Điện lực thành phố Tây Ninh

28/11/2020 (7h00-17h00): KP Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc, phường Ninh Sơn; KP Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh; KP 1, 2 phường IV; KP 2, 7 phường III; phường Hiệp Ninh

28/11/2020 (7h00-7h30; 16h30-17h00): KP 2, 7 phường III; KP 1, 2, 3, 4, 6 phường IV; KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

29/11/2020 (8h00-17h00): KP 1, 4 phường IV; KP 7 phường III

30/11/2020 (8h00-17h00): KP 2 phường I; Ấp Bình Trung, xã Bình Minh; Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh

Điện lực Gò Dầu

28/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh; Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

30/11/2020 (7h00-17h00): KP Rạch Sơn Thị trấn; Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

30/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Chò, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Bàu Đồn

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

4/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh

Điện lực Trảng Bàng

1/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

Điện lực Tân Châu

29/11/2020 (6h30-7h00; 18h30-19h00): Thị trấn Tân Châu, xã Tân Hiệp, Suối Dây, Suối Ngô, Tân Hòa

30/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Châu, xã Tân Phú

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Tân Đông; Khách hàng Phạm Thị Hợ

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng; Công ty DCS Tân Hà

Điện lực Châu Thành

30/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Hiệp Phước, Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh

30/11/2020 (8h00-17h00): Công ty Phát Lộc Nguyễn

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

3/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phước, Thanh Hùng, xã Thanh Điền

4/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền; Ấp Thanh Bình, xã Thanh Bình

Điện lực Dương Minh Châu

28/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước, xã Truông Mít; Xã Cầu Khởi (trừ tổ 6, 8, 10 ấp Khởi Hà)

30/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

1/12/2020 (8h00-17h00): KP 2 Thị trấn; Ấp Phước Hội, Phước Hòa, xã Suối Đá

2/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng

4/12/2020 (8h00-17h00): Tổ 4 ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Sân Bay, xã Tân Phong

3/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

Điện lực Hoà Thành

28/11/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường An, xã Trường Tây; Tổ 11, 13, 15, 25, 26, 34, 37, 38, 39 KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

28/11/2020 (10h00-12h00): Công ty ĐTXD CoTaCo, Công ty Phúc Hưng Thịnh, DNTN Thiện Mỹ số 2

29/11/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân

30/11/2020 (8h00-17h00): KP 4 phường Long Hoa; Tổ 1, 3, 5, 7, 9 KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

30/11/2020 (11h30-13h30): KP 3 phường Long Hoa

Điện lực Bến Cầu

28/11/2020 (6h00-6h30): Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận

28/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Phú (tổ 3, 4, 5 ) xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

29/11/2020 (5h00-19h00): Ấp Thuận Đông, Thuận Tây, xã Lợi Thuận; Ấp Chánh xã An Thạnh

29/11/2020 (8h00-17h00): Công ty Đại Dương Xanh

30/11/2020 (8h00-17h00): Tổ 7, ấp Bình Phú xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

1/12/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Dân, Phước Thuận, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

1/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lập, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng; DNTN Thúy Trân

3/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận

4/12/2020 (8h00-17h00): Tổ 12 ấp Bình Phú xã Phước Bình; Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng