Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

20/8/2023

7:00 - 17:00

KP Ninh Trung, Ninh Thành, phường Ninh Sơn

21/8/2023

8:00 - 11:30

KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

21/8/2023

13:30 - 17:00

KP Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh

22/8/2023

8:00 - 11:30

KP 1, 3, 7 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

21/8/2023

7:30 - 17:00

KP Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Thị trấn; Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông

22/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch; Ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

21/8/2023

0:00 - 17:00

KP Suối Sâu, phường An Tịnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

22/8/2023

7:00 - 16:00

KP 1 thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông; Xã Tân Hiệp; Ấp Hội Thạnh, Hội An, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

22/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

21/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

21/8/2023

0:00 - 11:30

Tổ 3 ấp Tân Khai, xã Tân Lập

21/8/2023

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

22/8/2023

8:00 - 10:00

Công ty TNHH Hiếu Hiền Tây Ninh

22/8/2023

10:30 - 11:30

HTT Lâm Chí Dũng

22/8/2023

13:30 - 14:30

KH Nguyễn Hữu Tài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

20/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, Thuận Đông, xã Lợi Thuận. Xã An Thạnh; xã Phước Bình; Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng