Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

9/8/2023

8:00 - 11:30

KP 1, 3, 4 phường IV; KP 3 phường IV

9/8/2023

13:30 - 17:00

KP 3 phường IV

10/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, Tân Trung, xã Tân Bình; KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

11/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh

11/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh; KP Ninh Lộc, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

10/8/2023

7:30 - 17:00

KP Nội Ô A, Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu; Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

11/8/2023

7:30 - 17:00

KP Nội Ô B, Thanh Bình B, Thanh Bình C, thị trấn Gò Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

9/8/2023

7:30 - 17:00

KP An Khương, phường An Tịnh

10/8/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Trát, Tân Lộc, phường Gia Lộc

11/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

   

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

11/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

9/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

11/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

9/8/2023

8:00 - 17:00

KP Long Thới, phường Long Thành Trung; KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân

10/8/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Định, phường Hiệp Tân

11/8/2023

6:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

9/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

10/8/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, Bình Phú, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng