Điện lực thành phố Tây Ninh

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Tân Lập, Tân Trung, xã Tân Bình

11/12/2020 (8h00-11h30): Khu phố 1 phường II; Khu phố 2, 3 phường I

11/12/2020 (13h30-17h00): Khu phố 2, 3, 4 phường I; Khu phố 1, 2, 4 phường II

Điện lực Gò Dầu

5/12/2020 (8h00-17h00): KP Rạch Sơn, Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu; Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

8/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

9/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

10/12/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Bàu Đồn

11/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức

Điện lực Trảng Bàng

6/12/2020 (7h30-17h00): KP An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Mây, Tịnh Phong, Suối Sâu, phường An Tịnh; KP Lộc Bình, Lộc An, Lộc Thành, Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

6/12/2020 (7h00-19h00): Thị trấn Tân Châu, xã Suối Dây, Suối Ngô, Tân Thành, Tân Hòa, Tân Hiệp; Ấp Hội Thắng xã Tân Hội; Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông 

6/12/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Hưng, Tân Phú, Thạnh Đông, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà

Điện lực Châu Thành

5/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội; Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh; Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Phước Vinh; Ấp Thanh Bình, xã An Bình

7/12/2020 (7h00-17h00): Công ty Phát Lộc Nguyễn

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long

8/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Long Phú, Long Châu, xã Long Vĩnh

9/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Ấp An Điền, xã An Bình

10/12/2020 (8h00-17h00): Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã Phước Vinh

11/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Cây Ổi, Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh

Điện lực Dương Minh Châu

5/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Hiệp (trừ tổ 4), xã Bàu Năng

7/12/2020 (8h00-11h30): Ấp Phước Tân 1, 3 xã Phan

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi

7/12/2020 (13h30-17h00): Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng

8/12/2020 (8h00-17h00): KP 1, 2 thị trấn Dương Minh Châu; Ấp Phước Hội, xã Suối Đá; Ấp Phước Tân 1, 2, xã Phan

9/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là

10/12/2020 (7h00-17h00): Huyện Dương Minh Châu: Xã Truông Mít (trừ ấp Thuận Hòa, Thuận Phước). Huyện Gò Dầu: Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh; Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức; Ấp 2 xã Bàu Đồn

11/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Ninh Bình, Ninh An, xã Bàu Năng

Điện lực Tân Biên

5/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Cầu xã Tân Phong

6/12/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2, 5, 6, 7 thị trấn; Ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây; Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Thạnh Thọ, Thạnh Phú, Thạnh Phước, xã Thạnh Bình; Ấp Suối Mây, Thạnh Hiệp, Bàu Rã, xã Thạnh Bắc; Ấp Cầu xã Tân Phong; Ấp Hòa Đông B, Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp; Ấp Tân Khai, xã Tân Lập; Các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập

6/12/2020 (7h00-10h00): KP 3, 4, 5, 6 thị trấn; Ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây; Các xã Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong

Điện lực Hoà Thành

5/12/2020 (8h00-17h00): KP Long Trung, phường Long Thành Trung; Ấp Long Bình, xã Long Thành Nam

6/12/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Long, phường Hiệp Tân

9/12/2020 (8h00-17h00): KP Hiệp Trường, Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; KP Long Trung, phường Long Thành Trung

10/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Trường Xuân, Trường Cửu, xã Trường Hòa; Ấp Trường Phú, xã Trường Đông

11/12/2020 (8h00-17h00): Công viên Hòa Thành

Điện lực Bến Cầu

5/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng; Ấp Phước Đông, xã Long Phước

6/12/2020 (8h00-17h00): Xã Long Giang, xã Long Phước, ấp Long Bình xã Long Chữ

7/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Long An, Long Hưng, xã Long Thuận; Ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

8/12/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): Ấp Long Cường, xã Long Khánh