h00-11h30): KP 5 Thị trấn Tân Biên

3/11/2020 (14h00-14h45): Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây

4/11/2020 (8h30-9h15; 9h15-10h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

4/11/2020 (10h30-11h30; 13h30-14h15): Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

4/11/2020 (14h30-15h15): Ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây

4/11/2020 (15h30-16h15): Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

4/11/2020 (16h30-17h00): Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây; Tổ 6 ấp Tân Nam, xã Tân Bình

5/11/2020 (8h00-9h15; 9h30-10h15): KP 7 Thị trấn Tân Biên

5/11/2020 (10h30-11h30): KP 2 Thị trấn Tân Biên

5/11/2020 (13h30-14h15; 14h15-15h00; 16h00-17h00): KP 3 Thị trấn Tân Biên

Điện lực Hoà Thành

31/10/2020 (6h00-17h00): KP 2 phường Long Hoa; KP Long Thời, phường Long Thành Bắc

2/11/2020 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung

4/11/2020 (8h00-17h00): KP 3 phường Long Hoa

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa; Ấp Trường Phước, Trường Lộc, xã Trường Tây

6/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

Điện lực Bến Cầu

31/10/2020 (8h00-11h30): KP 3 Thị trấn Bến Cầu

31/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận; Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

2/11/2020 (8h00-17h00; 9h30-11h30): Ấp Bến, xã An Thạnh

3/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận

3/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận

4/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

5/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Tây, xã Long Phước

6/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ

6/11/2020 (13h30-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng