Điện lực thành phố Tây Ninh

9/1/2021 (8h00-11h30): KP 1 phường II; KP 2, 3, 4 phường I

9/1/2021 (13h30-17h00): KP 1, 2, 4 phường II; KP 3, 4, 5 phường I

12/1/2021 (8h00-11h30): KP 1, 2, 3 phường IV

12/1/2021 (8h00-17h00): KP 3 phường I

12/1/2021 (13h30-17h00): KP 3, 6 phường III

Điện lực Gò Dầu

9/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Bàu Đồn

11/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 1, 3, 5 xã Bàu Đồn

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Rộc B, Bến Mương, Bến Rộng, xã Thạnh Đức

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Chánh, Cây Da, xã Hiệp Thạnh; Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch

Điện lực Trảng Bàng

11/1/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Bình, phường Lộc Hưng

12/1/2021 (7h30-17h00): KP Tịnh Phong, phường An Tịnh; KP Lộc An, phường Lộc Hưng

14/1/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Thành, phường Lộc Hưng

15/1/2021 (7h30-17h00): KP Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng

Điện lực Tân Châu

9/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Suối Ngô

11/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông

11/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Suối Dây

11/1/2021 (13h30-17h00): Công ty Khang Triết

12/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Đông Lợi, Đông Hiệp, Đông Thành, xã Tân Đông

15/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông

Điện lực Châu Thành

9/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Vịnh, An Lộc, xã An Cơ

9/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Sa Nghe, An Lộc, xã An Cơ

11/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Thành Đông, xã Thành Long

11/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

11/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

12/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Thanh Phước, Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Ấp An Điền, xã An Bình

13/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh

13/1/2021 (13h30-17h00): Ấp Vịnh, xã An Cơ

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

15/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Ấp Hòa Hợp, Cây Ổi, Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh; Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới

Điện lực Dương Minh Châu

9/1/2021 (8h00-17h00): Tổ 5, 6, 7 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh; Tổ 11, 13 ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

12/1/2021 (8h00-17h00): Ấp 1, 2, 4 xã Bến Củi

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Lộc Hiệp, Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

15/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Linh, xã Chà Là; Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

Điện lực Tân Biên

11/1/2021 (8h00-17h00): Đồn 833, Campuchia

12/1/2021 (8h00-11h30): Ấp Tân Thanh, xã Tân Bình

Điện lực Hòa Thành

12/1/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp An, phường Hiệp Tân; KP Long Kim, Long Thới, phường Long Thành Trung

15/1/2021 (8h00-17h00): KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân; KP 4 phường Long Hoa

Điện lực Bến Cầu

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

14/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng