Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

28/8/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Phú, phường Ninh Sơn

29/8/2023

8:00 - 11:30

KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

29/8/2023

13:30 - 17:00

KP 2, 7 phường III

30/8/2023

8:00 - 17:00

KP 4 phường III; KP 5 phường IV; Ấp Giồng Tre, xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

28/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xóm Mới, Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước

29/8/2023

8:00 - 11:30

Khách hàng Phạm Trọng Vũ; Khách hàng Khang Bảo Thịnh; Trạm bơm Thanh Hà

29/8/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH Việt Bắc; Công ty TNHH SX TM Vĩnh Lộc Hưng; Công ty nhựa Nanli

30/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

29/8/2023

7:30 - 17:00

KP Lộc Du, phường Trảng Bàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

28/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng

29/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp 2 xã Suối Dây

29/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp

30/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Dũng, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Trường, xã Hảo Đước

28/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

29/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Gò Nổi, Trà Sim, xã Ninh Điền

29/8/2023

8:00 - 11:30

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

29/8/2023

12:00 - 12:30

TT Châu Thành (trừ KP 3); Ấp Tầm Long, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, xã Trí Bình

29/8/2023

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

28/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Linh, xã Chà Là. Trạm chuyên dùng Nông sản Thuận Tân

30/8/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh; Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Ấp Thuận An, Thuận Tân, xã Truông Mít; Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

28/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây; Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

29/8/2023

6:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; KP Long Chí, phường Long Thành Trung; Ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam

29/8/2023

8:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc

30/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa; Ấp Long Hải, xã Trường Tây