Điện lực thành phố Tây Ninh

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh

17/11/2020 (8h00-17h00): KP 1 phường I

18/11/2020 (8h00-17h00): KP 2 phường I

19/11/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2 phường II; KP 5 phường I

Điện lực Gò Dầu

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 4, ấp 5 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

17/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Bàu Đồn; Ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước; Công ty Thành Vi

18/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước

19/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch; Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

20/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

16/11/2020 (7h30-17h00): KP An Bình, phường An Tịnh

17/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, xã Đôn Thuận

18/11/2020 (7h30-17h00): KP Gia Tân, Gia Lâm, Lộc Khê, phường Gia Lộc; KP Lộc Tân, phường Lộc Hưng; KP An Hội, phường An Hòa

19/11/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, phường Lộc Hưng

20/11/2020 (7h30-17h00): KP Lộc Chánh, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

20/11/2020 (8h00-17h00): Vật liệu xây dựng Minh Hồng

Điện lực Châu Thành

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Lương, Tua Hai, xã Đồng Khởi

20/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Phong, Bình Long, xã Thái Bình

Điện lực Dương Minh Châu

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh; Ấp Ninh Bình, Ninh Phú, xã Bàu Năng

17/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hòa, Tân Định 1, xã Suối Đá; Ấp Phước Tân 2, xã Phan

18/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

19/11/2020 (8h00-17h00): KP 3, 4 thị trấn Dương Minh Châu

20/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 8 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Ấp Bình Linh, xã Chà Là

Điện lực Tân Biên

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập

17/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

17/11/2020 (8h30-9h30): Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

17/11/2020 (10h00-11h00): Ấp Hoà Đông A, xã Hoà Hiệp

17/11/2020 (16h00-17h00): Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

18/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Minh, xã Tân Lập

18/11/2020 (9h00-10h00): Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

18/11/2020 (10h30-11h30): K/h Nguyễn Văn Tiến

19/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Hoà, xã Tân Lập

Điện lực Hoà Thành

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam; KP Hiệp Trường, phường Hiệp Tân 

16/11/2020 (8h00-11h30): Khu phố 3 phường Long Hoa

17/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Giang, xã Trường Tây

18/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa

19/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa; KP Long Trung phường Long Thành Trung

20/11/2020 (8h00-17h00): KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

Điện lực Bến Cầu

16/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Phi, xã Long Thuận

17/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Thịnh, xã Long Khánh

18/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh

19/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Phú, Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

20/11/2020 (8h00-17h00): Ấp PhướcThuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng