Điện lực thành phố Tây Ninh

21/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Trung, xã Bình Minh

24/11/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2, 3, 4 phường I

25/11/2020 (8h00-17h00): Khu phố 5, 6 phường III

26/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh

27/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh

Điện lực Gò Dầu

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Bàu Đồn

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bông Trang, Bến Chò, xã Thạnh Đức

25/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3, 6 xã Bàu Đồn; Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

27/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

Điện lực Trảng Bàng

21/11/2020 (7h30-17h00): Khu phố Lộc Thành, phường Lộc Hưng

23/11/2020 (7h30-17h00): Khu phố An Đước, phường An Tịnh

24/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

25/11/2020 (7h30-17h00): Khu phố Lộc An, phường Lộc Hưng

26/11/2020 (7h30-17h00): Khu phố Hòa Bình, phường An Hòa

27/11/2020 (7h30-17h00): Khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh

Điện lực Châu Thành

21/11/2020 (8h00-17h00): Khu phố 2, 4 thị trấn Châu Thành

23/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 2 ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

25/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hiệp Phước, Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh

25/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Cầu (trừ tổ 2) xã Biên Giới

27/11/2020 (78h00-17h00): Khách hàng Thái Văn Nhung

Điện lực Dương Minh Châu

24/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 10, 11 ấp Phước Tân 1; Tổ 8, 10 ấp Phước Tân 2, xã Phan

24/11/2020 (8h00-9h00): TBA khách hàng Nguyễn Văn Tám; TBA khách hàng Nguyễn Tiến Nam

24/11/2020 (9h15-10h15): TBA khách hàng Lê Ngọc Hưng; TBA khách hàng Võ Văn Lượm

24/11/2020 (10h30-11h30): TBA khách hàng Lữ Thị Yến; TBA khách hàng Dương Ngọc Hoạt

24/11/2020 (13h30-14h30): TBA khách hàng Hà Văn Hội; TBA khách hàng Nguyễn Văn Hậu

24/11/2020 (14h45-15h45): TBA khách hàng Roản Ngọc Ánh

24/11/2020 (15h00-16h00): TBA khách hàng Mai Thùy Linh

25/11/2020 (8h00-11h30): Tổ 6, 8 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

25/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

25/11/2020 (8h00-9h00): TBA khách hàng Triệu Thị Lệ Xuân; TBA khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng

25/11/2020 (9h15-10h15): TBA khách hàng Trường mầm non 20/11; TBA khách hàng Trần Văn Cước

25/11/2020 (10h30-11h30): TBA khách hàng Trung tâm viễn thông TP Tây Ninh; TBA khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp huyện Dương Minh Châu

25/11/2020 (13h30-14h30): TBA khách hàng Phòng Kinh tế và Hạ tầng; TBA khách hàng Lê Đức Triết

25/11/2020 (14h45-15h45): TBA khách hàng Võ Ngọc Thiện; TBA khách hàng Huỳnh Kim Bế

25/11/2020 (16h00-17h00): TBA khách hàng Nguyễn Thị Thanh Loan

26/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thuận Bình, Thuận An, Thuận Tân, xã Truông Mít

26/11/2020 (8h00-9h00): TBA khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Cầu Khởi

26/11/2020 (9h30-11h30): TBA khách hàng Nguyễn Văn Phụng

27/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 10, 12 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

21/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc; Ấp Cầu, Gò Cát, Bàu Đưng, xã Tân Phong

24/11/2020 (16h00-17h00): Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

25/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 6 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

26/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Điện lực Hoà Thành

23/11/2020 (7h00-17h00): KP 2 phường Long Hoa; KP Long Thời, phường Long Thành Bắc

27/11/2020 (8h00-17h00): KP 3 phường Long Hoa; Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

Điện lực Bến Cầu

21/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

21/11/2020 (8h00-10h00): KP 1 thị trấn Bến Cầu; Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận; Ấp A xã Tiên Thuận

23/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ; Ấp Bình Phú (khu vực chốt biên phòng Bình Thạnh) xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

24/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Long Hưng, Long An, xã Long Thuận

25/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Qưới, xã Phước Bình; Ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

26/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh; Ấp Bình Phước, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

27/11/2020 (8h00-11h30): Ấp Bến xã An Thạnh

27/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

27/11/2020 (13h30-17h00): Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận