Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

7/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lập, xã Tân Bình

8/9/2023

8:00 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

9/9/2023

7:00 - 17:00

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn, KP 1, 2, 3, 4 phường I; KP 1, 2 phường II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

7/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức

8/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang

9/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, xã Phước Đông; Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước; Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

7/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận

9/9/2023

7:30 - 17:00

KP An Quới, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

9/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cây Khế, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình; Ấp Nam Bến Sỏi, Thành Bắc, Thành Tây, xã Thành Long; Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

7/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thành Tây, Thành Nam, xã Thành Long; Ấp Bưng Rò, Hòa An, xã Hòa Hội

8/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Cây Ổi, Hòa Hợp, Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh; Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

8/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Hợp, xã Hòa Thạnh; Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

9/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Phong, Bình Hòa, xã Thái Bình

9/9/2023

8:00 - 11:30

Ấp Tân Long, Rạch Tre, xã Biên Giới

9/9/2023

8:00 - 11:30

Cửa hiệu Quang Tùng; Chi cục thuế huyện Châu Thành; Ngân hàng nông nghiệp huyện Châu Thành; Bảo hiểm huyện Châu Thành; Công an huyện Châu Thành

9/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tân Định, Rạch Tre, xã Biên Giới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

7/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá; Ấp Phước Long 2, xã Phan

8/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít; Ấp Khởi An, xã Cầu Khởi

9/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phước Tân 2, xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

7/9/2023

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp Cầu, xã Tân Phong

9/9/2023

8:00 - 10:30

Chi cục thuế Tân Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

7/9/2023

7:00 - 17:00

KP Long Chí, phường Long Thành Trung; Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa

8/9/2023

7:00 - 17:00

KP 3, 4 phường Long Hoa; KP Long Kim, phường Long Thành Trung; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam; Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

8/9/2023

8:00 - 12:30

KP Hiệp Định, phường Hiệp Tân

8/9/2023

13:30 - 17:00

KP 3 phường Long Hoa

9/9/2023

7:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, Hiệp Long, Hiệp Định, phường Hiệp Tân; KP Long Tân, Long Đại, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Lộc, Trường Phước, xã Trường Tây; Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

7/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng. DNTN Tín Hiệp